Make your own free website on Tripod.com

SURAT KHABAR INGGERIS

MALAYSIA

MALAY TRIBUNE

Chen Soon Feng, The Malay Tribune (Kuala Lumpur) Disember 1945?1950.. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1991/92]

STRAITS TIMES

Cheah Cheng Hai, Sejarah Akhbar Straits Times dan New Straits Times 1845 sehingga 1985. Penyelia: En. Nordin Hussin. [1990/91]

THE STAR

Kannadasan A/L Muniandy, Sejarah Penubuhan dan Perkembangan Akhbar Inggeris Di Malaysia: The Star. Penyelia: En. Yahaya Abu Bakar [1990/1991]

UMUM

Tan You Tek, Perkembangan Akhbar di Tanah Melayu semasa pendudukan Jepun (1942-1945): Tinjauan khusus terhadap akhbar bahasa inggeris di Pulau Pinang. Penyelia: En. Mohd. Zain Musa. [1991/92]

PERAK

PERKEMBANGAN AKHBAR

Yap Kim Sooi, Sejarah Perkembangan Akhbar Berbahasa Inggeris Di Perak (1894-1935). Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam [1990/1991]

PULAU PINANG

PERSURATKHABARAN

Aminah Saleh, Persuratkhabaran Inggeris di Pulau Pinang Abad Ke 19. Penyelia: Prof. Dr. Ahmat Adam. [1993/94]

SABAH

PERSURATKHABARAN

Ahmad Ghani, Sejarah Persuratkhabaran di Sabah: Tinjauan Khusus Terhadap Peranan dan Sumbangannya.. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1990/1991]

Felix Dipal, Sejarah Suratkhabar Bahasa Inggeris di Sabah 1883-1990. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hj. Hassan. [1992/93]

SELANGOR

SELANGOR JOURNAL

Sahaniza Senin, Sejarah Perkembangan Akhbar Selangor Jurnal (1892-1897). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1993/94]