Make your own free website on Tripod.com

AHKBAR BAHASA TAMIL

AKHBAR SANGAMANI

S. Mathuray a/l Subrammaniam, Sejarah Penerbitan dan Perkembangan Akhbar Sangamani (1952-1995). Penyelia: En. Nordin Hussin [1995/96]

PERSATUAN

Kmalajhoty a/p Balal, Persatuan Penulis-penulis Tamil Malaysia: Peranan dan Sumbangannya Kepada Masyarakat India (1958-1999). Penyelia Pn. Zubaidah V.P. Hamzah [1999/2000] Kertas Projek

PERKEMBANGAN AHKBAR

K. Mutharasu a/l Krishnasamy, Sejarah Perkembangan Akhbar-akhbar Tamil di Tanah Melayu dari tahun 1921-1940. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1988/1989]

Ravi a/l Shanmugam, Peranan Dan Sumbangan Akhbar-akhbar Tamil (1957-1995). Penyelia: Prof. Madya Dr. Muhd Yusof Ibrahim [1997/98]

TAMIL NESAN

Santhi Panchavrnam a/p Murusamy, Sejarah Suratkhabar Tamil Nesan (1924-1984). Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1988/1989]

TAMIL MURASU

Vijayan a/l Vasu, Sejarah Penerbitan dan Perkembangan Akhbar Tamil Murasu dari Tahun 1935 hingga 1965 Serta Sumbangan Terhadap Masyarakat Tamil di Malaya. Penyelia Abd. Ghapa Haron [1996/97]