KAKITANGAN JABATAN SEJARAH, UKMalaysia Tahun 2001

KAKITANGAN AKADEMIK

Prof. Madya Dr. Khazin Mohd. Tamrin, Ph.D. (Kent)
Bidang Pengkhususan : Pengkhijrahan Masyarakat di Kepulauan Melayu

Prof. Madya Dr. Mohd. Yusof Ibrahim, Ph.D. (Philippines) myi@pkrisc.cc.ukm.my
Bidang Pengkhususan : Falsafah dan Pensejarahan

Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud, Ph.D. (Hull)
Bidang Pengkhususan : Hubungan Antarabangsa

Prof. Madya Dr. Oong Hak Ching, Ph.D. (Hull) chongoo@pkrisc.cc.ukm.my
Bidang Pengkhususan : Masyarakat Cina

Prof. Madya Dr.Kamaruzaman Yusof, Ph.D. (Edinbrough) kamaruz@pkrisc.cc.ukm.my
Bidang Pengkhususan : Asia Barat Moden

Dr. Nabir Hj. Abdullah, Ph.D. (USMalaysia) nha@pkrisc.cc.ukm.my
Bidang Pengkhususan : Pentadbiran Malaysia

En. Abdull Ghapa Harun, MA. (Iowa State) ghapa@pkrisc.cc.ukm.my
Bidang Pengkhusuan : Ekonomi Politik dan Pembangunan

En. Al-Amril Othman, BA.(UMalaya)
Bindang Pengkhususan : Afrika

En. Ali Seman, MA.(Meiji) aasw@pkrisc.cc.ukm.my
Bidang Pengkhususan : Jepun

En. Baszley Bee Basrah Bee, SPs (UKMalaysia) arkexplore@mailcity.com
Bidang Pengkhususan : Arkeologi Maritim

En. Bilcher Bala, MA.(York) bilcher@pkrisc.cc.ukm.my
Bidang Pengkhususan : Malaysia Timur (Sabah & Sarawak) dan Brunei

En. Kamruzaman Abd. Rahman, MA.(Case Western Reserve) mkar@pkrisc.cc.ukm.my
Bidang Pengkhususan : Arkeologi Proto Sejarah

En. Mohd. Rodzi Abd. Razak, SFal.(UKMalaysia)
Bidang Pengkhususan : Kuasa-Kuasa Besar

En. Mohd. Samsudin, SSa.(UKMalaysia) moss@pkrisc.cc.ukm.my
Bidang Pengkhususan : Dasar Luar Malaysia

En. Mohamad Zain Musa, Diplome de l' EPHE.(Sorbonne)
Bidang Pengkhususan : Indochina

En. Nordin Hussin, MA.(East Anglia)
Bidang Pengkhususan : Perdagangan

En. Yahya Abu Bakar, SSa.(UKMalaysia)
Bidang Pengkhususan : Kerajaan Awal Kepulauan Asia Tenggara

Pn. Rahilah Omar, MA.(Hull)
Bidang Pengkhususan : Gender

Pn. Rupawan Ahmad, MA.(Iowa State) rupawan@pkrisc.cc.ukm.my
Bidang Pengkhususan : China

Pn. V. Thilagavathi, MA.(Hull) gunalant@pkrisc.cc.ukm.my
Bidang Pengkhususan : Pensejarahan Melayu

Pn. Zubaidah V.P.Hamzah, MA.(London) zph@pkrisc.cc.ukm.my
Bidang Pengkhususan : Asia Selatan

Tuan Hj. Wan Rusik Wan Yusof, MA.(London) wr@pkrisc.cc.ukm.my
Bidang Pengkhususan : Filipina


KAKITANGAN AKADEMIK

Pn. Hamidah Abd. Rahim
Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)

En. Ishak Selamat
Pembantu Tadbir (Kerani)

Pn. Zainabun Mohd. Nordin
Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip)

Pn. Siti Mariah Alias
Pembantu MakmalAtas / Laman Utama