PELAJAR-PELAJAR PROGRAM SARJANA SASTERA

Nama: Singaravadivelan A/L Subbiah (P17727)

Asal: ?

Daftar: Semester II 1999/00-Semester I 2000/01

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Wong Teck Kwon (P13713)

Asal: Sibu-Sarawak

Daftar: Semester I 1998/99-Semester II 1999/00

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Sepenuh Masa

Nama: Ruzaini bt Hj Sulaiman @ Abd. Rahman (P14994)

Asal: Terengganu

Daftar: Semester I 1998/99-Semester II 1999/00

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Parimaladevi A/P Devarajan (P13700)

Asal: Pulau Pinang

Daftar: Semester I 1999/00-Semester II 1999/00

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Sepenuh Masa

Nama: Hajah Aminah bt. Hasbullah (P13684)

Asal: Sabah

Daftar: Semester I 1998/99-Semester II 1998/99

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Sepenuh Masa

Nama: Ahmad Zainudin b. Husin (P12317)

Asal:

Daftar: Semester I 1997/98-Semester I 1999/00

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Siti Rohana Hj. Omar (P13710)

Asal: Selangor

Daftar: Semester I 1998/99-Semester 2 1998/99

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Sepenuh Masa

Nama: Zamri b. Pahekan (P12392)

Asal: Sabah

Daftar: Semester I 1998/99-Semester II 1998/99

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Sepenuh Masa

Nama: Noradila Rafida bt. Abdul Rahman (P13695)

Asal: Selangor

Daftar: Semester I 1998/99-Semester II 1998/99

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Sepenuh Masa

Nama: Zahrah Marta (P15006)

Asal: Johor

Daftar: Semester II 1998/99-Semester II 2000/01

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Norzainiakmar Omar (P14986)

Asal: Selangor

Daftar: Semester II 1998/99-Semester II 1999/00

Status: Kerja Kursus + Kerta Projek/Sepenuh Masa

Nama: Maureen De Silva (P16733)

Asal: Sabah

Daftar: Semester I 1999/00-Semester II 1999/00

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Sepenuh Masa

Nama: R. Thillainadarajan (P16825)

Asal: Selangor

Daftar: Semester I 1999/00-Semester II 2000/01

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Nor Azlah Sham bt. Rambley (P16764)

Asal: ?

Daftar: Semester I 1999/00-Semester II 2000/01

Status: Kerta Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Azman b. Isa (P16644)

Asal: Perak

Daftar: Semester I 1999/00-Semester II 2000/01

Status: Kerja Kursus + Kerta Projek/Separuh Masa

Nama: Bahaman Mat Jaafar (P16646)

Asal: Perak

Daftar: Semester I 1999/00-Semester II 2000/01

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Anisah Bahyah Hj. Ahmad (P16633)

Asal: Negeri Sembilan

Daftar: Semester I 1999/00-Semester II 1999/00

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Sepenuh Masa

Nama: Azlizan bt. Mat Euh (P14462)

Asal: Selangor

Daftar: Semester I 1999/00-Semester I 2000/01

Status: Kerja Kursu + Kertas Kerja/Separuh Masa

Nama: Siti Hamisah Manan (P14999)

Asal: ?

Daftar: Semester I 1999/00-Semester II 2000/01

Status: Kerja Kursus + Kertas Kerja/Separuh Masa

Nama: Haliza bt. Hassan (P17684)

Asal: ?

Daftar: Semester II 1999/00-Semester I 2000/01

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Mohamad Kasasi b. Abdul Majid (P16739)

Asal: ?

Daftar: Semester II 1999/00-Semester I 2000/01

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Mohamed Asrimi b. Abdullah (P19393)

Asal: Pahang

Daftar: Semester I 2000/01-Semester II 2001/02

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Zurina bt. Basri (P19274)

Asal: Selangor

Daftar: Semester I 2000/01-Semester I 2001/02

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: M. Elangko A/L Muniandy (P19217)

Asal: Negeri Sembilan

Daftar: Semester I 2000/01-Semester I 2001/02

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Kamaruzzaman b. Ayob (P19383)

Asal: ?

Daftar: Semester I 2000/01-Semester II 2000/01

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Sepenuh Masa

Nama: Zulkifli Senin (P19273)

Asal: Johor

Daftar: Semester I 2000/01-Semester II 2000/01

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Sepenuh Masa

Nama: Nazirah bt. Lee (P17710)

Asal: ?

Daftar: Semester II 1999/00-Semester I 2000/01

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Sepenuh Masa

Nama: Noraini Mohamad (P13696)

Asal: Kelantan

Daftar: Semester I 1998/99-Semester II 1998/99

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Sepenuh Masa

Nama: Sapiah Ibrahim (P13705)

Asal: Selangor

Daftar: Semester I 1998/99-Semester II 2000/01

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: V. Narendran A/L K.Visuvanathan (P15002)

Asal: Johor

Daftar: Semester I 1998/99-Semester II 1999/00

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Faridah Abu Bakar (P17807)

Asal: ?

Daftar: Semester II 2000/01-

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Hamzan b. Ab. Hamid (P20512)

Asal: ?

Daftar: Semester II 2000/2001-

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Ismail b. Mat Som (P20516)

Asal: ?

Daftar: Semester II 2000/01-

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Mazlan bin Ahmad (P17808)

Asal: ?

Daftar: Semester II 2000/01-

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Nor Raisah bt. Abu Bakar (P20534)

Asal: ?

Daftar: Semester I 2000/01-

Status: Kerja Kursus + Kerja Projek/Separuh Masa

Nama: Rowati @ Nurhakimah Abdul Wahab (P20555)

Asal: ?

Daftar: Semester II 2000/01-

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Nama: Suhaimi b. Abdan (P20540)

Asal: ?

Daftar: Semester II 2000/01-

Status: Kerja Kursus + Kertas Projek/Separuh Masa

Atas / Pelajar Doktor Falsafah / Pelajar Sarjana Falsafah / Laman Utama