PENTADBIRAN AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU

JOHOR

Ismail Mohd. Talib, Sejarah Perkembangan Jabatan Ugama Islam Negeri Johor. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1975/76]

KEDAH

Mohd. Najib Awang Kecik, Majlis Agama Islam Negeri Kedah: Satu Tinjauan (1964-1979). Penyelia: En. Nik Abdul Aziz Nik Hassan. [1980/81]

KELANTAN

Noraini Md. Zain, Majlis Ugama Islam Dan Adat-Istiadat Melayu Kelantan: Satu Tinjauan Awal (1915-1950). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1982/83]

Narma Othman, Sejarah MAIK Dan Perkembangan Ajaran Sesat Sekitar Tahun 1970an Di Kelantan. Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1989/1990]

Ibrahim Noor, Institusi Wakaf: Konsep Dan Perlaksanaannya Di Kelantan. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1986/87]

Mohd Ridzuan Wahab, Yayaysan Islam Kelantan (YIK): Sejarah Penubuhan dan Perkembangan 1980-1995. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik anuar Nik Mahmud [1995/96]

MALAYSIA

Ariza Jaid, Sejarah Dan Peranan Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri (Pusat Islam). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1986/87]

Gomathi a/p Vanathan, Penglibatan Malaysia di Dalam Organization of the Islamic Countries OIC (1969-1990). Penyelia: En. Mohd Samsudin [1995/96]

Zurina Basri, Arqam: Kegiatan Ekonomi 1970-1994. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman [1995/96]

NEGERI SEMBILAN

Norida Omar, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (1950-1982). Penyelia: Encik Rahmat Saripan. [1984/85]

PAHANG

Norizan Kamaruddin, Pentadbiran Ugama Islam Pahang (1888-1941). Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1978/79]

PERAK

Ab. Rahman Majid, Majlis Ugama Islam Dan Adat Melayu Perak: Sejarah Dan Peranannya (1949-1958). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1977/78]

PULAU PINANG

Kamarudin Abd. Ghapar, Pentadbiran Ugama Islam Pulau Pinang (1880-1957). Penyelia: Encik Nik Abdul Aziz Nik Hassan. [1979/80]

SELANGOR

Hassan Sukaroo, Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Selangor MAIS: Tinjauan Terhadap Institusi Baitulmal (1953-1973). Penyelia: Encik Rahmat Saripan. [1984/85]

TERENGGANU

Tuan Ruhani Tuan Shariff @ Syed Abu Bakar, Sejarah Pentadbiran Hal Ehwal Ugama Islam Terengganu Semenjak (1900-1950an). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1977/78]

Norhayati Yatim, Peranan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu (JHEAT) Dalam Usaha Menentang Ajaran Sesat Tahun 1980an. Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1989/1990]

Haslida bt. Che Din, mahkamah Syariah Terengganu: Pertumbuhan dan Susunan Organisasi. Penyelia: En. Mohd Zain Musa [1999/2000] Kertas Projek

SINGAPURA

Ramlah Rahmat, Majlis Ugama Islam Singapura: Peranan Dan Perkembangan (1968-1977). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1977/78]

WILAYAH PERSEKUTUAN

Noraidah J.A. Mispar, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan; Sejarah & Perlaksanaan Perundangan islam. Penyelia: Prof. Dr. Mahayuddin Hj. yahya [1996/97]

PENYIBARAN AGAMA ISLAM

DARULARQAM

Nosiah Omar, DARULARQAM: Sejarah Penubuhan Dan Peranannya Di Bidang Dakwah. Penyelia: Encik Rahmat Saripan. [1984/85]

Raja Zaharini Raja Bidin, Pendidikan dan Persekolahan di Arqam (1975-1985): Dasar, perleksanaan dan kesannya di Sungai Pencala, Wilayah Persekutuan. Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1992/93]

JOHOR

Mohd. Daud Tukiman, Warta Jabatan Agama Johor (1949-1970). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1980/81]

KELANTAN

Khazaimah Mustaffa, Perkembangan Tarikat Ahmadiah Di Kelantan. Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1978/79]

Mohd. Yusoff Ab. Rahman, Peranan Imam Dalam Masyarakat Melayu Kelantan. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1976/77]

Nik Abdul Aziz Nik Hassan, Sejarah Gerakan Dan Perkembangan Alam Pemikiran Islam Jajahan Kota Bahru (1900-1940). Penyelia: Mr. N.J. Funston. [1973/74]

PAHANG

Mahaiya Yusuf, Penyebaran Islam di Negeri Pahang Pada Abad ke 18: Tumpuan Kepada Ketokohan Tuk Shihabuddin b. Zainal Abidin. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1992/93]

PERAK

Rosnawati Bt. Abdul Karim, Pengislaman Komuniti Orang Asli Di Daerah Tapah Perak: Perlaksanaan Dan Kerberkesannnya. Penyelia: Prof. Dr. Mahayuddin Hj. Yahya [1997/98]

PERLIS

Nadzriah Long @ Abd. Samah, Pendidikan Islam di Perlis: Kajian ke atas keluarga Hj. Din bin Lebai Awang. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron. [1993/94]

Zahifah Yahaya, Sejarah Gerakan Islah Negeri Perlis. Penyelia: En. Yahya Abu Bakar [1997/98]

QADIANI

Khamis Safar, Sejarah perkembangan aliran Qadiani: Tinjauan ringkas di Malaysia.. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1991/92]

SABAH

Zakiah Hj. Ahmad, Sejarah Perkembangan Dakwah Islam Di Sabah. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab [1990/1991]

Janimah Suhaimin, Agama Islam dikalangan Masyarakat Dusun di Ranau Sabah. Penyelia: Prof. Mahayuddin Hj. Yahya [1998/99]

SARAWAK

Habid's Buhigiba Md. Bustamam, Perkembangan Islam di Sarawak 1946-1991. [1994/95]

TERENGGANU

Arman A. Razak, Sejarah perkembangan Islam di Terengganu (1880-1990). [1994/1995]

Sharifah Afidah Syed Hamid, Ulama Terkemuka Terengganu Abad ke 19: Aliran Pemikiran Dan Peranannya Kepada Masyarakat. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayuddin Hj. Yahya. [1989/1990]

ZAMAN MELAKA

Dari'ah Sulaiman, Peranan Orang Arab Dalam Menyebarkan Agama Islam di Melaka Abad 15 dan 16 Masehi. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1993/94]

URUSAN HAJI

MALAYSIA

Nabihah Hassan, Sejarah Pengerjaan Haji Orang-Orang Tanah Melayu Antara (1900-1940). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1977/78]

Wan Abd. Malik Hj. Wan Ismail, Lembaga Urusan Dan Tabung Haji. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1982/83]

Anizah Salbini, Sejarah Organisasi Sheikh Haji di Malaysia. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khazin Mohd Tamrin [1995/96]

PERKIM DAN PENGISLAMAN

MALAYSIA

Abu Hanifah Lim Abdullah, Sejarah Penubuhan, Masalah dan Perkembangan Organisasi PERKIM dari Tahun 1960-1990. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya [1991/92]

Fadzilah @ Fadhilah bt. sahak, Aktiviti dan bantuan PERKIM Kebangsaan di Dalam Usaha Membantu Saudara Baru Mengenali Ajaran Islam. Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik Wan Yusof [1999/2000] Kertas Projek

PERKIM NIAGA

Suhana Hussin, PERKIM: Satu Kajian Terhadap Ekonominya (PERKIM NIAGA). [1985/86]

KEDAH

Jayamani a/p Doraisamy, Pengislaman orang Cina: Satu kajian kes di negeri Kedah (1965-1990). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1992/93]

KELANTAN

Ruslee Omar, Masyarakat Saudara Baru Di Kelantan. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahaya. [1986/87]

SABAH

Muhidin Yusin @ Mohd. Anas, Sejarah Penubuhan (USIA) Dan Kegiatannya Dalam Dakwah Islam Di Sabah Hingga Tahun 1976. Penyelia: Encik Yahaya Abu Bakar. [1981/82]

ZAKAT

SELANGOR

Rohani bt. Abdul Karem, Perlaksanaan Urusan Zakat di Ibu Pejabat Pusat Zakat Selangor, Seksyen 9, Shah Alam. Penyelia: En. Yahya Abu Bakar [1999/2000] Kertas Projek

KELANTAN

Zuraifah bt. Hasan, Peranan MAIK dalam Pengurusan Zakat. Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik Wan Yusof [1999/2000] Kertas Projek

WILAYAH PERSEKUTUAN

Mohd Sumardi Ismail, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan: Tinjauan Ke Atas Sistem Pungutan Zakat. Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik Wan Yusof [1999/2000] Kertas Projek