AGAMA ORANG INDIA (HINDU), AGAMA BUDDHA, DLL

AGAMA HINDU

Malani a/p Kalliapan, Satu Tinjauan Umum Mengenai Agama Hindu. Penyelia: Prof. Madya Dr. Oong Hak Ching [1995/96]

BRAHMA KUMARIS

Periasamy a/l P. Gunasekaran, Sejarah Perkembangan dan Peranan Brahma Kumaris World Spritual University dari 1937-1992. Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1993/94]

BUDDHISME, KUCHING

Oong Phang Liang, Komuniti Buddhis Cina Kuching 1968-1997. Penyelia: Prof. Madya Dr. Oong Hak Ching [1997/98]

BUDDHISME, MALAYSIA

Ng Sai Kai, Perkembangan Buddhisme Di Semenanjung Malaysia Sejak Merdeka. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1989/1990]

BUDDHISME, PULAU PINANG

Tang Chin Hooi. Biara-biara dan Pertubuhan-pertubuhan Agama Buddha di Pulau Pinang: Peranan dan Sumbangannya Kepada Buddhisme (1920-1980). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman. [1990/91]

KUIL BATU CAVE

P. Chitra a/p V. Poobalasingam, Sejarah Perkembangan Kuil Sri Subramanian Swamy Di Batu Cave Sejak Penubahannya Hingga Awal Tahun 1970an. Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1988/1989]

MALAYSIA BUDDHIS ASSOCIATION (MBA)

Lee Chee Hoon, Sejarah Malaysia Buddhis Association (MBA): Penubuhan, Peranan dan Sumbangan Terhadap Masyarakat Buddhis. Penyelia: Prof. Madya Dr. Oong Hak Ching [1995/96]

PERSATUAN DIVINE

Saraswathy a/p Thermulai, Sejarah Perkembangan dan Peranan Persatuan Divine di Malaysia dari tahun 1953-1989. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1991/92]

PERSATUAN HINDU-DHARMA

Ganesan Andimuthu, Pertubuhan Hindudharma Malaysia: Penubuhan dan Peranannya Kepada Masyarakat Hindu. Penyelia: Dr. Oong Hak Ching. [1993/94]

PERTUBUHAN-PERTUBUHAN BUDDHA

Tang Chin Hooi, Biara-biara Dan Pertubuhan-Pertubuhan Agama Buddha Di Pulau Pinang: Peranan dan Sumbangannya Kepada Buddhisme (1920-1980). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi [1990/1991]

SANGHA, PULAU PINANG

Ooi Hoon Tee, Sangha di Pulau Pinang: Sumbangan Terhadap Perkembangan Buddisme (dari 1900 sehingga sekarang). [1994/95]

SIIRTIRUTTAT TIRUMANAN

Mala a.p Varadan, Siirtiruttat Tirumanan: Sejarah dan Amalannya di Kalangan Masyarakat Tamil Malaysia. Penyeli: En Bilcher Bala [1999/2000]

TEMPLE CHENG HOON TENG, MELAKA

Tee Yock Ling, Sejarah Rumah Berhala Cheng Hoon Teng (1673-1979): Tinjauan Ke Atas Asal Usul Perkembangannya Serta Pengaruhnya Ke Atas Beberapa Aspek Kebudayaan Orang-Orang Cina Khususnya Di Melaka. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik A. Rahman. [1978/79]

ZEN

Jepun Bhag Singh a/l Raja Singh, Sejarah Perkembangan ZEN dan Sumbangannya ke atas Masyarakat Jepun. [1994/95]