KLASIFIKASI MENURUT TEMA UNTUK TAJUK-TAJUK LATIHAN ILMIAH SARJANA MUDA SASTERA KEPUJIAN (SEJARAH) YANG TERDAPAT DI PUSAT SUMBER JABATAN SEJARAH

Jabatan Sejarah telah menghasilkan graduannya yang pertama pada sesi pengajian 1973/74 dan sehingga sesi pengajian 1999/2000 terdapat 1632 tajuk Latihan Ilmiah dan kertas projek yang telah dilengkapkan oleh para pelajar tahun akhir (SmSa dengan Kepujian). Bahan-bahan ini lengkap disimpan di Pusat Sumber Jabatan Sejarah dan sebilangan besar di Perpustakaan Tun Sri Lanang, Universiti Kebangsaan Malaysia.

INDEK

Agama Islam
Pendidikan-Aliran Cina
Agama Kristian / Gereja
Pendidikan-Gereja & Aliran Inggeris
Agama Hindu & Buddha
Pendidikan-Sejarah Sekolah
Akhbar Bahasa Cina
Pendidikan-Sekolah Agama Islam
Akhbar Bahasa Inggeris
Pendidikan-Sekolah Khas
Akhbar Bahasa Tamil
Pendidikan-Swasta
Akhbar & Majalah Melayu
Pendidikan-Aliran Tamil
Arkeologi & Pengurusan Sumber Warisan
IPTA & Konsep Pendidikan
Bahasa Melayu
Pendidikan-Maktab Perguruan & Perkhidmatan Guru
Budaya
Pentadbiran (Jabatan dll)
Darurat, Komunis & Konflik Kaum
Pendudukan Jepun
Dasar Luar
Pentadbiran British
Ekonomi
Pentadbiran & Dasar Tanah
Hubungan Antarabangsa & Sejarah Negara Luar
Pentadbiran-Majlis Negara
Inteligensia
Pentadbiran-Majlis Negeri
Industri-Perdagangan & Perkilangan
Pentadbiran Siam
Industri-Pertanian & Perikanan
Persatuan, Koperasi, Yayasan, NGO dll
Isu-isu Semasa
Perkhidmatan Kesihatan & Hospital
Kemajuan Masyarakat & Luar Bandar
Perhubungan & Pengangkutan
Lembaga Kemajuan Negeri dan Bandar
Polis Diraja (PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM)
Lembaga Kemajuan Pertanian
Politik Malaysia & Parti Politik
Lembaga Kemajuan Tanah & FELDA
Sistem & Institusi Tradisional - Istana
Masyarakat Barat
Sejarah Negeri / Negara
Masyarakat Bumiputera-Pribumi-Umum
Sejarah Daerah, Bandar, Mukim, Kampung & Kawasan
Masyarakat Cina
Sosio-Ekonomi
Masyarakat India-Ceylon
Sejarah Majlis Tempatan, Perbandaran & Majlis Daerah
Masyarakat Indonesia
Syarikat-Perusahaan
Masyarakat Siam
Teks & Historiografi
Masyarakat Vietnam
Tokoh Orang Cina
Pendidikan Malaysia
Tokoh Orang India
Pendidikan-Aliran Melayu
Tokoh (Melayu, Politik, Ekonomi, Sosio-Budaya & Agama Islam)