PENDIDIKAN-SWASTA

MALAYSIA

Chen Shin Yi, Perkembangan Sekolah Menengah Swasta Dari Tahun 1973-1993 Dengan Tumpuan Pada Pendidikan. [1994/95]

Rosmadi Ismail, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Kumpulan Maktab-maktab Adabi Sdn. Bhd. (1970-1992). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hj. Hassan. [1992/93]

JOHOR

Nur Atiffa Hj. Atim, Sejarah Perkembangan Pendidikan Swasta Di Johor (1960-1996). Penyelia: Rahmat Saripan [1996/97]

KEDAH

Mohd. Zahari Dahalan, Perkembangan Sekolah-Sekolah Swasta Aliran Melayu Di Kedah Dalam Tahun (1960an-1970an). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1976/77]

KELANTAN

Kamariah Muhammad, Maktab Kadir Adabi: Institusi Pendidikan Swasta Menampung Keciciran. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1975/76]

She Minah @ Siti Farhana Ismail, Pendidikan Swasta Di Daerah Pasir Mas: Tumpuan Kepada Institut Za'ba (1987-1997). Penyelia: Dr. Nabir Hj. Abdullah

SELANGOR

Ang Lay Hong, Perkembangan Sekolah-Sekolah Menengah Swasta Cina Di Klang Dari Tahun (1947-1970an). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1984/85]

TERENGGANU

Shamsidar Abd. Kadir, Institut Berakan dan Pusat Pendidikan Yayaysan Islam Terengganu: Penubuhan Dan Perkembangan Institusi Pendidikan Swasta Di Kuala Terengganu. Penyelia: En. Rahmat Saripan [1995/96]