PENDIDIKAN- SEKOLAH TAMIL

MALAYSIA

Sundakumari a/p Rengasamy, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Akademik Jananayakam Dan Membela Masyarakat India Di Malaya Dari 1945 Hingga 1950. Penyelia: En. Nordin Hussin. [1993/94]

Tamilrasu Subramaniam, SRJK (T) Pencapai Murid-murid Tahun 6 Dalam Bahasa Tamil Penulisan Di Peringkat UPSR Daerah Seremban, Timur. Penyelia: En. Rahmat Saripan [1998/99] Kertas Projek

PULAU PINANG

Mogana a/p Subramanian, Sejarah Perkembangan Pendidikan Tamil Di Seberang Perai (1945-1957). Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah. [1993/94]

SELANGOR

Santharaguru a/l Vethiapan, Sejarah Perkembangan Sekolah-sekolah Tamil Di Daerah Klang: Satu Kajian Kes. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1988/1989]

Ganesab a/l Arumugam, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan SRJK (T) Vivekananda Petaling Jaya. Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah [1997/98]

Pakiam a/l Rajoo, Sejarah Sek. Rendah Jenis Kebangsaan Tamil Kajang: Kajian Terhadap Pencapaian Penilaian Ujian Rendah (1991-1998). Penyelia: Dr. Nabir Hj. Abdullah [1999/2000] Kertas Projek

KEDAH

Megala Munusamy, Sejarah Perkembangan Sekolah-sekolah Tamil Di Kedah 1920-1990an. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khazin Mohd. Tamrin [1996/97]