INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM & SWASTA

IPTS

Visalatchumy Apparavoo, Perkembangan Kearah Kewujudan Institusi Pengajian Tinggi Swasta Di Malaysia. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman [1998/99] Kertas Projek

INSTITUT TEKNOLOGI MARA

Lim Swee Tiang, ITM: Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Sehingga 1977. Penyelia: En. Kamaruzaman Yusoff. [1989/1990]

PENDIDIKAN ISLAM

Nor Salehan Harun, Konsep Institusi Pengajian Tinggi Islam: Sejarah Perkembangannya Di Malaysia. Penyelia: Encik Nabir Hj. Abdullah. [1982/83]

PENDIDIKAN SAINS

Aminah Majid, Sejarah Pendidikan Sains Di Institusi-institusi Pengajian Tinggi: Tumpuan Kepada UM Dan UKM. Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah. [1993/94]

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Zulkifli Darus, Sejarah Penubuhan Universiti Pertanian Malaysia. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayuddin Hj. Yahya. [1988/1989]

Syed Mohd. Khomsah Syed Noh, Sejarah Fakulti Perniagaan Dan Pengurusan: Satu Tinjauan Ringkas. Penyelia: En. Yahya Abu Bakar [1998/99] Kertas Projek

Othman Musa, 20 Tahun UKM: Perkembangan Dan Pencapaian Di Bidang Akademik. Penyelia: En. Mohd. Zain Musa. [1991/92]

Ruslan Zakaria, Sejarah Perkembangan UKM 1970-1955: FSKK. Penyelia: Prof. Dato' Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman [1995/96]

Vijayarani Soorinarayanan, Sejarah Kemasukan Dan Peluang Pendidikan Pelajar India Ke IPT (1973-1998) Kajian Kes Di UKM. Penyelia: Dr. Nabir Hj. abdullah [1997/98]

UNIVERSITI MALAYA

Zarinah Ismail, Pengajian Tinggi Di Malaysia: Satu Kajian Tentang Pembentukan Dan Perkembangan Universiti Malaya Di Kuala Lumpur (1900-1970an). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1991/92]

UNIVERSITI MERDEKA

Goh Lin Lee, Pendidikan Di Malaysia; Satu Kajian Mengenai Projek Universiti Merdeka Dan Institusi Tinggi Swasta Cina (1967-1996). Penyelia: Prof. Madya Dr. Oong Hak Ching [1995/96]

UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA / UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Zulkifli Darus, Sejarah Penubuhan Universiti Pertanian Malaysia. Penyelia: Prof. Dr. Mahayuddin Hj. Yahya [1988/89]

TEKNIK

Kasim Kasimin, Sejarah Pelajaran Teknik Di Malaysia Semenjak Penubuhan Dan Perkembangan Sekolah Teknik, Maktab Teknik Dan UTM (1906-1982). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy [1988/89]