PENDIDIKAN-MAKTAB PERGURUAN & PERKHIDMATAN GURU

LATIHAN PERGURUAN

San Yap Lee, Sejarah Perkembangan Latihan Perguruan Di Semenanjung Malaysia Sejak Merdeka (1957 Sehingga 1980). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1989/1990]

Shuhaimi Ahmad, Program Perguruan Di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia: Tumpuan Kepada Fakulti Pendidikan UKM 1970-1990. Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1992/93]

PERGURUAN DI MALAYSIA

Mohd. Rohman Sangkerah, Sejarah Perkembangan Perguruan Di Semenanjung Malaysia Selepas Merdeka. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1988/1989]

MAKTAB BATU LINTANG, SARAWAK

Gindon A/K Ligot, Maktab Perguruan Batu Lintang, Kuching, Sarawak (1948-1982). Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah [1990/1991]

MAKTAB GAYA, SABAH

Kasim Mohamad, Maktab Perguruan Gaya Kota Kinabalu, Sabah (1963-1975). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik A. Rahman. [1980/81]

MAKTAB GURU BAHASA (L.I.), KUALA LUMPUR

Mohd. Hassan Hj. Abdullah, Maktab Perguruan Bahasa (1958-1969). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1975/76]

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

K.Suppiah Kamoo, Penubuhan Dan Perkembangan Maktab Kerjasama Malaysia. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron [1996/97]

MAKTAB KENT, SABAH

Hamzah @ Amza Sundang, Maktab Perguruan Kent, Tuaran Sabah (1952-1982). Penyelia: Prof Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1982/83]

MAKTAB PERGURUAN ILMU KHAS

Lum Sze Yoong, Maktab Perguruan Ilmu Khas 1959-1996. Penyelia: Dato' Dr. Nik Hassan Shuhaimi [1996/97]

MAKTAB PERGURUAN KOTA BAHRU, KELANTAN

Nor Kartini Mat Nor, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Maktab Perguruan Kota Bahru (1954-1980). Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1989/1990]

MAKTAB PERGURUAN (P) MELAKA

Aida Yusop, Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka 1935-1993. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron. [1992/93]

MAKTAB PERGURUAN PASIR PANJANG, KUALA TRENGGANU

Faidah A. Wahab, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Maktab Perguruan Pasir Panjang, Kuala Terengganu, 1958-1996. Penyelia: Abdul Murat Mat Jan [1996/97]

MAKTAB PERGURUAN SULTAN IDRIS, PERAK

Saiful Maslul Zainal Abidin, Maktab Perguruan Sultan Idris 1922-1987. Penyelia: Wan Rusik Wan Yusoff [1996/97]

MAKTAB GURU TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR

Norhashimah Hj. Mohd. Yusof, Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim: Sejarah Dan Peranannya. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1990/1991]

MAKTAB MELAYU MATANG, PERAK

Mustapa Kassim, Maktab Melayu Matang Perak (1913-1922). Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1974/75]

MAKTAB RAJA MELEWAR, SELANGOR

Ramli Ali, Maktab Perguruan Raja Melewar (1957-1992). Penyelia: En. Ahmad Ali Seman. [1993/94]