PENTADBIRAN (JABATAN DLL)

AIR

Wan Roslina Wan Ali, Sejarah Perkembangan Bekalan Air Di Selangor 1896 hingga 1980.. Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1991/92]

Hayati Mohamed, Sejarah Lembaga Air Melaka (1972-1992). Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1992/93]

ARKIB NEGARA

Rusitah Abu Hassan, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Arkib Negara Malaysia. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1991/92]

INTAN

Mohd. Azhan Mokhtar, Sejarah Penubuhan Dan Pembentukan Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia. Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1990/1991]

Norzainun Bt. Hj. Awang, Tinjauan Di Institut Tadbiran Awam Negeri Berhubung Dengan Ciri-Ciri Pembangunan Dan Program Latihan INTAN: Kajian-kajian Di Zaman Tun Razak Dan Dr. Mahathir. Penyelia: Dr. Nabir Hj. abdullah [1997/98]

JABATAN BOMBA

Napi Mat Jusoh, Sejarah Perkembangan Peranan Jabatan Perkhidmatan Bomba Malaysia (1976-1994). [1994/95]

JABATAN GEOLOGI

Sharifah Faridah Syed Dahari. Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Jabatan Geologi (1900-1970an). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1991/92]

JABATAN HUTAN

Noor Afizah Bt. Mulkiaman, Peranan Jabatan Hutan Dalam Pengurusan Hasil Hutan Di Borneo Utara (Sabah) 1915-1941. Penyelia: Prof. Dr. Sabihah Osman [1997/98]

JABATAN IMIGRESEN

Mohd. Jasmi Alias, Penubuhan Dan Perkembangan Jabatan Imigresen Di Tanah Melayu. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1982/83]

JABATAN PARIT DAN SALIRAN

Abdul Kadir Sulaiman, Sistem Parit Dan Taliair Di Batu Pahat. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1976/77]

Hazizan Dazila Hamzah, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Jabatan Pengairan dan Saliran (1932-1980). Penyelia: En. Mohd Samsudin. [1993/94]

Tan Li Hong, Sejarah Penubuhan J.P.P. Dan Peranannya 1904-1993. Penyelia: Prof. Dato' Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman. [1993/94]

JABATAN PENERANGAN

Wan Roslan Wan Dollah, Sejarah Perkembangan Jabatan Perkhidmatan Penerangan Malaysia Dari Tahun 1957-1990. Penyelia: Prof. Madya Dr. kamaruzaman Yusof [1995/96]

JABATAN PENJARA

Anita Abdul Rahman, Pusat Pemulihan Batu Gajah Dan Tempat Tahanan Perlindungan Kemunting, Perak. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1992/93]

Shaari Mat Adam, Jabatan Penjara Taiping: Kajian Ringkas Mengenai Pentadbiran Dan Peranannya (1896-1957). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1976/77]

Ismail Yon, Unit Therapeutic Community: Perkembangan Dan Peranannya Dalam Institusi Penjara Malaysia. Penyelia: En. Yahya Abu Bakar [1999/2000] Kertas Projek

Razana @ Normala Abdul Rahman, Sejarah Dan Peranan Unit Kaunseling Penjara Khas Seremban (1981-1998). Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1998/99] Kertas Projek

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

Zanariyah Mohd. Din, Perkembangan Dan Peranan Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Dalam Merancang Pembangunan Negara (1923-1993). Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah [1995/96]

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA)

Ooi Yeng See, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1990/1991]

Norhayati Mohd. Nor, Jabatan Pertanian Negeri Kelantan: Sejarah Penubuhan, Peranan Dan Perkembangan. Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah [1995/96]

JABATAN PEGANGKUTAN JALAN (JPJ)

Rohani Bt. Mustafa, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ): Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan (1960-1990an). Penyelia: En. Yahya abu Bakar [1997/98]

JABATAN KASTAM

Ahmad Zaini Zaba'ai.Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Jabatan Kastam Dan Eksais Diraja Malaysia (1948?1980). Penyelia: Encik Wan Rusik Wan Yusoff. [1984/85]

JABATAN KEBAJIKAN

Siti Haidah Tamby, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sejarah Perkembangan Dan Peranannya (1946-1977). Penyelia: En. Yahya Abu Bakar. [1989/1990]

Zalila Abu, Sejarah Penubuhan Dan Peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor (1957-1980an). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1989/1990]

Nor'aini Sha'ari, Sejarah Penubuhan dan Perkembangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor (1960-1990). Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik Wan Yusof [1995/96]

Ramisah Bt. Ahmad, Sejarah Dan Peranan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah 1967-1990. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman [1997/98]

JABATAN KERJA RAYA

Mohamad Rahim Yusoff, Sejarah Perkembangan Dan Sumbangan Jabatan Kerja Raya Negeri Kelantan dari tahun 190211941.. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman. [1990/1991]

JHEOA PAHANG (JAH HET)

Norsutena Hamzah, JHEOA Dan Peranannya Dalam Membangunkan Komuniti Jah Het Di Kuala Kerau (1954-1992). Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah. [1993/94]

Azizah Abdul Rahman, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli: Sejarah Penubuhan Dan Kejayaannya (1934-1980). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1987/88]

KEMENTERIAN PENGANKUTAN

Ooi Khir leong, Sejarah Perkembangan Kementerian Pengankutan Malaysia. Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah [1998/99] Kertas Projek

KWSP

Chee Lee Min, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Malaysia (1951?1981).. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1991/92]

LEMBAGA LETRIK MALAYSIA (LLN)

Mohd. Sobri Che Seman, Sejarah Perkembangan Lembaga Letrik Negara (1949?1990). Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1991/92]

LPPKN

Soo Yim Phing, Sejarah Dan Peranan LPPKN Dalam Mengurangkan Kadar Pertumbuhan Penduduk: Sejauh Manakah Kejayaan Peranan Lembaga (1966-1986). Penyelia: En. Ahmad Ali Seman. [1990/91]

PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA

Syed Mohd. Zulkarnain Wafa, Pentadbiran Dan Politik Di Malaysia. Penyelia: Mr. N.J. Funston.

PENYIARAN MALAYSIA (RADIO)

Mohamed Fuad Setapa, Sejarah Penyiaran Di Tanah Melayu: Tumpuan Khas Kepada Perkhidmatan Penyiaran Radio (1936-1975). Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1979/80]

Stephen Suthakar a/l Arokiasamy, Sejarah Radio 6, RTM. Penyelia. Abdul Ghapa Haron [1996/97]

PENYIARAN MALAYSIA (RTM)

Aman Shah Idris, RTM: Isu Dan Peranannya Dalam Pembangunan Negara (1963-1990). Penyelia: En. Ahmad Ali Seman. [1991/92]

PENYIARAN MALAYSIA (TV)

Daisy Goh Swee Pang, Sejarah Penyiaran Television Di Malaysia 1963-1983. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1988/1989]

Mohd. Usop b. Badawe, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Penyiaran Di Sabah 1952-1978. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1990/1991]

PERFILEMAN MALAYSIA

Siti Lein @ Siti Hafsah Noor, Jabatan Filem Negara Malaysia Dalam Sejarah Tanahair (1946-1970an). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1980/81]

PERHUTANAN- FRIM

Yong Kui Chin, Sejarah Penyelidikan Perhutanan Di Semenanjung Malaysia: Satu Kajian Kes Institut Penyelidikan Perhutanan Yang Bertapak Di Kepong (1918-1985). Penyelia: En. Yahya Abu Bakar. [1991/92]

PERHILITAN MALAYSIA, TAMAN NEGARA

Goh Boon Kun, Sejarah Penubuhan Dan Peranan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia 1894-1988. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1991/92]

PERIKANAN-LKIM

Kamal Hamzah, Jabatan Perikanan Malaysia: Sejarah Penubuhan, Peranan Dan Perkembangan Sehingga 1990. Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1992/93]

Norhaizan Hj. Ismail, Sejarah Dan Peranan LKIM Terhadap Sosio-Ekonomi Nelayan (1971-1980an). Penyelia: En. Oong Hak Ching. [1992/93]

PERPADUAN MALAYSIA

Asbahan Hj. Ahmad, Jabatan Perpaduan Negara: Sejarah Penubuhan Dan Peranannya Ke Arah Integrasi National (1969-1991).. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1991/92]

PERPUSTAKAAN MALAYSIA (NEGARA)

Rashidah Mohd, Yusof, Perpustakaan Negara: Sejarah: Penubuhan Dan Perkembangannya. Penyelia: En. Yahya Abu Bakar. [1991/92]

PERPUSTAKAAN NEGERI SABAH

Chin Sui Yin, Sejarah dan Perkembangan Perpusatakaan Awam Negeri Sabah (1953-1994). Penyelia: Prof. Dr. Sabihah Osman [1995/96]

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Zetimimi Zakaria, Kelantan Dalam Persekutuan Tanah Melayu (1948-1963). Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah. [1993/94]

PERTUBUHAN BELIA

M. Idham Shahring, Sejarah Penubuhan Pertubuhan Belia Pulau Pinang (1970-1998). Penyelia: Prof. Madya Dr. Khazin Mohd Tamrin [1998/99] Kertas Projek

POS

Lee Guan Aun, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Institut Latihan Pos Malaysia 1960-1990. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1993/94]

Mohd. Zaki Che Soh, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Jabatan Perkhidmatan Pos Malaysia (1820-1990). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hj. Hassan. [1992/93]

PUSAT PEMULIHAN

Rohaineza Ahmad, Pusat Pemulihan Cheras (1966-1994). Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1995/96]

PUSAT SERENTI

Thenmoli a/p Periasamy, Sejaraah Penubuhan Dan Perkembangan Pusat Serenti Tampin (1983-2000). Penyelia: Prof. Madya Dr. Oong Hak Ching [1999/2000] Kertas Projek

RUMAH KEBAJIKAN / PERSATUAN

Nurul Hakimah Mahmood, Rumah Kebajikan Anak-anak Yatim Kelantan (Darul Aitam Putera & Puteri) Sejarah Penubuhan dan Perkembangannya Sehingga Kini. Penyelia: En. Yahaya Abu Bakar [1998/99] Kertas Projek

Nor Zuriani bt. Mohammed Amin, Sejarah Perkembangan Persatuan Kanak-kanak Terencat Akal Selangor Dan Wilayah Persekutuan SAKC (1964-1994). Penyelia: Prof. Dr. Sarim Hj. Mustajab [1995/96]

SIRIM

Samah Arwan, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan SIRIM Sehingga Tahun 1990. Penyelia: En. Mohd. Zain Musa. [1993/94]

SURUHANJAYA PILIHANRAYA DIRAJA (SPR)

Barkis Ismail, Sejarah penubuhan dan fungsi Suruhanjaya Pilihanraya Diraja (1957-1986). Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1991/92]

TELEKOM

Lee Tong Tut, Sejarah Jabatan Telekom Malaysia. Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1988/1989]

TRENGGANU

Muhammad Ali, Sejarah Perkembangan Pentadbiran Terengganu (1881-1939). Penyelia: Encik Rahmat Saripan. [1977/78]

TV3

Aidil Adzhar Abu Samah, Sistem Televisyen Malaysia Berhad: Sejarah dan Peranan dalam Masyarakat 1984-1996. Penyelia Dr. Kamaruzaman Yusof [1996/97]