PENDUDUKAN JEPUN

MALAYSIA

Noor Hayati Harun, Sejarah Sistem Kewangan Zaman Jepun Di Tanah Melayu (1942-1945). Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah. [1991/92]

Pau Siew Pin, Kehidupan Orang-orang Melayu di Zaman Jepun: Kajian Menerusi Novel-novel Melayu Selepas Perang. Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah. [1990/91]

Selvanathan a/l Perumal, Tentera Kebangsaan India Semasa Pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1993/94]

Yuswadi Yaacob, Dasar-dasar di Tanah Melayu Dan Burma Dalam Masa Perang Dunia II (1941-1945): Satu kajian perbandingan. [1994/95]

Ng Kian Leong, Pendudukan Jepun Dan Implikasinya Terhadap Tanah Melayu (1942-1945). Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Suwanathat-Pian [1995/96]

Rosnida Noh, Perkembangan Pendidikan Di Tanah Melayu Zaman Pendudukan Jepun. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan [1997/98]

JOHOR

Ghazali Mayuddin, Johor Semasa Pendudukan Jepun (1942-1945). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1975/76]

Mohamad Ta'at, Sejarah Pendudukan Jepun Dan Darurat Di Batu Pahat (1942-1960). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1976/77]

KEDAH

Siti Rahani Ahmad, Penduduk Jepun Di Kedah (1942-1945). Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1976/77]

KELANTAN

Awang Jaya, Kelantan Di Bawah Pemerintahan Jepun 1941-1943 Dan Thai 1943-1945. [1977/78]

Amir Ariffin, Kelantan (1941-1945): Penelitian Tentang Corak Pentadbiran Jepun. Penyelia: En Ahmad Ali Seman [1997/98]

KUALA LUMPUR

Maureen de Silva, Pendudukan Jepun Di Kuala Lumpur. Penyelia. Ahmad Ali Seman [1996/97]

MELAKA

Timah Md. Zain, Melaka Zaman Jepun (1941-1945): Ekonomi Dan Masyarakat. [1973/74]

Zalfan Mohd. Rashid, Pendudukan Jepun Di Melaka 1945: Politik Dan Pentadbiran. Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1973/74]

NEGERI SEMBILAN

Kang Hwa Lih, Negeri Sembilan Semasa Pendudukan Jepun (1941-1945). Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1988/1989]

Cheok Yeng Chiak, Dasar-dasar Jepun Terhadap Masyarakat Cina Di Negeri Sembilan Semasa Pemerintahan Jepun (1941-1945) Dengan Tumpuan Kepada Dasar "Sook Ching" Di Negeri Sembilan. Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1989/1990]

PAHANG

Tan Soo Chok, Pendudukan Jepun di Pahang 1942-1945. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1988/1989]

PERAK

Mismy Mohamad, Pendudukan Jepun Di Perak (1942-1945). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1974/75]

PULAU PINANG

Rohana Mat, Pentadbiran Jepun Di Negeri Pulau Pinang 1942-45. [1994/95]

SABAH

Dalius Lucius Lobinjang, Zaman Pendudukan Jepun di Sabah (1942-1945). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1988/1989]

SARAWAK

Horriah Hj. Affendi, Sejarah Pendudukan Jepun Di Sarawak (1941-1945). Penyelia: En. Nordin Husin. [1988/1989]

SELANGOR

Zainuddin Md. Zain, Pendudukan Jepun Di Selangor (1942-1945). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1976/77]

TRENGGANU

Ishrat Banu Hassan, Pendudukan Jepun (1941-1943) Dan Thai (1943-1945) Di Terengganu [1982/83]