PENTADBIRAN BRITISH

BMA

Eyep Iem Tian, BMA Di Tengah Melayu. Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1991/92]

Oew Hun Thiap, Usaha-usaha Pemulihan Dari Aspek Ekonomi Dan Sosial Semasa Pentadbiran Tentera British (BMA) Di Tanah Melayu Selepas Perang Dunia Kedua. Penyelia: Prof. Madya Dr. Oong Hak Ching. [1997/98]

BORNEO

Dayang Arnah Hj. Kahar, Dasar British Di Borneo 1880-1946. Penyelia: Prof. Madya Dr. Oong Hak Ching. [1990/91]

Saliman Samin, Dasr British Di Sabah (Borneo Utara) 1946-1963: Tinjauan Dari Aspek Politik Pentadbiran Dan Ekonomi. Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1992/93]

Noihin Garam @ Noraiha Abdullah, Sejarah Perkembangan Pertanian Perladangan Zaman Syarikat Berpiagam Borneo Utara Di Sabah (1881-1941). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1989/1990]

Dayang Arnah bt. Hj. Kahar, Dasar British Di Borneo 1880-1946. Penyelia: En. Oong Hak Ching [1990/1991]

Noryana Nawi, Charles Brooke (1968-1917): Dasar Ekonomi Dan Kemasukan Imigran Cina Sarawak. Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik Wan Yusof [1998/99] Kertas Projek

JOHOR

Azaham Abu Hassan, Peranan Inggeris Dalam Pergolakan Politik Pembesar Melayu Di Johor (1819-1881). Penyelia: Prof. Madya Dr. Kamaruzaman Yusoff [1999/2000] Kertas Projek

KEDAH

Md. Nor Hashim, Sejarah Perkhidmatan Tadbir Negeri Kedah: Dari Awal Hingga Merdeka. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1976/77]

KELANTAN

Mohd. Kamaruzaman Abd. Rahman, Pejabat Penasihat Inggeris Di Kelantan (1910-1920). Penyelia: Prof Madya Dr. Khasnor Johan [1980/81]

Mohd. Sulaiman Mohd. Daud, Kelantan (1900-1940): Satu Analisa Tentang Pentadbiran British, Reaksi Dan Implikasi Terhadap Masyarakat Melayu. Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1982/83]

Wan Zarina Wan Muhamad, Biokrasi Negeri Kelantan: Perubahan Dan Perkembangan Pentadbiran Di Jajahan (1902-1941). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1992/93]

Faridah Ibrahim, Peranan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Sebelum Dan Selepas Merdeka. Penyelia: En. Mohd. Kamaruzaman Hj. Abd. Rahman. [1993/94]

Mazlan Mahmud, Sistem Kewangan Kelantan 1900-1940: Masalah Kapitalisme Imperialisme Dan Tradisionalisme. [1994/95]

LABUAN

Norlijah Danin, Sejarah Pentadbiran British Di Pulau Labuan 1846?1890.. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1990/91]

MALAYA

Tan Hock Seng, Strategi British Dalam Penawanan Semula Tanah Melayu Semasa Perang Dunia Kedua (1942-1945). Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1991/92]

Rosliza Hj. Abu Bakar, Terusan Suez: Kesan Ke Atas Ekonomi Dan Politik British Di Tanah Melayu (1869-1956). Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Suwannthat-Pian [1990/1991]

Wong Fook Yin, Tanah Melayu Di Bawah Pemerintah Sir Gerald Templer (1952-1954). Penyelia: En. Mohd. Zain Musa. [1991/92]

Aslamihah Zakaria, Peranan Saudagar-saudagar British Sebagai Golongan Pendesak Dalam Dasar-dasar British Ke Atas Negeri-negeri Melayu: Tumpuan Terhadap Peranan Wiliam Henry Macleod Read (W.H. Read). Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah. [1992/93]

Lee Geok Shan, Polisis Pentadbiran British Terhadap Masyarakat Cina di Tanah Melayu Sebelum Perang Dunia II: Tumpuan Khusus Kepada Penubuhan Jabatan Perlindungan Orang-orang Cina. Penyelia. Pn. Rupawan Ahmad [1998/99] Kertas Projek

MALAYAN UNION

Mansur Ramli, Malayan Union: Satu Tinjauan Mengenai Reaksi Orang Melayu Melaka. Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1973/74]

Idris Sahir, Malayan Union: Reaksi Orang Melayu Selangor 1946-48 Penyelia: En. Oong Hak Ching [1992/93]

Zaliha bt. Che Daud, Hubungan Raja-raja Melayu Dengan British: Dengan Tumpuan Kepada Penentangan Raja-raja Melayu Terhadap Malayan Union. Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud [1990/1991]

MELAKA

Zaharah Ismail. Perang Naning (1831-1932). Penyelia: Dr. Nadzan Haron. [1982/83]

Anita Abu Hassan, Kesan Penjajahan Kolonial Ke Atas Negeri Melaka. Sumbangannya Kepada industri pelancongan. [1994/95]

NEGERI SEMBILAN

Khoo Soh Hong, Perkembangan Ekonomi Tanah Di Negeri Sembilan Semasa British (1900-1940). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1986/87]

NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA

Tan Siew Lan, Perjanjian Bangkok 10 Mac 1909: Reaksi Dan Implikasinya Terhadap Negeri-negeri Melayu Utara. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman. [1991/92]

PAHANG

Norlida Derahman, Pentadbiran British di Pahang 1888-1945. [1994/95]

Cheah Gaik Cheam, Pentadbiran British Di Pahang: Reaksi Serta Implikasi Masyarakat Melayu (Pemberontakan Pahang 1891-1995). Penyelia: En Yahya Abu Bakar [1997/98]

PERAK

Santhi a/p Karuppan, Perak Semasa Pemerintahan British (1874-1913): Tinjauan Terhadap Pentadbiran Tanah. Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah. [1992/93]

SARAWAK

Bennet a/k Bungkong, Sarawak Semasa Pemerintahan Kerajaan British (1946-1963): Satu Tinjauan Terhadap Perkembangan Pendidikan. Penyelia: En. Mohd Samsudin. [1992/93]

SELANGOR

Zainudin Talkis @ Haji Mohd. Damin, Pentadbiran British Di Negeri Selangor (1896-1940an). Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1988/1989]

Choo Fei Leng, Pentadbiran British Ke Atas Hal Ehwal Orang Cina Di Selangor: Satu Tinjauan Terhadap Peranan Jabatan Perlindungan Orang Cina di Selangor. Penyelia: Prof. Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1993/94]

TRENGGANU

Che Mek Kamariah Che Yem, Dasar British Terhadap Terengganu (1946-1957). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. Encik Yahaya Abu Bakar. [1980/81]

Zawiah @ Najihah Haron, Hubungan British Dengan Raja-raja Melayu Terengganu 1909-1946. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1980/81]

Rosli Ibrahim, Sejarah Pendudukan British Di Terengganu (1909-1941). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1988/1989]