PENTADBIRAN DAN DASAR TANAH

MALAYSIA

Abdul Razak Wahab, Kanun Tanah Negara Dan Kesan Ke Atas Pemilikan Tanah Masyarakat Melayu: Kajian Kes Kawasan Kota Setar, Kedah. Penyelia: Encik Wan Rusik Wan Yusoff. [1986/87]

Rakiah Mat Lik, Akta Pengambilan Balik Tanah 1960 Dan Piyaan 1991.. Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1991/92]

Zulkipli b. Muhammad, Kanun Tanah Negara Dan Kesan Ke Atas Pemilihan Tanah Masyarakat Melayu: Kajian Kes Di Kawasan Kota Bahru, Kelantan. Penyelia: En. Abd. Ghapa Harun [1990/1991]

JOHOR

Jasni Omar, Sejarah Pentadbiran Tanah Daerah Pontian (1914-1960). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1984/85]

Shahrom Hassan, Undang-Undang Tanah 1910: Kaitannya Dengan Perkembangan Pentadbiran Tanah Melayu Negeri Johor (1910-1940). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1975/76]

Rahimee Ahmad, Tanah Simpanan Melayu Johor: Perlaksanaannya Hingga 1957. Penyelia: Encik Abdul Ghapa Harun. [1986/87]

KEDAH

Muhamad Nor Rashidi b. Mahamod, Sejarah Kedah: Undang-undang Kedah Dengan Penelitian Terhadap Pergoalan Tanah. Penyelia: En. Nabir b. Hj. Abdullah [1990/1991]

KELANTAN

Azizah Samat, Sejarah Pentadbiran Tanah Inggeris Di Kelantan (1900-1940). Penyelia: Prof Madya Dr. Pamela Sodhy. Puan Ruhanas Harun. [1982/83]

Nor Apiza Salleh, Tanah Simpanan Melayu Kelantan (1930-1965). Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1993/94]

MELAKA

Hassim Abu, Hukum Tanah Di Melaka Dan Perlaksanaannya (1900-1963). Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1977/78]

NEGERI SEMBILAN

Nadzan Haron, Sejarah Sistem Pentadbiran Tanah Pusaka Masyarakat Adat Perpatih Daerah Kuala Pilah Dari Awal Kurun Ke (1800-1957). Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1977/78]

PAHANG

Rohany Saat.Sejarah Pentadbiran Tanah Di Negeri Pahang Sehingga Tahun 1940. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1986/87]

PERAK

Kamarudzaman Bokhri, Sejarah Pentadbiran Tanah Lombong Di Perak Dari Tahun (1874-1935). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1986/87]

SELANGOR

Sriyati Hj. Abdul Manan, Sejarah Pentadbiran Tanah Di Klang Dalam Zaman British (1880-1930). Penyelia: Encik Wan Rusik Wan Yusoff. [1977/78]

TRENGGANU

Mohd. Ali Tambi Chik, Undang-Undang Tanah Terengganu: Satu Tinjauan (1900-1941). Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1977/78]