HUBUNGAN ANTARABANGSA DAN SEJARAH NEGARA LUAR

AMERIKA SYARIKAT

HUBUNGAN ANTARABANGSA

Sivaraman a/l Krishnan, Hubungan Malaysia- AS 1963-1981. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad. [1991/1992]

Rahimah Ali Taupah, Sejarah Perkembangan Hubungan Perdagangan Amerika-Malaysia. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Harun [1997/98]

BANTUAN LUAR

Tan Sock Cheang, Bantuan Luar Amerika Syarikat Dan Jepun kepada Malaysia: Satu Perspektif Sejarah Perbandingan (1957-1980). Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1993/94]

PENDUDUKAN DI JEPUN

Thangaperumal a/l Andimuthu, Pendudukan Amerika di Jepun Antara Tahun 1945-1952: Satu Penilaian. Penyelia: Ahmad Ali Seman [1996/97]

ANTI-APARTHEID

Karunagaran a/l Kattayan, Reaksi Malaysia Terhadap Dasar Aparteid: Semasa 4 Era pemimpin Perdana Menteri Malaysia. [1994/95]

ASEAN

EKONOMI

Tajun Niswa Tajul Ariffin, Kerjasama Ekonomi Serantau ASEAN 1967-1987. Penyelia: En. Mohd Samsudin. [1993/94]

Gobinthran a/l Muniandy, ASEAN: Kerjasama Ekonomi 'Intra-ASEAN' Dan 'External ASEAN' Sejak Sidang Puncak Bali 1976 Sehingga 1990. [1994/95]

Gunasundaram a/p Ramasamy, Sejarah Perhubungan Ekonomi Jepun - Asean: Tumpuan Malaysia, Indonesia Dan Singapura 1967-1987. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman [1997/98]

KESELAMATAN

Rusli Awang. ASEAN: Hubungan Kerjasama Keselamatan Dan Peranan Dalam Memelihara Kestabilan Serantau (1907-1984). Penyelia: En. Ahmad Ali Seman. [1991/92]

Kum May Ching, Konflik Keselamatan Di Asia Tenggara Dan Pembentukan Zopfan. Penyelia: En. Mohd Samsudin. [1995/96]

Ramlah Samsuddin, Peranan Asean Dalam Proses Perdamaian Kampuchea (1970-1992). Penyelia: En. Mohd Samsudin. [1995/96]

HUBUNGAN ANTARABANGSA

Thong Mei San, Asean Dan Hubungannya Dengan Negara-negara Bukan Asean. Penyelia: En. Mohd Samsudin. [1995/96]

Lim Su Hua, Hubungan Asean - EC Sejak Tahun 1967-1992. Penyelia: En. Mohd Samsudin [1997/98]

ASIA BARAT

HUBUNGAN ANTARABANGSA

Wan Mohd. Wan Musa, Dasar Luar Malaysia Dengan Negara-Negara Arab (1957-1980): Dari Perspektif Malaysia. Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1985/86]

Fariza Hanum Ahmad Ramli, Sejarah Hubungan Malaysia-Asia Barat Sehingga 1985. Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1991/1992]

Rajeswary a/p Karuppannan, Reaksi Malaysia Terhadap Perang Teluk. Penyelia: En Mohd Samsudin [1997/98]

Mohd Yusri Hamzah, Peranan Negara Dan Organisasi Antarabangsa Dalam Perang Teluk 1990. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kamaruzaman Yusoff [1997/98]

AUSTRALIA

POLITIK, EKONOMI & SOSIAL

Kokiladasan a/l Appadurai, Hubungan Malaysia Dengan Australia Dari Segi Politik Ekonomi Dan Sosial Diantara 1963-1981. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1991/92]

KESELAMATAN

Sangkar A/L Ramakrisnin, Asia Tenggara Dalam Konteks Keselamatan Australia: Satu Tinjauan Malaysia (1945-1975). Penyelia: Dr. Nadzan Haron. [1989/1990]

BOSNIA-HERZEGOVINA

SEJARAH NEGARA

Basariah Naina Mohamad, Sejarah Bosnia-Herzegovena. [1994/95]

KONFLIK BALKAN

Syarifah bt. Ahmad, Isu Bosnia-Herzegovina Antara 1991-1996: Menilai Peranan Kuasa-kuasa Besar Dalam Menangani Konflik di Wilayah Balkan. Penyelia: Penyelia: Prof. Madya Dr. Kamaruzaman Yusoff [1997/98]

BRITAIN

HUBUNGAN ANTARABANGSA

Kamaruddin Mahamud, Hubungan Malaysia- Britain (1957-1980). Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin b. Abdul Wahid. [1988/1989]

BRUNEI

EKONOMI

Mohd. Husaini Abdullah, Sejarah Penglibatan Orang-Orang Melayu Dalam Aktiviti Ekonomi Di Negara Brunei Darussalam. Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1988/1989]

HUBUNGAN ANTARABANGSA

Teoh Keat Poh, Hubungan Malaysia-Brunei 1960-1980an. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi [1990/1991]

BURMA

DASAR BRITISH

Baharuddin Jabar, Dasar Kolonial British Terhadap Bumiputera di Burma Dan Negeri-negeri Melayu Sehingga Perang Dunia Kedua: Satu Kajian Perbandingan. Penyelia: Puan Ruhanas Harun. [1987/88]

NASIONALISME

Baharuddin Hj. Hassan, Burma: Perjuangan Kemerdekaan 1944-1948. Penyelia: En Rahmat Saripan [1988/89]

Suriya bt. Jamaludin, Aung San Dan Peranannya Dalam Gerakan Menuntut Kemerdekaan Di Burma. Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah [1997/98]

Ayu Noor Yuslindawati Mat Jusoh, Burma: Tuntutan Pengdemokrasian 1988 Sehingga Kini. Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun [1997/98]

CHINA

DASAR PENGECUALIAN

Ghulam Sarver Mobarak Ali, Sejarah Dasar Luar Malaysia (1972-1976): Dasar Pengecualian Dan Perhubungan Dengan Republik Rakyat Cina. Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1981/82]

HUBUNGAN ANTARABANGSA

Goh Kin Huat, Hubungan Malaysia Dengan Republik Rakyat China 1957-1990. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad. [1992/93]

HISTOGRAFI

Lim Chin Aun, Sumber Sejarah Dalam Internet: Satu Tinjauahn Terhadap Sejarah China. Penyelia: Prof. Madya Dr. Oong Hak Ching. [1997/98]

TOKOH

Lim kok Hoong, China di Bawah Deng Xiaoping: Satu Kajian Tentang Pembahruan Ekonomi. Pn. Rupawan Ahmad [1999/2000] Kertas Projek

FILIPINA

DALAM NEGERI

Mohd Zamri Jaafar, Krisis Di Selatan Filipna: Usaha-usaha Damai (1976-1996). Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik Wan Yusof [1997/98]

GAGASAN MALAYSIA

Mustafa Majed, Filipina Dan Gagasan Malaysia 1962-1964. [1994/95]

HUBUNGAN ANTARABANGSA

Woon Siew Choo, Sejarah Hubungan Malaysia-Filipina (1957-1980). Penyelia: En. Kamaruzaman Yusof. [1988/1989]

TUNTUTAN SABAH

Zainon Sulaiman, Tuntutan Filipina Ke Atas Sabah: Tinjauan Terhadap Reaksi Parti Politik Sabah Tahun 1960an. Penyelia: Wan Rusik Wan Yusoff [1996/97]

HONG KONG

EKONOMI

Peterrayan Gnanapragasam, Perkembangan Perindustrian di Hong Kong Dari Tahun 1960-1990an: Satu Tinjauan Sejarah. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1998/99] Kertas projek

FIJI

PENTADBIRAN BRITISH

Ng Choon Yean, Pentadbiran Kolonial British dan Perkembangan Sosio Ekonomi Di Fiji Dan Tanah Melayu Pada 1870an Hingga 1945. Penyelia: En. Yahya Abu Bakar [1995/96]

DALAM NEGERI

Imelda Bartolome, Fiji: Politik, Perekonomian Dan Faham Perkauman Sehingga Tahun 1987. Penyelia: En. Yahya Abu Bakar [1995/96]

INDIA

HUBUNGAN ANTARABANGSA

Muniadi a/l Sevasamy, Malaysia Dengan India Dari Tahun 1957-1980. Penyelia: Hj. Wan Rusik Wan Yusoff [1990/1991]

Mohanambal a/p Murugaiah, Hubungan Luar Malaysia India. Era Indira Ghandhi (1966-1976) dan (1980-1984). Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah [1997/98]

NASIONALISME

Koila a/p Kuppan, Peranan Swami Vivekanarda Dalam Membangkitkan Nasionalisme India. Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah [1999/2000] Kertas Projek

Uam Devi Marimuthu, Penglibatan Mahatma Gandhi Dalam Politik India Dan Mesej Serta Keunikan Di Sebalik Kepimpinan Beliau. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman [1998/99] Kertas Projek

INDONESIA

KONFRONTASI

Noraini Hj. Bidin, Konfrontasi Indon-M'sia (1963-1966) Peranan Ahkbar Melayu Dalam Menangani Isu Konfrontasi. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud [1996/97]

HUBUNGAN ANTARABANGSA

Rohani Abd. Ghani, Hubungan Malaysia-Indonesia (1966-1986). Penyelia: En. Nordin Husin. [1988/1989]

BUDAYA & BAHASA

Rashid Mat Yasin, Kerjasama Malaysia-Indonesia Dalam Bidang Kebudayaan Dan Bahasa (1957-1987). [1994/95]

EKONOMI

Eh Phrai a/l Eh Sin, Krisis Ekonomi di Indonesia: Sebab-sebab dan Kesan-kesan Terhadap Politik, Ekonomi Dan Sosio-Budaya. Penyelia: Prof. Madya. Dr. Oong Hak Ching [1999/2000]

JEPUN

MEIJI

Mohamiddin Ismail, Permodenan Zaman Meiji 1868-1912 Keatas Pembangunan Negara Jepun. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman [1998/99]

HUBUNGAN ANTARABANGSA

Megat Rizal Megat Abd. Razak, Dasar Pandang Ke Timur: Arah Aliran Hubungan Kerjasama Malaysia-Jepun Dalam Ekonomi, Perindustrian, Pendidikan Dan Latihan. [1994/95]

Shum Yu Wen, Dasar Luar Jepun Terhadap Negara-negara Asean (1945 hingga 1990). Penyelia: En. Ahmad Ali Seman [1997/98]

PENDIDIKAN MODEN

S. Puvanesvary a/p K.R. Saravanan. Pendidikan Moden di Jepun. Penyelia: Ahmad Ali Seman [1996/97]

Norlida Ismail, Hubungan Luar Malaysia Jepun 1982-1995: Satu Penilaian Dalam Aspek Pendidikan. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman [1998/99]

AMERIKA SYARIKAT-JEPUN

Syamala Nair a/p G. Gopal, Hubungan Jepun Dengan Amerika Syarikat Dari Segi Politik, Pertahanan Dan Ekonomi Dari Tahun 1945 Hingga Awal 1990an. Penyelia: Ahmad Ali Seman [1996/97]

HUBUNGAN EKONOMI

Omar Hj. Abd. Rahman, Dasar Luar Malaysia: Satu Kajian Tentang Hubungan Ekonomi Dengan China Dan Jepun (1970-1980). Penyelia: Puan Rupawan Ahmad. [1985/86]

Norlida Ismail, Hubungan Luar Malaysia Jepun 1982-1995: Satu Penilaian Dalam Aspek Pendidikan. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman [1998/99]

KERJASAMA EKONOMI

Aminah Awang, Hubungan Kerjasama Ekonomi Malaysia-Jepun 1957-1990. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman. [1993/94]

Ooi Lay Mui, Sejarah Perhubungan Ekonomi Masyarakat Jepun: Kecenderungan Dasar Pandang Ke Timur Sehingga Membawa Kepada Penerapan sistem Pengurusan Gaya Jepun Di Malaysia Dari Tahun 1957-1980an. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman. [1997/98]

Vijaya Letchumy Kerisnan, Perkembangan Syarikat Matsushita di Malaysia; Satu Kajian Mengenai Idea Dan Falsafah Pengurusan Konosuke Matsushita. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman [1998/99] Kertas Projek

KOREA SELATAN

HUBUNGAN ANTARABANGSA

Anna Wong Chu Ngiik, Hubungan Malaysia- Korea Selatan Dalam Dasar Pandang Ke Timur. [1994/1995]

EKONOMI

Teo Yen Nee, Satu Tinjauan Kemunculan Korea Selatan Sebagai Negara Industri Baru Serta Perkembangannya Sehingga 1990an. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1999/2000] Kertas Projek

Thillainadarajan Ramasamy, Hubungan Ekonomi Antara Malaysia Dengan Korea Selatan: Satu Tinjauan Sejarah. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1998/99] Kertas Projek

PASIFIK

Sri Devi a/p P.K. Menon, Perjalanan Dan Perkembangan Perang Pasifik Dengan Tumpuan Khas Di Barat Pasifik (1939-1950). Penyelia: En. Yahya Abu Bakar [1995/96]

PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU - PBB

Lee Kee Wei, PBB: Sejarah Penubuhan Dan Peranannya Dalam Era Perang Dingin (1945-1955). Penyelia: En. Nordin Hussin [1995/96]

Lily Lim, Hubungan Dan Peranan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Dan Isu Pembentukan Malysia (1963-1964). Penyelia: En. Nordin Hussin [1995/96]

Aslizam bt. Hussain, Peranan Malaysia Dalam PBB: Isu-Isu Kemanusiaan. Penyelia: En. Mohd Samsudin [1997/98]

SERI LANGKA

Krishna Superamaniam, Konflik Etnik Singhala-Tamil Dan Perjuangan LTTE Di Seri Langka (1940-1990). Penyelia: Dr. Nabir Hj. Abdullah [1996/97]

SINGAPURA

HUBUNGAN ANTARABANGSA

Nik Abdul Aziz Hj. Md. Salleh, Hubungan Malaysia-Singapura. Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1985/86]

Zuwara Razali, Sejarah Hubungan Luar Malaysia Dan Singapura Dari Tahun 1965-1990an. Penyelia: Mohd. Samsudin [1996/97]

Zaimah bt. Arbon. Hubungan Malaysia-Singapura 1980 dan 1990. Penyelia; En. Mohd Samsudin [1999/2000] Kertas Projek

EKONOMI

Choong Lee Peng, Confucianisme Dan Pengaruhnya Ke Atas Kejayaan Singapura Sebagai Sebuah Negara Industri Baru. Penyelia: Pn. Rupawan ahmad [1998/99] Kertas Projek

Kong Choon Hwan, Singapura Dan Kemunculannya Sebagai Negara Industri Baru (NIC) 1960-1990. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1999/2000] Kertas Projek

THAILAND

HUBUNGAN ANTARABANGSA

Peong Poh Boon, Hubungan Malaysia-Thailand, 1957-1981. Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy [1990/1991]

LATAR TRADISIONAL

Ting Len Siong, Hubungan Malaysia-Thai: Tinjauan Melalui Penulisan Pensejarahan Tradisional Sehingga Awal Abad ke 20. Penyelia: Pprof. Madya Dr. Kobkua Suwannathat-Pian. [1991/1992]

NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA (NNMU)

Mek La Wan Eh Lekh, Hubungan Siam Dengan Negeri-negeri Melayu Utara 1826-1945. [1994/1995] .

UNITED NATION DEVELOPMENT (UNDP)

Kalamathy Jakanathan @ Jeganathan, Peranan Serta Sumbangan United Nations Development (UNDP) Kepada Pembangunan Malaysia (1949-1976). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy [1990/1991]