EKONOMI

MALAYSIA

Osman Don, Penglibatan Bumiputra Dalam Lapangan Perdagangan Dan Perusahaan Di Selangor: Peranan R.I.D.A. Dan M.A.R.A. Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1976/77]

Fatimah Jasmin, Sejarah Penubuhan Pusat Daya Pengeluaran Negara (PDPN): Peranannya Dalam Perkembangan Keusahawanan Dikalangan Bumiputra. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1984/85]

Abdul Razak Deraman, Masalah Ekonomi Orang Melayu: Kajian Semasa Tun Abdul Razak (1970-1975). - [1985/86]

Koh Chon Seng, MCA Dan Masalah Ekonomi Masyarakat Cina. Penyelia: Encik Abdul Ghapa Harun. Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1985/86]

Koh Ai Kian, Kemelesatan Ekonomi Tahun (1929-1933) Di Malaya: Satu Tinjauan Sejarah Melalui Akhbar Bahasa Inggeris. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1988/1989]

Abd. Hamid Hussain. Dasar Ekonomi Baru: Satu Penilaian Kejayaan Dan Kegagalan 1970-1990. Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1990/91]

Anuar Ahmad, Perkembangan Perdagangan Candu Di Tanah Melayu Sehingga Tahun 1940. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hj. Hassan. [1992/93]

Jatit Karim, Bursa Saham Kuala Lumpur: Perkembangan Ke Arah Kemantapan Sebuah Pasaran Saham.. Penyelia: En. Mohd. Kamaruzaman Abdul Rahman. [1991/92]

Lok Wai Tong, Sejarah Balai Ikhtisas Malaysia 1973-1992. Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1992/93]

Fong Wei Fun, Kapitalisme di Tanah Melayu Sebelum Dan Selepas Imperialisme. Penyelia: En. Mohd. Kamaruzaman Hj. Abd. Rahman. [1993/94]

Bong Siuk Lin, Peranan Kerajaan Barisan Nasional Dalam Perkembangan Pelaburan Asing Di Malaysia (1974-1993) . [1994/95]

Thava Rajan a/l Subramaniam, Sejarah Penubuhan & Perkembangan DPPIKLS Dari Tahun 1928-1995. Penyelia: Prof Madya Dr. Sarim Hj. Mustajab [1996/97]

Suria Ismail, Hubungan Bilateral Ekonomi Malaysia Jepun Dalam Kerjasama Teknikal dan Pelaburan di Bawah Dasar Pandang ke Timur 1982-1992. Penyelia: En. Rahmat Saripan [1998/99]

Santhi a/p Ayavao, Migrasi Desa-Bandar dan Implikasinya ke atas Ekonomi Malaysia (1975-1980an). Penyelia: Prof. Madya Dr. Khazin Mohd Tamrin [1999/2000] Kertas Projek

Chan Pee Ven, Dasar Ekonomi Baru: Anjakan Dari Pertanian Kepada Perdagangan. Penyelia: En. Bilcher Bala [1998/99] Kertas Projek

JOHOR

Zalela Ahmad, Sejarah Perkembangan Ekonomi Johor: Tumpuan Ke Atas Sektor Perindustrian (1980-1990). Penyelia: Abd. Ghapa Harun [1996/97]

Anuar Jais, Sejarah Usahawan Melayu Johor. Penyelia: Puan Rupawan Ahmad. [1986/87]

Zulkiflee A. Ghani, Satu Kajian Awal Terhadap Kegiatan Ekonomi Nelayan-Nelayan Melayu Di Johor Timur Di Tahun-Tahun (1960-1980). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1984/85]

Zaleha Aman, Zaman Kemelesetan Di Negeri Johor (1928-1933): Kesannya Ke Atas Sektor Pertanian Dan Sektor Perlombongan Bijih Timah. Penyelia: En. Abd. Ghapa Harun. [1993/94]

Nauran A. Majid, Sejarah Perkembangan Ekonomi Pertanian Johor Pra 1917. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1975/76]

Gowri Paranisamy, Perkembangan Pelaburan Jepun di Negari Johor. Kajian Kes: Kilang Fujitsu Component (Malaysia) Di Daerah Batu Pahat. Penyeli: En. Ahmad Ali Seman [1998/99] Kertas Projek

Mohd. Zaki Abd. Rahman, Perkembangan Sosio-Ekonomi Masyarakat Melayu di Muar: Satu Kajian Ke Atas Penarik Beca. Penyelia: en. Rahmat Saripan [1998/99] Kertas Projek

KEDAH

Asmah Khailani, Negeri Kedah (1948-1960an): Satu Kajian Ekonomi Negeri-Negeri Melayu. Penyelia: Encik Wan Rusik Wan Yusoff. [1979/80]

Shafie Awang, Zaman Meleset Di Negeri Kedah Tahun 1929-1933: Kesannya Terhadap Sosio-Ekonomi Penduduk. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan.

Lai Shevren, Sistem pengurusan kewangan Kedah 1880-1980. [1994/95]

KELANTAN

Raja Yacob Raja Daud, Perkembangan Ekonomi Nelayan-Nelayan Melayu Negeri Kelantan Diantara Tahun-Tahun (1917-1957). Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1976/77]

Siti Hindun Ahmad, Sejarah Ekonomi Kelantan (1909-1945): Satu Kajian Awalan. Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1978/79]

Wan Harun Wan Yaacob, Sejarah Pembangunan Ekonomi Negeri Kelantan Semasa Pemerintahan PAS (1959-1973). Penyelia: Encik Wan Rusik Wan Yusoff. [1985/86]

Ahmad @ Ahmad Nabir Abd. Ghani, Sejarah Penglibatan Bumiputra Kelantan Dalam Bidang Perniagaan: Tumpuan Khusus Kepada Perusahaan Pertukangan Perak Dan Pengangkutan Bas. Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1986/87]

Rosmi Mat Nasir, Sejarah Perkembangan Ekonomi Negeri Kelantan (1945-1957). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayuddin Hj. Yahya. [1988/1989]

Wan Hamidah Abd. Halim, Zaman Kemelesetan Di Kelantan (1929-1933). Penyelia: Puan Rupawan Ahmad. [1988/1989]

Wee Lip Ping, Ekonomi Kelantan Selepas Merdeka: Penilaian Terhadap Perkembangan Dan Masalah. [1994/95]

Rose Anita Bt. Abdullah, Sejarah Penglibatan Wanita Kelantan Dalam Aktiviti Perniagaan: Kajian Kes Di Sekitar Kota Bharu. Penyelia: Prof. Dr. Mahayuddin Hj. Yahya [1997/98]

MELAKA

Abdul Rahman Taib, Zaman Meleset (1929-1933): Kesannya Ke Atas Masyarakat Melayu Melaka. [1973/74]

Marwan Salimon, Sejarah Ekonomi Negeri Melaka (1945-1957). Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1973/74]

Masru Juki, Sejarah Kegiatan Peniaga-Peniaga Kecil Melayu Melaka (1957-1980). Penyelia: Puan Rupawan Ahmad. [1986/87]

Usha a/p Noor Mohamad, Perkembangan Sektor Perindustrian Dan Penglibatan Tenaga Buruh Asing Di Melaka Dari Tahun 1970-1995. Penyelia: En. Yahya Abu Bakar [1997/98]

NEGERI SEMBILAN

Noorhayati Yaacob, Zaman Kemelesetan Di Negeri Sembilan (1929-1933): Satu Kajian Ke Atas Masyarakat Melayu. Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1988/1989]

Mohd Ainuddin Iskandar, Perkembangan Usahawan Melayu Negeri Sembilan Sejak 1970: Kajian Kes Di Seremban. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1997/98]

Sumanthy a/p Murugaiah, Perdagangan Dan Pelaburan Jepun Di Negeri Sembilan 1957 - 1990. Penyelia: En Ahmad Ali Seman [1997/98]

PULAU PINANG

Muhamad Radzi Abdullah, Perdagangan Dan Perusahaan Melayu Pulau Pinang (1970-1980). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1985/86]

Norlilawati Mohd. Noor, Sejarah Perkembangan Ekonomi Pertanian Masyarakat Melayu Pulau Pinang Dan Seberang Perai Sebelum Merdeka. Penyelia: En. Kamaruzaman Yusoff. [1989/1990]

PAHANG

MVijaya Letchumi a/p Rajoo, Sejarah Perkembangan Sosio-Ekonomi Pekan Batu Arang. Penyelia. Prof. Madya. Dr. Oong Hak Ching [1996/97]

Zainura Shafie, Perkembangan Sosioekonomi Masyarakat Melayu di Daerah Kuantan (1970-1990). Penyelia: Prof. Madya Dr. Oong Hak Ching [1996/97]

SABAH

Juhirin Kantis, Pembangunan Ekonomi Dan Penglibatan Bumiputra Negeri Sabah: Era Kerajaan Perikatan Dan Berjaya (1963-1981). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1986/87]

Dalius Gahun, Sejarah Pembangunan Ekonomi Negeri Sabah (1963-1980). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1988/1989]

Kwan Lee Vin, Kemasukan Sabah Dalam Persekutuan Malaysia: Kesannya Ke Atas Ekonomi Negeri Sabah Dalam Tempoh 25 Tahun Selepas Kemasukanya. Penyelia: En. Bilcher Bala [1998/99] Kertas Projek

SARAWAK

Awang Hepeni b. Awang Ongget, Sejarah Perkembangan Ekonomi Sarawak Pada Zaman Pemerintahan Kolonial British (1946-63) Dan Tahap-Tahap Awal Selepas Kemerdekaan (1963-70). Penyelia: En. Ahmad Ali Seman [1990/1991]

Lim Phay Ing, Kegiatan Ekonomi Masyarakat Cina di Bahagian Pertama, Sarawak semasa pemerintahan Kolonial British (1946-63). [1994/95]

SELANGOR

Abd. Rahim Abd. Ghani, Kegiatan Ekonomi Nelayan-Nelayan Di Selangor (1940-1975). Penyelia: Encik Rahmat Saripan. [1981/82]

TRENGGANU

Ahmad Nazan Long, Sejarah Perkembangan Ekonomi Negeri Terengganu Diantara Tahun-Tahun (1945-1957). Penyelia: Encik Wan Rusik Wan Yusoff. [1979/80]

Che Rashid Sulong, Peniaga Kecil Melayu Kuala Terengganu (1957-1980): Kajian Mengenai Kegiatan Sosio-Ekonomi. Penyelia: Encik Rahmat Saripan. [1985/86]

Malik Draman, Zaman Kemelesetan Ekonomi Di Terengganu Pada Tahun (1929-1933). Penyelia: Prof. Madya. Dr. Pamela Sodhy. [1988/1989]

Mohd. Supi Mahmood, Sejarah Perkembangan Ekonomi Pertanian Negeri Terengganu (1945-1970). Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1988/1989]