DASAR LUAR MALAYSIA

ANTI-KOMUNIS

Noraini Zainol, Dasar Luar Malaysia: Peranan Anti Faham Komunis Dalam Pembentukannya (1957-1980). Penyelia: Hj. Wan Rusik Wan Yusoff [1990/1991]

MAHATHIR MOHAMMAD, DATO' SERI DR.

Harinathroo Applanaidu, Dasar Luar Dr. Mahathir. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1993/94]

Hasnah Ishak, Dasar Luar Malaysia-Jepun Dalam Era Mahathir Mohammad: Khusus Dalam Melahirkan Usahawan Bumiputera yang Berdaya Maju. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman [1998/99]

TUN RAZAK

P. Yathavan a/l S.Palaniandy, Dasar Luar Malaysia Semasa Tun Abdul Razak (1970-76): Satu Era Perubahan. Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah [1990/1991]

Rozeman Abu Hassan, Dasar Luar Malaysia Semasa Pentadbiran Tun Abdul Razak 1970-1976.. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron. [1991/92]

TUNKU ABDUL RAHMAN

Nor Azizan Idris, Sejarah Perkembangan Dasar Luar Negeri Malaysia: Pengaruh YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj (1957-1970). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1982/83]

PERBAHASAN PARLIMEN

Massuria Killi, Isu Dasar Luar Malaysia: Perbahasan Dalam Dewan Parlimen. Penyelia: Mohd Samsudin [1996/97]