DARURAT, KOMUNIS & PERMUSUHAN KAUM

DARURAT

Zahari Saad, Majlis Gerakan Negara: Satu Kajian Tentang Pemerintahan Darurat di Malaysia (1969-1971). Penyelia: Prof. Dr. Ahmat Adam [1978/79]

Mustaffa Ahmad, Darurat (1948-1960): Satu Pendekatan Kepada Penyelesaian Masalah. Penyelia: Dr. Nadzan Haron. [1988/1989]

Ragunathan a/l Pendiah, Rancangan Briggs Sebagai Satu Strategi Bagi Menghadapi Pemberontakan Bersenjata. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron. [1991/92]

Tuan Saha'arif bin Tuan Hamzah, Darurat Di Persekutuan Tanah Melayu. Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud [1990/1991]

Abdul Jalil Tumin, Zaman Darurat: Sir Henry Gurney Dan Sumbangan-sumbangannya Di Tanah Melayu 1948-1951. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Suwannathat-Pian. [1992/93]

Rahilah Omar, Penglibatan Regeman Ke 10 Dalam Proses Kemerdekaan Tanah Melayu 1948-1960. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron. [1992/93]

JOHOR

Mohamad Ta'at, Sejarah Pendudukan Jepun Dan Darurat Di Batu Pahat (1942-1960). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1976/77]

Hayati Aris, Darurat (1948-1960): Masalah Penempatan Kedua Di Negeri Johor. Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1988/1989]

Razali Hj. Mustamar, Darurat Di Negeri Johor: Dari Aspek Sosial Dan Pentadbiran British 1945 Hingga 1950an. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi [1990/1991]

Rahayu Kamari, Daruat 1948-1960 Kesanya Ke Atas Pertanian Di Negeri Johor. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1993/94]

KEDAH

Abdul Hamid Musa, Darurat Di Kedah (1948-1960): Kesannya Keatas Masyarakat Melayu Dan Cina Di Kawasan Luar Bandar. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1974/75]

KELANTAN

Nik Suhaimi Nik Mat, Kelantan Semasa Dharurat (1948-1960): Perkembangan Sosio-Ekonomi Dan Politik. Penyelia: Encik Mohd. Kamaruzaman Abd. Rahman. [1986/87]

MELAKA

Abdullah Jusoh, Darurat Di Melaka (1948-1960): Satu Tinjauan Kemasyarakatan. Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1973/74]

Wan Mustapha Siddik, Pengisytiharaan Undang-Undang Darurat Tahun (1948-1960): Kesan-Kesannya Ke Atas Politik Masyarakat Melayu Melaka. Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1973/74]

NEGERI SEMBILAN

Kamarolzaman Omar, Darurat (1948-1960): Kesannya Keatas Proses Politik Negeri Sembilan. Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1976/77]

Mohd. Ashraf Ibrahim, Darurat di Negeri Sembilan: Ditinjau Dari Laporan-laporan Akhbar Tempatan. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1988/1989]

PAHANG

Diuddin Omar, Darurat Di Pahang: Keterlibatan Orang-Orang Melayu Dalam Parti Komunis Melayu. Penyelia: Encik Yahaya Abu Bakar. [1982/83]

PERAK

Idris Abdul Samad, Darurat Di Daerah Kuala Kangsar (1948-1960). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1975/76]

Miskin Raboo, Perak Semasa Darurat (1948-1960): Satu Tinjauan Terhadap Aspek Ekonomi Dan Politik. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. Encik Oong Hak Ching. [1982/83]

SABAH

Darman Shah Hj. Asakil, Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Faham Perkauman Di Sabah: Satu Analisa Dari Sudut Peranan Parti-Parti Politik (1961-1985). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1985/86]

SELANGOR

Misman Ramly, Sejarah Darurat Di Selangor (1948-1960). Penyelia: Encik Yahaya Abu Bakar. [1981/82]

Lim Cheng Seng, Darurat Dan Kampong Baru: Satu Kajian Kes Di Hulu Langat (1948-1960).. Penyelia: Prof. Madya Mohd. AMin Hj. Hassan. [1991/92]

TRENGGANU

Osman Mamat, Terengganu Dalam Masa Darurat: Beberapa Aspek Sosial Dan Ekonomi (1948-1960). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1977/78]

PARTI KOMUNIS MALAYA

Hamidah Ghazali, Kebangkitan Dan Kejatuhan PKM 1930-1965. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1993/94]

Mohd. Redzuan Hj. Asli, Pemberontakan Bersenjata Komunis Kedua Di Malaysia. Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1985/86]

Lee yeong yeow, Perkembangan Parti Komunis Malaya 1930-1950. Penyelia: Prof Madya Dr. Oong Hak Ching [1997/98]

SARAWAK

Norshiah Abg. Chee, Gerakan Komunis Di Sarawak. Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1986/87]

PERTENTANGAN KAUM

Md. Ali Hassan, Peristiwa Batu Kikir 1945. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1977/78]

Yahaya Abd. Wahab, Peristiwa Bintang Tiga Di Sungai Bayor Selama, Perak 1945. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1977/78]

13 MEI

Ramlan Hamzah, Rusuhan Masa 13 Mei: Satu Kajian Terhadap Perkauman Dan Politik Perkauman Di Malaysia. Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1976/77]