BUDAYA

MALAYSIA

DASAR BUDAYA

Zarina bt. Othman, Dasar Kebudayaan Kebangsaan Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin b. Abdul Wahid [1990/1991]

KEBUDAYAAN CINA

Yong Shan Kying, Perayaan-perayaan orang Cina di Malaysia. [[1994/95]

KEBUDAYAAN INDIA

Sumanthi a/p Terpari @ Thirupathy, Sejarah Tarian India Bharata Natyam. Penyelia: Dr. Nabir Hj. Abdullah [1995/96]

Kala a/p Ganapathy, Sejarah Penubuhan dan Perkembangan Temple of Fine Arts: Sumbangan dalam memelihara Seni Klasikal India (1971-95). Penyelia: En. Nordin Hussin [1995/96]

OPERA CINA

Wong Kok Ing, Sejarah Perkembangan Opera Cina Di Malaysia. Penyelia: Dr. Nabir Hj. Abdullah [1997/98]

SENI TEATER

Andika Aziz Hussian, Sejarah perkembangan seni teater di Malaysia 1900-1980. [1994/95]

JOHOR

MUSIK - GAZAL

Rosiah Salim, Sejarah kesenian muzik ghazal di Muar, Johor. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1992/93]

MELAKA

BUDAYA

Nurul Huda @ Ariffin Muda, Sejarah Beberapa Aspek Kebudayaan Di Melaka. Penyelia: Drs. Teuku Ibrahim Alfian. [1973/74]

TRENGGANU

SENI BUDAYA-PAKAIAN

Faridah Hussin, Sejarah Perkembangan Bentuk Pakaian Masyarakat Di Terengganu Selepas Kedatangan Pengaruh Islam Hingga Awal Abad 20. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik A. Rahman. [1977/78]