INTELIGENSIA

MALAYSIA

KAUM MELAYU

Zamanhuri Hj. Samsuddin, Aliran Pemikiran Dalam Masyarakat Melayu (1920-1940). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1977/78]

KAUM INDIA

Ravi Chandran a/l Krishnan, Golongan Inteligensia India (1940-1970).]Penyelia: Encik Yahaya Abu Bakar. [1986/87]

JOHOR

ORANG MELAYU (INTELIGENSIA)

Roslan Abdul Hamid, Peranan Intellingensia Melayu Johor Dalam Sosio-Politik (1946-1957): Satu Tinjauan Ringkas. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1976/77]

KEDAH

Zainol Abidin Hashim, Peranan Inteligensia Melayu Kedah Dalam Sosio-Politik (1945-1957). Penyelia:Drs.Abdul Murat Mat Jan. [1988/89]

SABAH

Jamie Kangoi @ Hafsiah, Peranan Golongan Inteligensia Dalam Politik Sabah Sebelum Penubuhan Malaysia Sehingga 1970an. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman. [1988/1989]

SARAWAK

KAUM MELAYU

Mohd. Setar Mohd. Rani, Kegiatan Golongan Intelgensia Melayu Dalam Bidang Penulisan Dan Politik Sarawak (1930-1950). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1982/83]

SELANGOR

MASYARAKAT DESA

Zainab Manan, Kepimpinan Masyarakat Desa Di Selangor: Satu Kajian Kes Di Daerah Sabak Bernam (1900-1970an). Penyelia: Encik Wan Rusik Wan Yusoff. [1983/84]

TRENGGANU

KAUM MELAYU

Mat Rashid Ayob, Peranan Inteligensia Melayu Terengganu Dalam Pertumbuhan Nasionalisma Melayu Sebelum Merdeka (1930an-1957an). Penyelia: Encik Rahmat Saripan. [1977/78]