INDUSTRI-PERDAGANGAN & PERKILANGAN

INDUSTRI AUTOMOBIL

Selvarajoo a/l Vayapury, Sejarah Penubuhan Proton: Berdasarkan DPT Dan Kejayaannya Dalam Mencapai Projek Kereta Nasional Malaysia 1983-1995. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman [1997/98]

INDUSTRI PENGIKLANAN

Chee Anne, Sejarah Perkembangan Industri Pengiklanan di Malaysia Sejak 1900. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman [1995/96]

INDUSTRI PERFILEMAN

Junaidah Suhadi, Industri Filem Tempatan (1970-1980). Penyelia: Encik Abdul Ghapa Harun. [1985/86]

INDUSTRI INSURAN

Lee Bee Teng, Sejarah Perkembangan Industri Insuran Di Malaysia (1957-1988). Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1988/1989]

Rajandran Sangely, Sejarah Perkembangan Industri Insuran Di Malaysia: Tumpuan Kepada Great Easten Life Dari 1908-1992. [1994/95]

INDUSTRI KAMPUNG

Siti Rahmah Mohd. Noor, Sejarah Perkembangan (Cottage Industries) Di Terengganu Abad Ke 18 Hingga Ke Tahun 1970an. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik A.Rahman. [1977/78]

Norania Mohamed, Industri Kampung: Satu Kajian Kes Di Kelantan. Penyelia: Encik Wan Rusik Wan Yusoff. [1985/86]

Husin Ibrahim, Industri Kampung Di Malaysia Dekad 60an Dan 70an: Kajian Kes Di Lembah Klang. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad. [1991/92]

Abdul Samad Jaafar, Industri Kampung: Satu Kajian Kes di Perak. Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1993/94]

INDUSTRI KAYU KILANG

Lim Chey Hong, Sejarah Perkembangan Perindustrian Di Pulau Pinang. Penyelia: Encik Abdul Ghapa Harun. [1986/87]

Mohamed Zain Matusin, Sejarah Penubuhan PPKKS Dan Peranannya Dalam Perkembangan Industri Perkayuan Sarawak (1973-1991).. Penyelia: En. Nordin Hussin. [1991/92]

Rosnan Che Harun, Sejarah Penubuhan dan perkembangan Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1992/93]

INDUSTRI MEDIA CETAK

Kamal Mohd Yusoff, Perkembangan Industri Penerbitan Majalah Di Malaysia: Kajian Kes Majalah Kartun/Humor. Penyelia En. Abdul Ghapa Harun [1997/98]

INDUSTRI PERBANKKAN

Lee Chien Siong, Bank Negara Malaysia: Sejarah Pembangunan Dari Tahun (1959-1984). Penyelia: Encik Oong Hak Ching. [1984/85]

K. Paramaswaran a/l Munisamy, Sejarah Perkembangan Industri Bank Di Malaysia (1945-1975). Penyelia: Encik Abdul Ghapa Harun. [1986/87]

Mariah Ahmad, Bank Islam Malaysia Berhad: Sejarah Penubuhan, Perkembangan Dan Sumbangan Terhadap Pembangunan Ekonomi Orang Islam. Penyeli: Prof. Dr. Mahayuddin Hj. Yahya [1996/97]

Noran Mohd Nordin, Bank Simpanan Nasional (1970-96) Sejarah Penubuhan Dan Sumbangan Terhadap Pembangunan Negara. Penyelia: Dr. Kamaruzaman Yusof [1996/97]

Md. Suhaini Isa, Sejarah Penubuhan Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Perkembangan Dan Sumbangan. Prof. Madya Dr. Muhd Yusof Ibrahim [1997/98]

Nozihan @ Mohd. Izham Halias, Bank Pertanian Malaysia: Sejarah Penubuhan Perkembangan Dan Sumbangan (1969-1997). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Harun [1997/98]

INDUSTRI PERLOMBONGAN BIJIH TIMAH

Norlaili Idris, Sejarah Perlombongan Bijih Timah di Ulu Kemaman Sehingga 1960. Penyelia: En. Kamaruzaman Yusof. [1988/1989]

Chong Yoke Cheng, Sejarah Perlombongan Bijih Timah Di Selangor: Satu Kajian Kes Di Daerah Ulu Langat Sehingga 1912. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Suwannathat-Pian [1990/1991]

Nor Akmar Nordin, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Pekan Perlombongan, IBAM (1952-1980). Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1997/98]

INDUSTRI PERLOMBONGAN EMAS

Zakaria Awang Ali, Sejarah Perlombongan Emas Di Daerah Raub, Pahang. Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1976/77]

Francis ak Sanayan, Sejarah Perlombongan Emas Di Bau, Sarawak. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan [1997/98]

INDUSTRI PERLOMBONGAN MINYAK

Kujang a/k Malong, Sarawak Shell Bhd.: Sejarah Perkembangan Dan Sumbangannya 1910-1980an. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman. [1990/91]

Mursyid Soadik. Sejarah Perkembangan Industri Petrolium Di Malaysia: Tumpuan Kepada Pertubuhan Dan Kegiatan Petrolium Nasional Bhd. (PETRONAS) Di Malaysia (1974-1990). Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad. [1991/92]

Wan Mohd. Ruzlan Wan Omar, Sejarah Perkembangan Industri Petrolium di Terengganu (1974-1992). Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1992/93]

Noor Bisham Abu Samah, Perkembangan Esso Di Malaysia Selama Satu Abad (1893-1993). Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah. [1993/94]

INDUSTRI PERKAPALAN

Wee Soon Chiow, Sejarah Perkembangan Dan Sumbangan Malaysian International Shipping Corporation Berhad (MISC) Dalam Pembangunan Negara (1958-1980). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1986/87]

Teoh Siew Peng, Perkapalan Dan Perdagangan Di Selat Melaka. Penyelia: En. Yahya Abu Bakar. [1993/94]

INDUSTRI PEMBUATAN, PERKILANGAN PEMBUATAN

Siti Eshah Mamat, Sejarah Pertukangan Tangan Di Kelantan (1900-1973). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1973/74]

Ong Tiong Meng, Perkembangan Perindustrian Di Negeri Sembilan: Tumpuan Kepada Industri Pembuatan (1960-1990). Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1992/93]

Noorlida Muhammad, Perkembangan Industri Kecil Sektor Pembuatan Di Semenanjung Malaysia (1957-1980). [1994/95]

Kumaresan a/l Maniam, Sejarah perkembangan Industri Perkilangan di Negeri Selangor dari tahun 1960-1994. Penyelia: Ahmad Ali Seman [1996/97]

Nor Azliza Abdullah, Sejarah Perkembangan Perindustrian di Terengganu: Satu Kes Kajian Di Kawasan Perindustrian Gong Badak. Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik Wan Yusoff [1999/2000] Kertas Projek.

INDUSTRI MUZIK

Mahaniza Sarbini, Industri Muzik: Perkembangan Syarikat-syarikat rakaman. Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah. [1993/94]

INSTIUT LATIHAN PERINDUSTRIAN

Norni Mohd Zin, Institut Latih-Perindustrian LICPS Fungsi Dan Perkembangan (1964-1993). Penyelia Yahya Abu Bakar [1996/97]

LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)

Tejpal Singh, Sejarah perkembangan Lembaga Kemajuan Perinduatrian Malaysia Dan Peranannya 1967-1992. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hj. Hassan. [1992/93]

PERDAGANGAN & PELABURAN JEPUN

Siow Yuen Tow, Perdagangan Dan Pelaburan Jepun Di Malaysia Selepas Perang Dunia Ke Dua. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1990/91]

PELABURAN TAIWAN MALAYSIA

Yew Yoong Sin, Kemasukan Pelaburan Taiwan Ke Malaysia: Sumbangannya. Penyelia: Pn. Zubaidah Hamzah. [1992/93]

PELABURAN TABUNG HAJI

Norzaimah Ngah Ibrahim, Sejarah Perkembangan Pelaburan Tabung Haji 1963-1995. Penyelia: Wan Rusik wan Yusoff.

SEJARAH INDUSTRI KAWASAN

Mohan a/l Sanyasi, Sejarah Perkembangan Industri Perkilangan Di Negeri Johor Dari Tahun 1960-1993. Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah [1995/96]

Hazura bt. Wan Husain, Sejarah Penubuhan Perkembangan Perindustrian di Kelantan: Satu Kajian Kes di Pengkalan Chepa. Penyelia: Prof. Madya Dr. Muhd. Yusof Ibrahim [1995/96]

Irene Teng, Sejarah Perindustrian (Tumpuan Sektor Perkilangan) Di Melaka 1970-1995. Penyelia: Abdul Ghapa Harun [1996/97]

UNITED NATION DEVELOPMENT (UNDP MALAYSIA)

Kalamathy Janathan @ Jeganathan, Peranan Serta Sumbangan United Nation Development (UNDP) Kepada Pembangunan Malaysia (1949-1976). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1990/91]