INDUSTRI-PERTANIAN & PERIKANAN

PERTANIAN

Azhari @ Arniza bt. Che Omar, Perkembangan Program-program Pertanian Di Semenanjung Malaysia Antara Tahun 1957 hingga 1984. Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff [1990/1991]

Rosli Zakaria, Sejarah Perkembangan Ekonomi Pertanian Daerah Besut. [1994/95]

Noriza Said, Sejarah Perkembangan Pertanian Sektor Ladang Di Seberang Perai Sehingga 1941. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1993/94]

Mohd. Hanif Hamdin, Perkembangan Pertanian (Tanaman Komersial) 1963-1990 di Sarawak. Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik Wan Yusof [1998/99]

INDUSTRI NENAS

Ismail Md. Yusof, Sejarah Perusahaan Nenas Di Negeri Johor (1918-1957). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1983/84]

INDUSTRI PADI

Tipah Hassan, Sejarah Perkembangan Ekonomi Padi Sungai Manik (1930-1940). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1974/75]

Che Wayah Mohamad, Padi Di Daerah Kerian (1874-1941). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1974/75]

Endun Wan Ahmad, Pertanian Padi Di Kedah (1800-1940): Satu Tinjauan Sejarah. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1979/80]

Azizan Din, Perusahaan Padi: Satu Kajian Kes Di Kawasan Melayu Tanjung Karang (1930an-1960an). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1981/82]

Shafin Mohd. Daud, Pengilangan Padi Di Kedah Penglibatan Orang-Orang Melayu (1950-1980): Satu Tinjauan Sejarah. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1985/86]

I 1957-1980 Tan Kok Keong, Perusahaan Padi Di Semenanjung Malaysia (1957-1980): Satu Tinjauan Sejarah. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1985/86]

Sharifah Umar, Sejarah Perkembangan Pertanian Padi Dan Getah Di Negeri Kedah Sebelum Dan Selepas Merdeka (1930-1980an). Penyelia: En. Yahya Abu Bakar. [1991/92]

Siti Aminah Mat Nor, Perkembangan Industri Padi Di Kubang Pasu Sebelum Dan Selepas Merdeka. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1992/93]

INDUSTRI GETAH

Noraini Din, Perusahaan Getah Di Negeri Perak (1920-1940). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1974/75]

Chan Siok Bin, Sejarah Perkembangan Perusahaan Getah Di Negeri Sembilan: Dari Tahun (1895-1932). Penyelia: Puan Ruhanas Harun. [1978/79]

Rahimah Mohd. Nor, Sejarah Perkembangan Perusahaan Getah Di Negeri Sembilan (1945-1975). Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1980/81]

Yusof Ahmad, Perkembangan Perusahaan Getah Sektor Pekebun Kecil Di Negeri Johor (1948-1975). Penyelia: Encik Nik Abdul Aziz Nik Hassan. [1980/81]

1900-1941 Chan Siew Kui, Sejarah Perkembangan Perusahaan Getah Di Negeri Kelantan (1900-1941). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1986/87]

N. Santhaletchimy a/p M. Nachimuthu, Perkembangan Industri Getah Dari (1900-1950) Di Negeri Selangor. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1989/1990]

J. Sharmila a/p V. Janardhanan, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRI) dari tahun 1926-1975. Penyelia: En. Nordin Hussin. [1991/92]

Thalas Zainal, Sejarah Penanaman Getah Di Melaka. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1991/92]

1952-80 Hafizah Sahid, Perkembangan Program Tanam Semula Getah 1952-80an. Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1993/94]

Zubaidah Yasin, Sejarah Perkembangan Industri Getah: Tumpuan Kepada Peranan RISDA 1973-1993. [1994/95]

INDUSTRI TEMBAKAU

Abdullah Mat Yasin, Sejarah Perkembangan Perusahaan Tembakau Di Negeri Kelantan (1957-1978). Penyelia: Puan Ruhanas Harun. [1980/81]

INDUSTRI KELAPA SAWIT

Samsudin Ahmad, Perusahaan Kelapa Sawit Di Tanah Melayu (1917-1960). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1983/84]

Amila Fudzalli, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Unitata Bhd: Sebuah Industri Penapisan Minyak Kelapa Ssawit Di Hilir Perak . [1994/95]

INDUSTRI KELAPA

Mohd. Khusairi Abdul Talib, Penglibatan Peladang-Peladang British Dalam Aktiviti Perladangan Kelapa Di Hilir Perak (1893-1940). Penyelia: Encik Mohd. Kamaruzaman Ab. Rahman. [1985/86]

INDUSTRI KOPI

Kamarudin Osman, Sejarah Perusahaan Kopi Di Kuala Langat, Selangor (1880an-1980an). Penyelia: Encik Mohd. Kamaruzaman Abd. Rahman. [1985/86]

Soo Kim Fern, Sejarah Penanaman Kopi Di Selangor 1880-1900. Penyelia: En. Ghapa Harun. [1993/94]

INDUSTRI PERIKANAN

Mohd. Nor Mat Deris, Sejarah Perusahaan Perikanan Di Kelantan Dan Terengganu Beberapa Masalah Utama (1970-1980). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1981/82]

Zulkiflee A. Ghani, Satu Kajian Awal Terhadap Kegiatan Ekonomi Nelayan-Nelayan Melayu Di Johor Timur Di Tahun-Tahun (1960-1980). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusoff Ibrahim [1984/85]

Nazipah Ismail, Perusahaan Perikanan: Perkembangan dan Permasalahan di Bachok Kelantan. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman [1998/99]

Ruhaiza Samsudin, Sejarah Aktiviti Perikanan Di Pantai Remis Perak Sehingga 1960-1980. Penyelia: En. Mohd Samsudin [1995/96]