ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI & POLITIK

BUKIT CINA MELAKA

Hong Khee Heh, Isu Bukit Cina di Negeri Melaka.

BURUH ASING

Siti Rohani Nadir @ Hj. Ismail, Buruh Asing Di Johor (1860an-1948). [1992/93]

DADAH

Khairani Jaafar, Sejarah Permasaalahan Dadah Di Malaysia Sejak Perang Dunia Ke Dua Hingga Akhir 1970an. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1986/87]

Mukhtar bin Dollah, Penyalahgunaan Dadah Di Kalangan Pelajar-pelajar Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan Antara Tahun 1981-1989: Tumpuan Kajian Di Negeri Kelantan. Penyelia: En. Oong Hak Ching [1990/1991]

Mazura Bt. Muslee @ Musa. Perubatan Alternatif Dalam Pemulihan Penagihan Dadah. Penyelia: en. rahmat Saripan [1997/98]

DASAR EKONOMI BARU (DEB)

Junaidah Mohamed, DEB Dan Perindustrian: Tumpuan Kepada Sejarah Industri Pembuatan Di Selangor. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1992/93]

Abd. Hamid bin. Hussain, Dasar Ekonomi Baru: Satu Penilaian Kejayaan Dan Kegagalan 1970-1990. Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin b. Abdul Wahid [1990/1991]

ISU-ISU EKONOMI

Wan Rosliha Wan Jusoh, Isu-Isu Ekonomi Negara (1957-1970): Peranan Kerajaan . Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1985/86]

KERAKYATAN POLITIK SEBELUM MERDEKA

Siti Hajar Ahmad, Isu Hak Kerakyatan Dan Kewarganegaraan Dalam Politik Tanah Melayu (1946-1957). Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abd. Wahid. [1989/1990]

KOTA BHARU (SOSIAL-POLITIK)

Wan Hasnah Wan Yusoff, Peranan Wanita Di Kota Bahru Di Dalam Bidang Politik Dan Sosial Dalam Tahun-Tahun (1945-1959). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1976/77]

RUKUN NEGARA

Norazwani Daud, Rukun Negara: Asas Perpaduan Negara. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kamaruzamn Yusof [1998/99] Kertas Projek

PEMADAM

Tan Kian Boon, Sejarah Penubuhan Dan Peranan PEMADAM Dalam Mencegah Penyalahgunaan Dadah Dikalangan Masyarakat Malaysia. Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah. [1992/93]

PERISTIWA PARIT TINGGI

Ong Kui Hua, Peristiwa Parit Tinggi Dan Isu-isu Penyelesaiannya (1962-1993). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1993/94]

PERTAHANAN - BAHASAN PARLIMEN

Baba Hj. Ismail, Isu Pertahanan Malaysia: Satu Kajian Perbahasan Parlimen (1975-1980). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1985/86]

UNDANG-UNDANG

Cheng Kin Haiy, Undang-Undang Buruh Tanah Melayu (1786-1941): Satu Tinjauan. Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1989/1990]

Mohamad Zukhi Saad, Perkembangan Pentadbiran Buruh Di Malaysia: Tumpuan Kepada Dasar Dan Undang-undang Buruh (1900-1980). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1994/95]

WANITA- ISU DALAM MAJALAH

Lim Sor Kiat, Sejarah Pemikiran Wanita Melalui Isu-Isu Dalam Majalah Wanita (Tahun 1960an Dan 1970an). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1986/87]

Sakinah Yahya, Pergolakan Wanita Dalam Akhbar Melayu Tahun 1920-1980an: Tumpuan Dalam Majalah Al-Ikwan, Pengasoh, Bulan Melayu dan Majalah Guru. Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah. [1990/91]