KEMAJUAN MASYARAKAT DAN LUAR BANDAR MALAYSIA

INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM)

Nor Maheran Said, Institut Kemahiran Mara: Peranannya Dalam Melahirkan Bumiputera Berkemahiran (akhir 1960-1980an). Penyelia: En. Yahya Abu Bakar. [1990/91]

MARA - RIDA

Ab. Kadir Daud, Peranan RIDA dan MARA Dalam Membangunkan Ekonomi Orang-Orang Melayu (1950-1970): Satu Penilaian Sejarah. Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1988/1989]

DASAR KEBAJIKAN NEGARA

Norseha Muhamad, Dasar Kebajikan Negara: Peranan Dan Perlaksanaannya Oleh Kementerian Kebajikan Masyarakat (1957-1980). Penyelia: Encik Mohd. Kamaruzaman Abd. Rahman. [1986/87]

MALAYSIA LOTERI

Salmah Zain, Sejarah Loteri Perkhidmatan Masyarakat Dan Kebajikan. Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1991/92]

PUSAT LATIHAN BELIA DUSUN TUA

Rohaya Sulaiman, Pusat Latihan Belia Dusun Tua: Penubuhan Dan Peranannya. Penyelia: En Rahmat Saripan. [1990/91]

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SEMBILAN

Leong Mei Yee, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan (1944-1985). . Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1991/92]

KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)

Azizah Ismail, Peranan KEMAS Dalam Pembangunan Luar Bandar Di Selangor: Tumpuan Khusus Kepada KEMAS Kuala Langat (Sijangkang dan Olak Lempit) 1970-1989.. Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1991/92]

Nik Ruhaidah Ismail, Sejarah KEMAS (Bhg. Kemajuan Masyarakat) Kelantan 1962-1990. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1992/93]

LUAR BANDAR

Kasmimi Hasan, Rancangan Pembangunan Luar Bandar: Tumpuan Di Negeri Terengganu 1957-1990. Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1992/93]