LEMBAGA KEMAJUAN NEGERI DAN BANDAR

LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)

Nooraziah Ahmad, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA): Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Peranan Ke Arah Memperkukuhkan Dan Memajukan Taraf Sosio-Ekonomi Penduduk Di Kawasannya. Penyelia Zubaidah v.p Hamzah [1996/97]

Abdul Malek Yaakub, PERDA: Sejarah Penubuhan dan Perkembangan. Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik Wan Yusof [1998/99] Kertas Projek

LEMBAGA KEMAJUAN BINTULU

Gerina Ayup, Lembaga Kemajuan Bintulu Dan Peranannya Dalam Memajukan Bintulu. Penyelia: Prof. Dr. sabihah Osman [1997/98]

PERBADANAN PEMBANGUNAN NEGERI PULAU PINANG (PPNP)

Zahari Zakariah, Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang Dan Peranannya Dalam Mencapai Matlamat DEB (1969-1985). Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1989/1990]

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI JOHOR (PKENJ)

Lim Chin Take, Sejarah Penubuhan PKENJ: Perkembangan dan Peranannya Dalam Pembangunan Sosio-Ekonomi Negeri Johor. Penyelia: En. Nordin b. Hussin [1990/1991]

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PAHANG (PKENP)

Latifah Mohd Ariffin, PKENP: Sejarah Dan Peranan Dalam Ekonomi Di Negeri Pahang (1960-1980). [1994/95]

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PERLIS (PKNP)

Zalnida Masnita Bt. Razali, Sejarah Penubuhan Aktiviti Dan Sumbangan PKNP (1967-1996). Penyelia: Prof. Madya Dr. Muhd Yusof Ibrahim [1997/98]

PERBADANAN IKTISAD NEGERI KELANTAN (PKINK)

Maziyah Abdullah, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Perbadanan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK) (1966-1983). Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1984/85]

PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI KEDAH (PKNK)

Sobri Saad, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Kedah (PKNK): Tinjauan Ke Atas Sumbangannya.. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman. [1991/92]

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI NEGERI SEMBILAN (PKNNS)

Anantharaju Naidu a/l Durairaju, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan PKNNS Dari Tahun 1969-1995: Satu Tinjauan. [1996/97]

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR (PKNS)

Norizan Ishak.Sejarah PKNS (1964-1976): Rancangan Perumahan Di Selangor. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1985/86]

Normah Selamat, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor 1964-1990. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1992/93]

Ishak Hashim, PKNS Dalam Bidang Perniagaan. [1994/95]

PERBADANAN MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TRENGGANU (PMINT)

Fatimah Ismail, Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu (PMINT): Sejarah Penubuhan Dan Peranannya. Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1991/92]

UDA

Zamre Khand Pehakan, UDA dan Penyertaan Bumiputera Dalam Ekonomi Bandar: Satu Tinjauan Di Kuala Lumpur (1971-1981). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1988/1989]

Maizon Mamat, Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) Dan Pembangunan Harta Tanah Bumiputera Di Bandar (1971-1990). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hj. Hassan. [1991/92]