TOKOH ORANG CINA

CHAN MAN HIN, DR.

Cheah Ban Loi, Riwayat Perjuangan Politik Y.B. Dr. Chen Man Hin (1964-1983). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1983/84]

H.S. LEE, TUN

Low Chin Huat, Sejarah Perjuangan Tun H.S. Lee Dalam Bidang Politik (1900-1955). Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1988/1989]

KHOO KAY KIM, DATO'

Medzirimi Mat, Prof. Dato' Dr. Khoo Kay Kim: Biografi Seorang Tokoh Sejarah Dan Sosial. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1992/93]

LEONG YEW KOH, TUN

Yap Chee Choy, Tun Leong Yew Koh: Satu Tinjauan Terhadap Sumbangan Beliau Terhadap Masyarakat Di Tanah Melayu. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1988/1989]

LIM CHONG EU, DATUK DR.

Tee Ai Kin, YAB Dr. Lim Chong Eu (Ketua Menteri Pulau Pinang): Sebuah Biografi Ketokohan Dan Kepimpinan Dr. Lim Dalam Bidang Politik Khususnya Di Pulau Pinang (1919-1980). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1983/84]

LIM KIT SIANG

Ong Kin Suan, Lim Kit Siang: Ketokohan Dan Penglibatannya Dalam Politik (1966-1980). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1983/84]

LIM LIAN GEOK

Oon Gaik Chiou, Biografi: Lim Lian Geok. Penyelia: En. Nordin Husin.. [1993/94]

LING LIONG SIK, DATUK SERI DR.

Peh Peak Joo, Datuk Seri Dr. Ling Liong Sik: Satu Biografi Tentang Ketokohan Dan Kepimpinannya Dalam MCA 1986-1999. Penyelia: en. Bilcher Bala [1999/2000] Kertas Projek

SIANG SUN, TAN SRI

Lim Chin Guan, Tan Sri Siang Sun: Biografi Seorang Tokoh Politik Terkanan Dalam Kabinet Kerajaan Malaysia. Penyelia : Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1989/1990]

SIM MOW YU

Lai Sook Kin, Sim Mow Yu: Biografi Seorang Tokoh Pejuang Pendidikan Cina. Penyelia; Wan Rusik Wan Yusof [1996/97]

TAN CHEE KOON, TAN SRI DR.

Loh Er Fu, Tan Sri Dr. Tan Chee Khoon: Seorang Tokoh Pembangkang Malaysia. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1982/83]

TAN CHENG LOCK, TUN

Siw Kiew @ Siow Miow Chong, Tan Cheng Lock Dan Pandangannya Terhadap Soal-Soal Hubungan Kaum Di Tanah Melayu. Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1983/84]

TAN SIEW SIN, TUN

Goh Ka Hian, Peranan Dan Kepimpinan Tun Tan Siew Sin Dalam Politik Masyarakat Cina Malaysia Antara Tahun (1961-1974). Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1982/83]

YAP AH LOY

Chong Soon Fook, Yap Ah Loy: Satu Biografi Tentang Ketokohan Dan Kepimpinannya (1854-1885). Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1983/84]