TEKS & HISTORIOGRAFI

JOHOR

TAWARIKH JOHOR

Fatimah Salleh , Tawarikh Johor: Sebuah Karya Pensejarahan. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1992/93]

SYAIR PERANG JOHOR

Morni Haron, Syair Perang Johor: Penilaian Sebagai Sebuah Karya Sejarah. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1991/92]

MALAYSIA

TULISAN JAWI

Faizah Samingon, Tulisan Jawi Dalam Masyarakat Melayu: Kepentingan dan Kemungkinan. Penyelia: Prof. Madya Dr. Yusof Ibrahim [1998/99] Kertas Projek

PAHANG

HISTORIOGRAFI

Nor Hasmah Mat Nasir, Historiografi Pahang. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1992/93]

PERAK

MISA MELAYU

Muhamad Hj. Md. Arshad, Misa Melayu Satu Sumber Sejarah. Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1974/75]

PERLIS

SUMBER SEJARAH

Sharifah Noor Azizah Syed Aziz, Penelitian Kritis Sumber Sejarah Perlis Sebelum 1909. [1994/95]

TERENGGANU

HISTORIOGRAFI

Fatimah Ramaiza Sulong, Karya-karya Pensejarahan Melayu Tentang Negeri Terengganu: Suatu Analisis. Penyelia: Prof. Madya Dr. Yusof Ibrahim [1998/99]