SYARIKAT-PERUSAHAAN

MALAYSIA

Maheran Abdul Rahman, Sejarah Perkembangan Syarikat Kerjasama Di Tanah Melayu Sehingga 1957 Dan Sumbangan Serta Kegiatan Dato' Abdul Majid Hj. Mohamed Sebagai Tokoh Kerjasama Tanah Melayu. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1989/1990]

Adnan Abdullah, PUSTAKA AMAN PRESS: Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Sdn. Bhd. [1994/95]

Leong Seet Lan, Sejarah Perkembangan Supreme Corporation. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik A. Rahman. [1985/86]

Wan Nadzrah Wan Yusof, KIMA Sdn. Bhd.: Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan. [1994/95]

Mohd. Jamal Mohamed Ismail, Sejarah Penubuhan & Perkembangan Syarikat Sime Darby Berhad. Penyelia: Wan Rusik Wan Yusoff [1997/96]

Roshidah Bt. Tahir, Sejarah Kepentingan Perubatan Tradisional Melayu: Kajian Kepentingan Syarikat Che Mah Son Sdn. Bhd. (1950-1997). Penyelia: En. Rahmat Saripan [1997/98]

Rebin Birham, Perkembangan Industri Jualan Langsung Di Malaysia: Ilken Sdn. Bhd. Penyelia: En. Abdul Ghapa harun [1997/98]

JOHOR

Shamsudin Salim, Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Gerakan Syarikat Kerjasama Orang-Orang Melayu Di Johor: Satu Kajian Di Batu Pahat. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1985/86]

Samad Kassim, Gerakan Buruh Ladang Getah Johor (1945-1948). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1985/86]

Johar Othman, Syarikat Penambang Muar Dan Batu Pahat Johor (1935-1967). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1975/76]

KEDAH

Ahmad Zukhori Saad, Perkembangan Syarikat Kerjasama Di Kedah (1950-1959). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1975/76]

KELANTAN

Rahimah Yunus, Perkembangan Syarikat Kenderaan Melayu Kelantan Berhad (1946-1976). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1977/78]

Abdul Aziz Mamat, Sejarah Perkembangan Syarikat-Syarikat Percetakan Bumiputra Di Kelantan (1940-1980). - [1982/83]

Zuraida Abd. Rahman, Sejarah Sendikit Duff di Kelantan 1900-1940. [1994/95]

Hashim Hasan, Sejarah Penubuhan Dan Pergerakan Koperasi Kilang Padi Di Kelantan (1950-1980). Penyelia: Encik Abdul Ghapa Harun. [1986/87]

MELAKA

Aziz Jonit, Kesatuan Guru-Guru Melayu Melaka (1923-1960) Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1976/77]

NEGERI SEMBILAN

Rosnah Salleh, Sejarah Perkembangan Peniaga-peniaga Kecil Melayu Sepang Hingga 1980. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1991/92]

PAHANG

Fauziah Hj. Hussein, Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Syarikat Tanjong Keramat Temerloh Utara Omnibus Bhd (1959?1984). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1986/87]

PERAK

Zulkepley Dahlan, Sejarah Perkembangan Syarikat Kerjasama Melayu Perak. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1974/75]

WILAYAH PERSEKUTUAN

Sharifah Mustafar, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Syarikat Pengangkutan Seri Jaya (P.T.M) Bhd. (1958-1979). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1980/81]