SEJARAH MAJLIS TEMPATAN, PERBANDARAN DAN MAJLIS DAERAH

JOHOR

JOHOR BAHRU

Zulkifli Syed Mohamed, Sejarah Perkembangan Majlis Perbandaran Johor Bahru Sehingga 1993. [1994/95]

KELANTAN

KOTA BAHRU

Alamin Tahir, Sejarah Penubuhan, Perkembangan Dan Peranan Majlis Perbandaran Kota Bahru Dalam Pembangunan Kota Bahru. Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1993/94]

KUALA KRAI

Hartini Husain, Sejarah Penubuhan Majlis Daerah Kuala Krai (Utara) Serta Peranannya Dalam Membangunkan Bandar Kuala Krai. [1994/95]

PASIR PUTEH

Azizan Mamat, Sejarah Penubuhan dan Organisasi Majlis Daerah Pasir Puteh. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khazin [1999/2000] Kertas Projek

KUALA LUMPUR

Hamidah Abdul Samad, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur: Sejarah Dan Peranan. Penyelia: Encik Mohd. Kamaruzaman Abd. Rahman. [1986/87]

Rozana Lela Bani Amin. Kuala Lumpur Di bawah Era Pentadbiran Ellyas Omar (1961-1992). Penyelia: Rupawan Ahmad [1996/97]

MELAKA

MELAKA TENGAH

Hadijah Ibrahim, Majlis Perbandaran Melaka Tengah: Peranan Dalam pembangunan Sosio Ekonomi (1977-1989). Penyelia: En. Mohd. Zain Musa. [1992/93]

NEGERI SEMBILAN

SEREMBAN

Mohd. Zaid Abdul Rauf, Sejarah Perkembangan Kerajaan Tempatan: Satu Kajian Di Bandar Seremban. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron. [1993/94]

PAHANG

KUANTAN

Hasbialah Hakaman, Majlis Perbandaran Kuantan (MPK): Sejarah Penubuhan, Perkembangan Dan Peranan MPK Dalam pembangunan Sosio-Ekonomi Di Kuantan, Pahang, Darul Makmur. Penyelia: En. Yahya Abu Bakar. [1993/94]

PERAK

IPOH

Nirmala a/p Paramasveran, Sejarah Kerajaan Tempatan Negeri Perak: Tinjauan Terhadap Majlis Perbandaran Ipoh (1962-1988). Penyelia: En. Mohd. Zain Musa. [1992/93]

KERIAN

Kamal Dahalan, Majlis Daerah Kerian Dan Pembangunan Daerah 1978-1994. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1993/94]

SLIM RIVER

Zainab Bt. ahmad, Pejabat Daerah Slim River: Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan. Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik Wan Yusof [1997/98]

PULAU PINANG

Latif Hj. Hussin, Sejarah Penubuhan Majlis Perbandaran Pulau Pinang Dan Fungsi Sosio-Ekonominya (1976-1984), Penyelia: Encik Rahmat Saripan, [1985/86]

SELANGOR

Aleyamma a/p P. Phillips, Kerajaan Tempatan Negeri Selangor Dari Tahun 1950-1980. Penyelia: Dr. Nadzan Haron. [1988/1989]

AMPANG JAYA

Anne Pernandis, Sejarah Perkembangan Majlis Perbandaran Ampang Jaya: Pencapaian Dan Perkembangannya Sejak Ditubuhkan 1992 Sehingga 1997. Penyelia: Dr. Nabir Hj. Abdullah [1997/98]

PETALING JAYA

Akhbar Hj. Satar, Kajian Tempatan: Satu Tumpuan Kajian Ke Atas MPPJ. Penyelia: Prof Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1982/83]

Sapura Ibrahim, MPPJ: Perkembangan Dan Peranan Dalam Pembangunan Sosio-Ekonomi Di Petaling Jaya Antara Tahun 1980an-90an. Penyelia; Prof. Madya. Dr. Sarim Hj. Mustajab [1996/97]

TRENGGANU

KUALA TERENGGANU

Faridah Long, Sejarah Majlis Perbandaran Kuala Terengganu 1979-1993. [1994/95]

KEMAMAN

Tan Kent Eng, Sejarah Penubuhan dan Perkembangan Majlis Daerah Kemaman (1981-1994). Penyelia: En. Rahmat Saripan [1995/96]