SOSIO-EKONOMI

MALAYSIA

EKONOMI ISLAM

Rosnawati Yasin, Sejarah Dan Peranan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam. Penyelia: Prof. Madya. Dr. Khazin [1999/2000] Kertas Projek

KAUM MELAYU

Soo Da Li, Keadaan Sosio-Ekonomi Masyarakat Melayu 1960an: Satu Analisa Menurut Gambaran Novel Melayu. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1986/87]

KAUM INDIA

D. Annapooroni Dharmalingam, Kegiatan Ekonomi Dan Masalah Sosio-Ekonomi Masyarakat India Di Malaya Antara 1900-1967. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad. [1993/94]

A. Muthiah, Usaha Pembentukan NLFCS Dan Pengukuhan Sosio Ekonomi Etnik India Malaysia. Penyelia: Prof. Madya Dr. Sarim Hj. Mustajab [1996/97]

DKBG

Jefridin Shahrum, Sejarah Perkembangan Pentadbiran Dan Sosio-Ekonomi DKBG 1945-1990. [1994/95]

JOHOR

MELAYU DAN CINA

Halijah Othman, Sejarah Johor Bahru: Satu Tinjauan Awal Tentang Perkembangan Sosio-Ekonomi Penduduk Melayu Dan Cina Di Bandar Johor Bahru (1945-1975). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1977/78]

KEDAH

Ahmad Subri Muhd. Din, Sejarah Perkembangan Sosio-Ekonomi Masyarakat Kuala Kedah (1957-1980). Penyelia: Encik Wan Rusik Wan Yusoff. [1986/87]

KAUM CINA

Yeow Wai Chong, Kajian Sosio-Ekonomi Orang-Orang Cina Di Alor Star, Kedah (1950-1975). Penyelia: Puan Rupawan Ahmad. [1986/87]

Goik Mei Hua, Negeri Kedah 1942-1960: Satu Tinjauan Ke Atas Sosial Dan Politik Masyarakat Cina . Penyelia: En. Oong Hak Ching [1990/1991]

LABUAN

Rahimah Rusdin, Wilayah Persekutuan Labuan: Sejarah Pembentukan Dan Kesannya Ke Atas Sosio Ekonomi Penduduk. [1996/97]

MELAKA

LUBOK CINA

Maziyah Mohamad, Pembangunan Sosio-Ekonomi Negeri Melaka: Kajian Kes Di Kampung Ramuan China Kecil, Lubok China, Melaka. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1986/87]

NEGERI SEMBILAN

KAUM CINA

Yong Sweet Ping, Perkembangan Sosio-Ekonomi Masyarakat Cina Di Seremban (1957-1980). Penyelia: Puan Rupawan Ahmad. [1986/87]

KAUM MELAYU

Chang Fui Chin, Sejarah Pembangunan Sosio-Ekonomi Komuniti Melayu Daerah Jelebu (1957-1982). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1986/87]

PIMPINAN MB DATO MANSOR

Suraidah Jaafar, Perkembangan Sosio-Ekonomi Negeri Sembilan Di Bawah Pimpinan Dato' Mansor Osman Menteri Besar Negeri Sembilan (1969-1978). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1985/86]

PULAU PINANG

KAUM CINA

Beh Lily, Sosio-ekonomi Masyarakat Cina: Kajian di Bukit Mertajam. Penyelia: Nabir Hj Abdullah [1994/95]

SELANGOR

Othman Soh, Sejarah Perkembangan Sosio-Ekonomi Negeri Selangor (1964-1976). Penyelia: Encik Abdul Ghapa Harun. [[1986/87]

TRENGGANU

KAUM MELAYU

Khamsiah Yusuf, Kajian Sosio-Ekonomi Komuniti Nelayan Di Kuala Besut (1960-1980): Satu Kajian Kes Di Kuala Besut. Penyelia: Encik Wan Rusik Wan Yusoff. [1986/87]

Fatma Hanim Anang, Pembangunan Sosial, Ekonomi Dan Politik Negeri Terengganu 1974-1994. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1993/94]