SEJARAH BANDAR, DAERAH, MUKIM, KAMPUNG & KAWASAN

JOHOR

DAERAH BATU PAHAT

Abdul Jalil Abdul Ghani, Sejarah Batu Pahat 1917-1942. [1975/76]

Salinah Abdul Rahim, Sejarah Batu Pahat 1960-1990: Perkembangan Politik Ekonomi Dan Sosial. [1994/95]

DAERAH JOHOR BAHRU

Othman Sulaiman, Sejarah Johor Bahru Dari Tahun 1929-1935. Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1975/76]

DAERAH KLUANG

Vimala Devi Balan, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Sosio Ekonomi Daerah Kluang Sejak Tahun 1960an-1995. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman [1995/96]

DAERAH MUAR

Jamilah Baron, Sejarah Muar Daripada (1884-1950): Beberapa Aspek Dalam Perkembangan Kemajuannya. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1984/85]

Painah Hamzah, Sejarah Rengkas Muar (1900-1941). Penyelia: Mr. N.J. Funston. [1973/74]

DAERAH PONTIAN

Sharipah Najihah Syed Alwe, Sejarah Pontian (1835-1975). Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1988/1989]

Mariyamtun Salimin, Sejarah Perkembangan Daerah Pontian Selepas Merdeka (1957-90). [1994/95]

DAERAH TANGKAK

Mohd. Azian Mohd. Sam, Sejarah Tangkak (1850an-1941). [1994/95]

MUKIM PARIT JAWA

Zainal Abidin Sakiran, Mukim Parit Jawa, Muar (1860an-1940): Masyarakat Dan Pembangunan Sosio-Ekonomi. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1985/86]

MUKIM AYER BALOI

Rodiah Sanwikkarto, Sejarah Mukim Ayer Baloi Hingga 1990an. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khazin Mohd Tamrin [1995/96]

KEDAH

ALOR SETAR

Noor'aini Aziz. Perkembangan Bandar Alor Setar (1920an-1970an). Penyelia: Encik Yahaya Abu Bakar. [1978/79]

DAERAH BALING

Mohd. Zaki Abdullah, Sejarah Perkembangan Ekonomi Baling (1920-1980): Tumpuan Khusus Kepada Getah Dan Padi. Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1985/86]

Nor Azlah Sham Rambely, Sejarah Pembangunan Baling Sebelum Dan Selepas Peristiwa Memali. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron [1996/97]

DAERAH KEDAH

Sharipah Shaari, Sejarah Kuala Kedah (1900-1960an). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1982/83]

DAERAH KUBANG PASU

Sarifah Abd. Razak, Kubang Pasu 1900-1957: Sejarah Perkembangan Politik, Ekon. Dan Sosial. Penyelia: En. Yahya Abu Bakar. [1993/94]

DAERAH LANGKAWI

Noor Arba'iah Ismak, Sejarah Perkembangan Lengkawi Sebagai Pusat Perdagangan: Kajian Dilihat Dari Aspek Ekonomi Dan Politik (abad 16-19). Penyelia: En. Mohd. Zain Musa. [1992/93]

DAERAH SUNGAI PETANI

Latifah Ahmad, Sejarah Sungai Petani (1910-1960). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1988/1989]

Normawati Abd. Rahman @ Khalid, Sungai Petani (1957-1996) Dari Aspek Pentadbiran, Ekonomi dan Sosial. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud [1996/97]

KUBANG PASU

Zarelawati Abdul Rahim, Kubang Pasu: Ketokohan, Kemasyarakatan Dan Kesan Silamnya. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1997/98]

KELANTAN

BANDAR KOTA BAHRU

Nik Hasnah Nik Li, Sejarah Bandar Kota Bahru (1900-1940). Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1976/77]

KOTA BAHRU DAN PASIR PUTIH

Che Lah Seman, Sejarah Urbanisasi Di Kelantan Dengan Tumpuan Khas Kepada Bandar Kota Bahru Dan Bandar Pasir Putih (1957-1985). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik A. Rahman. [1985/86]

DAERAH PASIR MAS

Mohd. Asri Hamed Sultan, Sejarah Pasir Mas (1900-1980). Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1988/1989]

Rosnida Seman, Perkembangan Politik, Ekonomi Dan Sosial Pasir Mas 1960-1990 . [1994/95]

Rahim Mohamed. Pasir Mas Tahun 1940 Hingga 1960. Penyelia: En. Nordin Hussin [1995/96]

DAERAH PASIR PUTEH

Latipah Hashim, Sejarah Pasir Puteh (1905-1950). Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1988/1989]

KAMPUNG PENAMBNG

Wan Zainun Wan Yaacob, Sejarah Kampung Penambang (1900-1970an). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1982/83]

TANAH MERAH

Che Ragayah Che Omar, Sejarah Tanah Merah Selepas Merdeka. Penyelia: Prof. Madya Dr. Muhd Yusof Ibrahim [1995/96]

MELAKA

BANDAR MELAKA

Aminah Hj. Hasan, Perkembangan Bandar Melaka (1896-1945). Penyelia:Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik A.Rahman. [1977/78]

Raja Ali Raja Busu, Perkembangan Bandar Melaka (1948-1979). Penyelia: Dr. J. Chandran. [1973/74]

BATU GAJAH

Zulkarnain Shah Moktar, Sejarah Perkembangan Batu Gajah, Perak 1880an-1942. Penyelia: Prof. Madya Dato' Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman. [1992/93]

DAERAH JASIN

Hassan Jantan, Masalah Tanah Di Negeri Melaka: Sejarah Sosio-Ekonomi Di Jasin Pantai Melaka (1920-1960an). Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1978/79]

Jamilah Maidu, Sejarah Daerah Jasin (1824-1940). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1982/83]

DAERAH MELAKA TENGAH

Bakthiar Bahir, Sejarah Perkembangan Masyarakat Di Melaka Tengah (1900-1957).. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1991/92]

KAMPUNG DURIAN TUNGGAL

Norihan Jamaluddin, Sejarah Perkampungan Durian Tunggal (1900-1957). Penyelia: Dr. J. Chandran. [1973/74]

MUKIM KUALA SUNGAI BARU

Lugiman Abu Seman, Mukim Kuala Sungai Baru Dalam Sejarah. Penyelia: Dr. J. Chandran. [1973/74]

MUKIM MASJID TANAH

Mohd. Jamal Subuh, Pertempatan Di Mukim Masjid Tanah (1900-1957). Penyelia: J. Chandran. [1973/74]

NEGERI SEMBILAN

SEREMBAN

Rubinah Mohd. Yusof, Sejarah Perkembangan Bandar Seremban (1900-1960). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1988/1989]

DAERAH JELEBU

Othman Hj. Abu Bakar, Sejarah Jelebu: Satu Tinjauan Awal Aspek Sosial, Politik Dan Ekonomi. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1976/77]

DAERAH LINGGI

Abdul Aziz Salleh, Sejarah Linggi Dari Tahun Masihi (1880-1930). Penyelia: Drs. Teuku Ibrahim Alfian. [1973/74]

PELABUHAN

PORT DICKSON

Azemi Abu, Pelabuhan Port Dickson Ditinjau Dari Sudut Sejarah: Artinya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Negeri Sembilan (1892-1932). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik A. Rahman. [1980/81]

PAHANG

CAMERON HIGHLAND

Sheela Nair a/p Gopala Nair, Sejarah Perkembangan Sosio-Ekonomi Di Cameron Highland (1885-1985). Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1988/1989]

DAERAH BENTONG

Rofiah Hamdani, Daerah Bentong: Sejarah Perkembangan Sosio-Ekonomi (1888-1980an). Penyelia: Dr. Nabir Hj. Abdullah [1995/96]

DAERAH JEMPUL

Junaidah Zakaria, Sejarah Penubuhan Daerah Jempul Dan Ertinya Kepada Penduduk. Penyelia: Abdul Murat Mat Jan [1996/97]

DAERAH KUANTAN

Laila Ghazali, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Daerah Kuantan 1880-1980an. Penyelia: En. Nordin b. Hussin [1990/1991]

DAERAH RAUB

Rohaya Mohd. Ismail, Sejarah Daerah Raub 1888-1940. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1992/93]

DAERAH ROMPIN

Nor Laila Bt. Mamat, Sejarah Perkembanagn Dan Pembangunan Sosio Ekonomi Daerah Rompin. Penyelia: En Abdul ghapa Harun [1997/98]

DAERAH TEMERLOH

Rohaidah Alias, Sejarah Pembangunan Daerah Temerloh Selepas Merdeka. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1985/86]

INDERA MAHKOTA

Suzana bt. Ab. Ghani, Penubuhan Bandar Indera Mahkota Sebagai Sebuah Bandar Baru Terancang. penyelia: En. Yahya Abu Bakar [1999/2000]

GENTING HIGHLAND

Yap Lee Chze, Sejarah Perkembangan Genting Highland. Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah. [1992/93]

DAERAH MARAN

Fadilah Zaini, Daerah Maran Dan Sumbangannya Kepada Negeri Pahang. Penyelia: Prof Dr. Mahayuddin [1998/99]

PERAK

DAERAH DINDING

Ruhaida Ramli, Sejarah Daerah Dinding: Satu Tinjauan Umum Terhadap Sosio-Ekonomi Dari Tahun (1857-19570) Penyelia: Prof. Madya Dr. Oong Hak Ching [1995/96]

IPOH PRA-1941

Zaherah Abu Bakar, Perkembangan Bandar Ipoh Dari Peringkat Awal (1870an-1941). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1974/75]

IPOH PASCA 1957

Ab. Hadi Hamzah, Sejarah Perkembangan Bandar Ipoh Selepas Merdeka. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1989/1990]

KAMPUNG LUBUK PUSING

Hadijah bt. Ariffin, Sejarah Kampung Lubuk Pusing 1900-1996. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khazin Mohd Tamrin [1997/98]

KAMPUNG SELINSING

Che Mas Adiera Che harun, Sejarah Kampung Selinsing Sehingga 1995. Prof. Madya Dr. Khazin Mohd Tamrin [1997/98]

KUALA KANGSAR

Abas Awang, Sejarah Kuala Kangsar 1874. Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1974/75]

KULIM

Tang Yeen Su, Sejarah Kulim (1920an-1990an). Penyelia: Dr. Nabir Hj. Abdullah [1996/97]

SUNGAI SIPUT

Norazila Zubir, Sejarah Sungai Siput (U) (1900-1940an). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik A. Rahman. [1986/87]

TAIPING

Rahimah Ghazali, Sejarah Rengkas Taiping (1900-1940). Penyelia: Mr. N.J. Funston. [1974/75]

Norzilla Bt. Shuhaimi, Bandar Garison: Satu Kajian Di Taiping. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron [1997/98]

TELUK ANSON / TELUK INTAN

Lelawati Anuar, Sejarah Bandar Teluk Anson (1880-1941). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1974/75]

Smasiah Sobar, Sejarah Perkembangan Bandar Teluk Intan (1957-1990). Penyelia: Drs. Murat Mat Jan [1998/99]

TANJUNG MALIM

Abdul Aziz Mastam, Sejarah Tanjung Malim (1870an-1940). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy.[1974/75]

DAERAH HILIR PERAK

Sakinah Amir Husain, Pembangunan Daerah Hilir Perak Selepas Merdeka. [1994/95]

DAERAH TAPAH

Mariatum Kabtiyah Ghazali, Sejarah Jajahan Batang Padang (Tapah): Sepintas Lalu. Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1974/75]

DAERAH ULU PERAK

Ahmad Atory Hussain, Sejarah Hulu Perak (1880-1941). [1974/75]

Wan Suhaimi Wan Abdullah, Sejarah Hulu Perak (1942-1960). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusoff Ibrahim. [1984/85]

Hanizah Zainal, Sejarah Hulu Perak: Kajian Sosio-Ekonomi (1950-1970an). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik A. Rahman. [1986/87]

Nothirp a/p Prak Jun, Sejarah Daerah Pengkalan Hulu: Kajian Sosio-Ekonomi Penyelia: Nabir Hj. Abdullah. [1992/93]

PERLIS

DAERAH KUALA PERLIS

Rohana Bidon, Sejarah Kuala Perlis (1945-1980an): Kajian Ke Atas Perkembangan Dan Kemajuannya. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik A. Rahman. [1985/86]

NEGERI PERLIS

Ku Azizan Ku Bahrum, Negeri Perlis Sehingga 1957: Suatu Tinjauan Sejarah. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1988/1989]

PULAU PINANG

BUKIT BENDERA

Lee Lay Ean, Bukit Bendera: Satu Kajian Dari Aspek Sejarah Dan Perkembangan Sehingga 1990an. [1994/95]

MUKIM BALIK PULAU

Siti Hajar Ismail, Sejarah Dan Perkembangan Balik Pulau Sebelum Merdeka. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1989/1990]

SABAH

KOTA KINABALU

Dayu Sansalu, Sejarah Bandar Kota Kinabalu (1946-1967). Penyelia: Encik Wan Rusik Wan Yusoff. [1980/81]

DAERAH BEAUFORT

Md. Arman Ag. Damit @ Jamaludin, Sejarah Dan Perkembangan Daerah Beaufort 1881-1973. [1994/95]

DAERAH PAPAR

Dg. Nismah Ag Abd. Rahman, Sejarah Daerah Papar 1890-1980: Tinjauan Aspek Pentadbiran, Ekonomi Dan Sosial. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1993/94]

DAERAH TENOM

Jumainah Jaafar, Sejarah Tenom: Tinjauan Dari Aspek Pentadbiran, Ekonomi Dan Sosial Sehingga 1970an. [1994/95]

DAERAH TUARAN

Elizabeth Ebin, Sejarah Daerah Tuaran Di Sabah (1963-1993). [1994/95]

SARAWAK

KUCING

Salawati Amit, Sejarah Bandaraya Kuching (1838-1980). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1993/94]

BINTULU

Awangku Nazaruddin Pengiran Hashim, Sejarah Perkembangan Dan Kemajuan Bandar Bintulu (1963-1990). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1992/93]

DAERAH LIMBANG

Abg. Hamasawi b. Abd. Mornie, Sejarah Limbang, 1850-1983. Penyelia: En. Kamaruzaman b. Yusoff [1990/1991]

SELANGOR

KLANG

Salihuddin Yusoff, Aspek-Aspek Pembangunan Bandar Klang (1954-1972). Penyelia: Encik Rahmat Saripan. [1981/82]

Ibrahim Hj. Mohamed. Beberapa Aspek Sejarah Klang.. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1991/92]

KAMPUNG ENDAH, KUALA LANGAT

Azman Sharif, Sejarah Kampung Endah (1952-1994), Kuala Langat, Selangor. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khazin Mohd Tamrin [1997/98]

PETALING JAYA

Malik Siran, Penubuhan Dan Perkembangan Bandar Petaling Jaya Sehingga Akhir Tahun 1970an. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1981/82]

RAWANG

Chin Kuang Tiu. Sejarah Perkembangan Pekan Rawang Dan Kawasan Sekitarnya (1900-1941). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1991/92]

SHAH ALAM

Thilagawathy a/p Marimuthu, Bandar Shah Alam: Pentadbiran Serta Pembangunan Sosial. Penyelia: En. Mohd. Kamaruzaman Hj. Abd. Rahman. [1993/94]

BUKIT FRASER

Rohani Mohamad Sukor, Sejarah Perkembangan Bukit Freser. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron. [1992/93]

DAERAH BANGI

Habibah Ismail, Sejarah Bangi (1870-1970an). Penyelia: Dr. Nadzan Haron. [1981/82]

DAERAH KUALA KUBU

Daud Daldiri, Sejarah Kuala Kubu (1880-1930). Penyelia: Drs. Teuku Ibrahim Alfian. [1973/74]

DAERAH KUALA LANGAT

Hashim Md. Shari, Sejarah Penduduk Dan Ekonomi Kuala Langat (1880-1940). Penyelia: Dr. Nadzan Haron. [1981/82]

Mohd. Rezazali Ahmad Ansar, Sejarah Kuala Langat Diantara Tahun 1880an-1940. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1982/83]

DAERAH KUALA SELANGOR

Tuan Norhayati Tuan Abdullah, Sejarah Daerah Kuala Selangor (1880-1940).. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1991/92]

DAERAH HULU LANGAT

Maimunah Osman, Sejarah Kajang (1850-1945). Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1982/83]

Siti Mariam Ahmad, Sejarah Kajang (1946-1990). Penyelia: En. Mohd. Kamaruzaman Abd. Rahman. 1992/1993

Intanjudin Ismail, Sejarah Hulu Langat. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan.

Nuralaiza Hamat, Sejarah Perkembangan Ekonomi Hulu Langat (1880-1941). Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1989/1990]

Azizah Budin, Perkembangan Sosio Ekonomi Daerah Ulu Langat 1970 - 1990an. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1997/98]

DAERAH SABAK BERNAM

Alusrizan Ahmad, Sejarah Pembangunan Sosio-Ekonomi Di Daerah Sabak Bernam (1950-90). Penyelia; Pn. Zubaidah V.P. Hamzah [1995/96]

KUALA LANGAT

Hazrin Ngadiron, Sejarah Perkembangan Sosio Ekonomi Kuala Langat (1948-1990an). Penyelia: En. Mohd kamaruzaman Abd. Rahman [1995/96]

MUKIM CHERAS

Yap Yew Kiong, Sejarah Mukim Cheras (1880-1940an). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin [1990/1991]

SEKINCAN

Siti Hawa Ahmad, Sejarah Pertempatan Selangor: Sekinchan Dan Perkembangan Dari Tahun 1890an-1980an. [1994/95]

SUNGAI KLANG

Sabariah Den, Perkembangan Di Persekitaran Sungai Klang: Kesannya Ke Atas Sg. Klang (sehingga 1993). [1994/95]

TRENGGANU

DAERAH BESUT

Mohamad Isa, Sejarah Daerah Besut: Tumpuan Khusus Kepada Perubahan Pentadbiran. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1992/93]

DAERAH KUALA TRENGGANU

Norizan Mustaffa, Sejarah Kuala Terengganu (1900-1957). Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1989/1990]

DAERAH KEMAMAN

Alir Muda, Sejarah Daerah Kemaman (1885-1950). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1977/78]

Tengku Zalina Tengku Ismail, Sejarah Perkembangan Daerah Kemaman (1957-1990an). Penyelia: Prof. Madya Dr. Khazin Mohd Tamrin [1995/96]

DAERAH SETIU

Nor Hasniza Mukhtar, Sejarah Perkembangan Daerah Setiu Sebelum Dan Selepas 1985 hingga 1995. Penyelia: Prof. Madya Dr. Muhd Yusof Ibrahim [1995/96]

MUKIM BUKIT BESI

Mohd. Hairon Yasar. Bukit Besi Dalam Sejarahnya (1929-1970). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1975/76]

KAWASAN DESA

Rashid Ngah, Sistem Dan Peranan Pentadbir Desa Di Terengganu Dalam Abad Ke 20. Penyelia: Encik Rahmat Saripan. [1982/83]

KUALA BERANG

Mohd Faudzi Chik, Kuala Berang (Hulu Terengganu) Dalam Lipatan Sejarah Terengganu 1920-1940an. Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik Wan Yusof [1998/99]

WILAYAH PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

Mohamed Jaafar, Sejarah Perkembangan Sosial, Ekonomi Dan Pentadbiran Bandar Kuala Lumpur (1957-1972). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1977/78]

Rathnamalah a/p Muniady, Kuala Lumpur Dalam Lembaran Sejarah . Penyelia: En. Mohd Samsudin [1998/99] Kertas Projek

DAERAH SEGAMBUT

Jamnah Pairan, Sejarah Segamat (1910-1940). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1982/83]

KAMPUNG BAHRU

Mohd. Zaikam Husin, Sejarah Perkembangan Kampung Bahru Dari Tahun 1974-1993. Penyelia: Dr. Oong Hak Ching. [1993/94]

Abd. Jamil Hj. Selamat, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Kampung Baru (Kuala Lumpur). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya [1981/82]