SEJARAH NEGERI/NEGARA

MALAYSIA

Abdullah Jedi, Negara Malaysia: Sejarah Perkembangan (1958-1975). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik A. Rahman. [1980/81]

Zubir b. Ahmad, Asal Usul Malaysia (1948-1963). Penyelia: En. Oong Hak Ching [1990/1991]

Khoo Chin Mei, Imperialisme di Malaysia: Suatu Tinjauan Keatas Tindakan Kuasa-kuasa Barat Dan Tindakbalas Hegemoni Tersebut Pada Abad Ke 19. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1998/99] Kertas Projek

NEGERI JOHOR

Mohd Din b. Dollah, Johor Dan Wilayahnya: Satu Kajian Mengenai Persempadanan Antara Johor Dan Jirannya (1890an-1927). [1994/95]

KEDAH

Jasni b. Saad, Perang Kedah - Siam (1821-1842). Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah [1990/1991]

KELANTAN

Nor Haimah Yaacob, Kerajaan Kelantan 1800-1970an: Kesinambungan Dan Perubahan Dalam Sistem Pemnerintahan. Penyelia: Prof. Dato' Dr. Nik Hassan Shuhaimi [1995/96]

Faridah Mohd. Salleh, Sejarah Perkembangan Ekonomi Negeri Kelantan 1945-57. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Suwwanathat-Pian [1995/96]

Wan Norliza Wan Ismail, Dewan Undangan Negeri Kelantan (1978-1990): Tinjauan Perbahasan Isu-isu Ekonomi Dan Sosial. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud [1995/96]

Usfalizah Yusoff, Peranan Ulama Dalam Institusi Politik Kelantan (1959-1994). Penyelia: En Ahmad Ali Seman [1995/96]

MELAKA

Junaidah Ismail, Ekonomi Melaka Abad ke 19: Tumpuan Kepada Masalah Kewangan. Penyelia: Dr. Nabir Hj. Abdullah [1995/96]

PAHANG

Fazilah Ibrahim.Sejarah Pahang (1896-1941): Ditinjau Dari Aspek Politik Pentadbiran Dan Ekonomi. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1978/79]

SABAH

Jumitia Bt. Djumarang, Penyerahan Pulau Labuan Kepada Kerajaan Persekutuan: 16 April 1984. Penyelia: Prof. Dr. Sabihah Osman [1997/98]

Ramlah bt. Majih, Hubungan Kerajaan Negeri Sabah Dengan Persekutuan (1963-1975), Penyelia: En. Muhd. Samsudin [1999/2000] Kertas Projek