SISTEM & INSTITUSI TRADISIONAL - ISTANA

MALAYSIA

ADAT TRADISIONAL

Mazlah bt. Bohari, Hidangan Tradisi Nasi Ambang Di Kg. Pt. Haji Adnan 1940-1990an. Penyelia: Prof. Madya Dr, Khazin Mohd Tamrin [1998/99] Kertas Projek

HARTA PUSAKA

Haslina Hashim, Pembahagian Harta Pusaka Di Kalangan Masyarakat Melayu Di Malaysia. Penyelia Dr. Nabir Hj. Abdullah [1996/97]

SISTEM POLITIK

Mohd. Idris Jusi, Sistem Politik Dan Masyarakat Melayu Tradisional. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1974/75]

SISTEM RAJA

Abd. Karim Hj. Abd. Rahman, Konsep Negara Melayu Islam Beraja: Satu Analisa Sejarah. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1985/86]

Zaliha Che Daud, Hubungan Raja-raja Melayu Dengan British: Dengan Tumpuan Kepada Penentangan Raja-raja Melayu Terhadap Malayan Union. Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1990/91]

Nor Azimah Muhamad, Institusi Raja Dan Kesultanan Di Semenanjung Malaysia: Kesinambungan Dan Perubahan. Penyelia Prof. Madya Dato' Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman. [1995/96]

Ku Fazida Bt. Ku Mat, Sejarah Pemerintahan Keturunan Jembat Abad 17. Penyelia: En. Rahmat Saripan [1997/98]

JOHOR

ISTANA

Fadak Bachok, Istana Besar Johor. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1993/94]

MAHARAJA

Fadzillah Hashim, Surat-surat Maharaja Johor (1885-1888).. Penyelia: En. Yahya Abu Bakar. [1991/92]

PENGHULU

Yatimah Talib, Penghulu Dan Perubahan (1860-1930): Satu Kajian Kes Di Muar Johor. Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1990/91]

Yatimah bt. Talib, Penghulu Dan Perubahan (1860-1930): Satu Kajian Kes Di Muar Johor. Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam [1990/1991]

PIMPINAN DAERAH PONTIAN

Abd. Rashid Sarti, Kepimpinan Tokoh-tokoh Tempatan Melayu Di Pontian: Kegiatan Dan Sumbangannya. Penyelia: En. Mohd. Kamaruzaman Abdul Rahman. [1991/92]

KEDAH

BALAI BESAR

Noor Apandi Abdullah, Sejarah Balai Besar Dan Nobat Kedah. Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1993/94]

PENGHULU

Sahila Ahmad.Sejarah Institusi Penghulu Di Kedah Dari Tahun (1909-1957). Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1986/87]

PERANG

Jasni Saad, Perang Kedah- Siam (1821-1842). Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah. [1990/91]

ADAT PERKHAWINAN

Sanya a/l Hai Pon, Penerusan Dan Perubahan Dalam Adat Perkhawinan Masyarakat Thai Kedah: Kajian Kes Di Kampung Feeder 8. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khazin Mohd tamrin [1999/2000] Kertas Projek

KELANTAN

ISTANA

Rohaya Yahya, Kelantan Dalam Zaman Peralihan: Istana Dan Penasihat Inggeris 1910-1930. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud [1996/97]

PIMPINAN DAERAH

Anum Awang Mat, Sejarah Institusi Kepimpinan Daerah Di Negeri Kelantan Sehingga 1970an. Penyelia: Prof. Madya Dato' Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman. [1992/93]

MELAKA

ADAT DAN HUKUM NANING

Dol Bahar Mohammad, Beberapa Aspek Hukum Adat Dan Pentadbiran Di Naning(1900-1941):Unsur-Unsur Demokrasi. Penyelia: Drs. Teuku Ibrahim Alfian. [1973/74]

PENGHULU

Maimunah Samat, Institusi Penghulu Di Daerah Naning (Melaka). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1978/79].

Tan Bichik Md. Dahan, Tugas Dan Peranan Penghulu Dalam Pentadbiran Di Daerah Jasin. Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1984/85]

NEGERI SEMBILAN

ADAT PERPATIH

Che Uda Che Nik, Struktur Sosial Dan Ekonomi Di Wilayah Adat Perpatih Naning (1900-1940). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1973/74]

ALAT KEBESARAN

Yunus Rahmat, Alat-Alat Kebesaran Kerajaan Dan Adat-Istiadat Diraja Negeri Sembilan. [1978/79]

UNDANG

Noraini Abd. Talib, Institusi Datok Undang Di Luak, Johol. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1978/79]

Rosmawati Shaari, Sistem Politik Tradisional Sungai Ujong. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1984/85]

Khairudin Abbas, Institusi Undang Luak Jelebu: Kajian Terhadap Perkembangannya Dan Analisis Ke Atas Krisis Perlantikan Undang Luak Jelebu 1980. Penyelia: Encik Nabir Hj. Abdullah. [1984/85]

Anuar Adnan Ismail, Sejarah Pertumbuhan Institusi Tunku Besar Tampin Dan Peranannya Dalam Masyarakat. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1986/87]

Noor Hayati Ibrahim, Perkembangan Institusi Adat Lingkungan Seri Menanti Dan Peranannya Dalam Masyarakat. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1986/87]

Misran bin Sharip, Institusi Dato Bandar Sungai Ujong: Analisa Terhadap Krisis Perlantikan. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan [1990/1991]

TANAH ADAT

Roswati Yaakub, Delima Tanah Adat Abad ke-20: Tinjauan Daerah Rembau, Negeri Sembilan. Penyelia: Prof. Dr. Mahayuddin Hj. Yahya [1996/97]

PAHANG

PENGHULU

Abdullah Bahari, Institusi Penghulu Di Pahang (1945-1970): Satu Kajian Mengenai Perubahan Peranan Di Daerah Raub, Pahang. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1978/79]

Johari Budin @ Mahasan, Pemerintahan Tradisional: Satu Tinjauan Terhadap Perubahan Peranan Institusi Penghulu Di Daerah Temerloh Pahang. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayuddin Hj. Yahya. [1993/94]

SISTEM PEMBESAR

Samsuddin Sah Mohd. Said, Sejarah Orang Besar Pahang 1860an-1895. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1980/81]

PERAK

GOLONGAN MEGAT

Petri Noor Jaliah Megat Adnan, Golongan Megat Di Dalam Pemerintahan Perak Dari Awal Kurun 16 Hingga Sekarang (1550an-1970). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1977/78]

PEMBESAR JAJAHAN LARUT

Shahimi Ahmad, Sejarah Orang Besar Jajahan Larut: Perubahan Kuasa Selepas Orang Kaya Menteri Ngah Ibrahim. Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah. [1992/93]

SISTEM PEMBESAR

Arbaniah Zakaria, Sistem Orang Besar-Besar Perak 4,8,16 dan 32. Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1974/75]

MASYARAKAT JAWA

Asmarizan Abu Salim, Tradisi Dan Kepercayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Bagan Datoh, Perak. Penyelia Prof. Dr. Mahayuddin Yahya [1998/99] Kertas Projek

PERLIS

Siti Rushida bt. Ahmad, Institusi Beraja Di Negeri Perlis Dari Tahun 1843 Sehingga Tahun 1960. Penyelia: En. Yahya Abu Bakar [1998/99] Kertas Projek

SELANGOR

SISTEM DIRAJA

Norma Hamzah. Pengantian Takhta Di Selangor 1866-1950. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hj. Hassan. [1991/92]

KEPIMPINAN

Zanariah Mokhtar, Sistem Kepimpinan Melayu Di Jajahan Ulu Selangor (1890-1960). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron. [1992/93]

TERENGGANU

SISTEM DIRAJA

Asmahanispu Bt Hamad, Perubahan Kuasa Sultan Selepas Kemasukan Inggeris Ke Terengganu (1909-1930). penyelia: Prof. Madya Dr. Kamaruzaman Yusoff [1997/98]