PENDIDIKAN-SEKOLAH AGAMA ISLAM

MALAYSIA

Hanizah Mohd. Ali, Sistem Pendidikan Islam Di Malaysia: Sejarah Dan Perkembangannya Selepas Merdeka. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1991/92]

Samin Shaid, Madrasah Shamsuddiniah: Sejarah Penubuhan Dan Perkembangannya. Penyelia: En. Mohd Samsudin. [1993/94]

Mohd. Nordin Ismail. Sistem Pendidikan Dalam Jamaah Tabligh Di Malaysia. Prof. Madya dr. Kamaruzaman Yusoff [1999/2000]

Fazilah bt. Pazai, Pondok Madrasah Muhammad: Sumbangan Dan Keistimewaan Terhadap Perkembangan Islam Kepada Masyarakat Sekitar. Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah [1999/2000] Kertas Projek

JOHOR

Naemah Md. Sahib, Perkembangan Sekolah Ugama Kerajaan Johor. Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1975/76]

Juniadah Karsahid, Madrasah Al-Haji Taib, Kampung Parit Jamil, Muar, Johor. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1990/1991]

Muhamad Sohaimi Esa, Madrasah Al-Attas Al-Arabiyyah Johor (1913-1991). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1991/92]

Khairiyah Abd. Karim, Perkembangan Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor 1946-1996. Penyelia: Rahmat Saripan [1996/97]

KEDAH

Zaharah L. Abdullah, Pendidikan Pondok Dikalangan Masyarakat Islam Di Kedah (1840an-1957). Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1977/78]

Aziza Halim, Madrasah Al-Nadzah, Bukit Besar, Kedah (1947-1982). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. Encik Yahaya Abu Bakar. [1986/87]

KELANTAN

Nik Mohd. Husin Wan Mohamed, Persekolahan Pondok Dan Alim Ulamak: Intelegensia Ugama Di Kelantan Sehingga 1957. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1976/77]

Rahimi Ismail, Institusi Pondok Dan Penglibatan Dalam Politik Di Kelantan: Satu Kajian Kes Di Pondok Pasir Tumbuh 1954-1990. [1994/95]

Wan Azizah Wan Ismail, Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan Nilam Puri (Pelajaran Agama Islam Di Kelantan). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1974/75]

PAHANG

Mahani Ismail, Sekolah Agama Rakyat Di Pahang. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1982/83]

PERAK

Maemon Hj. Md. Sabri, Sejarah Pendidikan Agama Islam Di Perak. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1974/75]

Nabir Hj. Abdullah, Mahaad Al-Ihaya As-Shariff (1934-1954): Gunung Semanggol. Penyelia: Mr. N.J. Funston. [1973/74]

Nasirrahman Hj. Saad Khairuddin, Sejarah Daeratul Ma'arifil Wataniah (DMW) (1924-1970an): Peranannya Terhadap Kesedaran Keugamaan Dan Politik Tempatan. Penyelia: Encik Yahaya Abu Bakar. [1982/83]

Sabari Hj. Said, Madrasah Al-Ulum Al-Syariah, Batu 20, Bagan Datoh, Perak (1937-1977): Satu Tinjauan Terhadap Masalah-Masalah Di Sekolah-Sekolah Ugama/Arab. Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1977/78]

Jenny Sebastian Kobat @ Fuziani abdullah, Sejarah Perkembangan Institusi Pendidikan Agama Di Perak Sebelum 1957. Kajian Kes Di Kuala Kangar. Penyelia: Zubaidah v.p. Hamzah [1996/97]

Siti Rohana Jamaluddin, Maahad Al-Ridhwan Teluk Medan, Perak 1942 Hingga 1998. Penyelia: Prof. Dr. Mahayuddin [1998/99] Kertas Projek

PULAU PINANG

Ahmad Ismail, Perkembangan Institusi Ugama Di Seberang Perai. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1974/75]

Muhammad Daud, Madrasah Al-Mashoor Al-Islamiyah Pulau Pinang (1916-1969). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1979/80]

SABAH

Murad Mubin, Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Sabah (1946-1990). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1993/94]

SELANGOR

Mohd. Azhar Mokhtar, Sejarah Dan Perkembangan Sekolah Agama Rakyat Di Daerah Sabak Bernam, Selangor (1900-1970). Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1990/1991]

Sufyana Ma'ruf, Kolej Islam Klang: Sejarah Penubuhan Dan Perkembangannya (1955-1980). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1986/87]

Syarliza Mohamed @ Sidik, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Sek. Men. Keb. Agama Mahaad Hamidah Di Kajang Dari 1977-1990. Penyelia: Prof. Madya Dr. Muhd. Yusof Ibrahim [1995/96]

Hasnah bt. Othman, Perkembangan Perkempungan Pondok Madrasah Islamiah Jenderam Hilir. Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah [1999/2000] Kertas Projek

TRENGGANU

A. Majid Muda, Madrasah Al-Sultan Abidin Kuala Terengganu (1925-1974). Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1974/75]

Mohd. Razali Muda, Sejarah Perkembangan Sekolah-sekolah Agama Di Terengganu Dan Sistem Pendidikan Sejak Merdeka Hingga Tahun 1980an: Tinjauan Dari Sudut Keselarasannya Dengan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1991/92]

Noor Haliza Nih, Peranan Institusi Pendidikan Agama Islam Dalam Memupuk Kesedaran Politik Di Terengganu Sebelum Merdeka. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayuddin Hj. Yahya. [1989/1990]