PENDIDIKAN- SEKOLAH KHAS

JOHOR

Lim Bee Peng, Sekolah Kanak-kanak Buta Princess Elizabeth Johor Bahru (1948-1990). Penyelia: En. Oong Hak Ching. [1992/93]

MELAKA

Khamis Abas, BORSTAL:Sekolah Henry Gurney, Teluk Mas, Melaka (1950-1983): Kajian Ringkas Mengenai Pentadbiran Dan Peranannya. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik A. Rahman. [1984/85]