LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN

FAMA

Vengkata Ramana Rao a/l Rama Appudu, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutruan (FAMA): Sejarah Penubuhan dan Perkembangan (1965-1995) Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik Wan Yusof [1995/96]

FELCRA

Mohd. Ishak Hamat, Program Pembangunan Ekonomi Luar Bandar: Satu Kajian Kes Terhadap Peranan FELCRA. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim [1999/2000]

INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)

Balbino Juanito, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI): Sejarah dan perkembangan (1969-1989). Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Suwannatahat-Pian. [1991/92]

KADA

Nor Arzita Bt. Mustapha, KADA Dan Perubahan Masyarakat Petani Dalam Aspek Sosio Ekonomi: Kajian Kes Di Kampung Binjai. Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun [1997/98]

Hazim Mohd Din, Peranan Dan Sumbangan KADA 1972-1992. Penyelia: En. Mohd Samsudin [1997/98]

KEJORA

Khuzaimah Abdul Rahman, Sejarah Penubuhan Dan Peranan KEJORA Terhadap Pembangunan Sosio-Ekonomi Komuniti Melayu Di Wilayah Johor Tenggara. Penyelia: Encik Rahmat Saripan. [1986/87]

KEMUBU

Azani Mamat, KEMUBU Agricultural Development Authority: Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan 1972-1990. Penyelia: En. Mohd. Zain Musa. [1992/93]

KOPERASI PEKEBUN KECIL GETAH (RISDA)

Nor Hayati Ibrahim, Koperasi Pekebun Kecil Getah (RISDA). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1985/86]

KOPERASI PEMBANGUNAN DESA SABAH (KPD)

Nazmi Loh, Korporasi Pembangunan Desa (KPD): Sejarah Dan Penglibatnya Dalam Membangunkan Sosio-Ekonomi Bumiputera Sabah. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1999/2000] Kertas Projek

LEMBAGA KEMAJUAN PERUSAHAAN PERTANIAN PAHANG (LKPPN)

Haizam Hj. Abu Bakar, Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian Negeri Pahang: Sejarah Penubuhan Dan Peranannya Dalam Pembangunan Pertanian. Penyelia: Encik Rahmat Saripan. [1985/86]

LEMBAGA PADI NEGARA (LPN)

Maznah Musa, LPN: Sejarah Penubuhan, Peranan Dan Sumbangan (1970an-1980an). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1991/92]

Mat Rosdi Mat Nawi. Sejarah Kilang Padi Dan Beras Negara LPN Cawangan Tumpat, Kelantan 1974-1994. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khazin Mohd Tamrin [1998/99] Kertas Projek

LEMBAGA PERSATUAN PELADANG (LPP)

Maziah Mamat, Lembaga Persatuan Peladang (LPP): Sejarah Penubuhan Dan Perkembangannya Di Kelantan, Sejauh Manakah Ia Berjaya Mengubah Taraf Sosio-Ekonomi Masyarakat Di Negeri Itu ?. Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah. [1991/92]

LEMBAGA TEMBAKAU NEGARA (LTN)

Mohd Badri Abdullah, Lembaga Tembakau Negara: Sejarah Penubuhan Dan Perananya Dalam Proses Kemajuan Industri Tembakau 1973-93. [1994/95]

LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)

Fauziyah Salam, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA): Sejarah Dan Sumbangannya (1970-1980). Penyelia: En. Rahmat Saripan [1990/1991]

MUDA- KEDAH

Hasnah Hamid, Projek Air Muda Kedah (1960-1977). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1978/79]

Zulkarnain Ramli, Kaum Tani: Tindakbalas Terhadap Rancangan Pembangunan Kerajaan Di Kawasan MUDA 1970-1980. Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1992/93]

SEMENANJUNG MALAYSIA-PROGRAM-PROGRAM PERTANIAN

Azhari @ Arniza Che Omar, Perkembangan Program-program Pertanian Di Semenanjung Malaysia Antara Tahun 1957 Hingga 1984. Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1990/91]

PORIM

Nur Hidayah Mohd. Yusuf Chong, PORIM: Sejarah Penubuhan Dan Perkembanganya 1979-1989. Penyelia: En. Rahmat Saripan [1993/94]