LEMBAGA KEMAJUAN TANAH DAN FELDA

MALAYSIA

Mustaffa Kamal Idris, FELDA: Sejarah Penubahan, Perkembangan Dan Peranannya Dalam Sosio-Ekonomi Bumiputera. Penyelia: En. Yahya Abu Bakar. [1991/92]

JOHOR

TAIB ANDAK & BKT. BATU

Ismail Karim, Rancangan Pembangunan Tanah FELDA Di Johor (1956-1980): Satu Tinjauan Kes Di FELDA Taib Andak Dan FELDA Bukit Batu. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1980/81]

FELDA SOEHARTO

Suhaimiah Mohd. Idris, Koperasi Serbaguna FELDA: Satu Kajian Kes Di FELDA Soeharto. Penyelia: Encik Mohd. Kamaruzaman Ab. Rahman. [1985/86]

KEDAH

FELDA BATU

Rohanah Sulaiman, Sejarah Perkembangan FELDA Di Kedah: Satu Kajian Kes Di FELDA Batu 8 Diantara Tahun (1956-1979). Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1980/81]

KELANTAN

GUA MUSANG

Saluma Che Soh, Kajian Dirancangan Kemajuan Tanah Di Daerah Gua Musang. Penyelia: En. Nabir HJ. Abdullah. [1991/92]

NEGERI SEMBILAN

KAMPUNG JOHNSON & SENDAYAN

Chong Yik Ping, Sejarah Perkembangan Rancangan Lembaga Tanah Persekutuan: Satu Kajian Tentang Penyertaan Bukan Bumiputra Di Kampung Lyndon B. Johnson Dan Sendayan (1963-1980). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1986/87]

PAHANG

JENGKA ENAM

Sumaiah Bt. Ahmad, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Felda Di Pahang: Felda Keembong, Jengka Enam Pahang.Penyelia: Prof. Madya Dr. Khazin Mohd Tamrin [1997/98]

JENGKA TIGA SEGI

Mat Dollah, Sejarah Kemajuan Industri Kelapa Sawit Dan Getah Di Rancangan FELDA Jengka Tiga Segi (1962-1983). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1984/85]

JENDERAK UTARA

Mohd. Roduan Hj. Awang Lela, Koperasi Peneroka Felda: Sejarah dan Perkembangan. Satu Kajian Kes di Koperasi Serbaguna FELDA Jenderak Utara Berhad. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kamaruzaman Yusof [1995/96]

LEMBAH BILUT

Ramlah bt. Hamzah, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan FELDA Yang Pertama Di Negeri Pahang: FELDA Lurah Bilut, Bentong. Penyelia: En. Nordin b. Hussin [1990/1991]

PULAU BELANTIK

Noorhaya Tajuddin, Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Negara (FELDA): Pertubuhan Perkembangan dan Perubahan Politik, Ekonomi Dan Sosial. Kajian Ke Atas Felda Pulau Belantik. Penyelia: Dr. Nabir Hj. Abdullah [1998/99] Kertas Projek

PERAK

SUNGAI BEHRANG & TROLAK

Zhulaiha Bt. Abdul Azid, Pemberian Hakmilik Tanah Dan Kesannya Ke Atas Felda Sungai Behrang Dan Trolak, Utara Perak, 1962-1997. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya [1997/98]

TERENGGANU

CHALOK - JERANGAU

Azizah Mohd. Zain, Sejarah Perkembangan FELDA Di Terengganu: Satu Kajian Perbandingan Diantara FELDA Chalok (1958-1982) Dan FELDA Jerangau (1962-1982). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan.