MASYARAKAT INDONESIA

MALAYSIA-UMUM

May Efdi Barinas, Peranan Orang-Orang Berketurunan Indonesia Dalam Bidang Ekonomi Dan Sosial Di Tanah Melayu Pada Awal Abad Ke 20. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1985/86]

Lee Meng Thoong, Sejarah Kemasukan Orang Indonesia Ke Malaysia Dan Kesannya Terhadap Bidang Sosio-Ekonomi: Tinjauan Kepada Kawasan Kuala Lumpur 1970-1993. [1994/95]

 

MASYARAKAT SIAM

KEDAH

Asiah Othman, Masyarakat Thai Di Kedah (1900-1960): Satu Tinjauan Umum Mengenai Sosial, Ekonomi Dan Kegiatan Berpersatuan. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin.

Charm Nan a/l Din San, Sejarah Penubuhan Dan Peranan Wat Kepada Masyarakat Thai Di Kedah. Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1991/92]

Joo Khi Ai Nab, Sejarah Perkembangan Sosio-Ekonomi. Masyarakat Siam: Kajian Kes Di Felda Guar Napai 1960-1985. Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1993/94]

Ee Lin Ending Jott, Kesedaran Dan Kegiatan-kegiatan Politik Di Kalangan Masyarakat Siam Di Kg. Sg. Baru, Jitra Kedah. Penyelia: Prof. Madya Dr. Oong Hak Ching [1998/99] Kertas Projek.

KELANTAN

Zainu Abdullah, Sejarah Masyarakat Siam Di Kelantan (1900-1940an): Satu Kajian Kes Di Tumpat Kelantan. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1980/81]

Mat Razi Mat Ail, Sejarah Kehidupan Masyarakat Siam Di Kampung Jong Bakar, Tumpat, Kelantan. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khazin Mohd. Tamrin [1998/99] Kertas Projek

PERAK

Lai Chiang Wuu, Masyarakat Siam Di Perak 1900-1980an: Satu Kajian Perkembangan Sosial, Ekonomi Dan Politik. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1989/1990]

PERLIS

Norihan Fauziah Ibrahim, Masyarakat Siam Di Perlis. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1989/1990]

 

MASYARAKAT VIETNAM

MALAYSIA-UMUM

Azizan Had, Sejarah Pelarian Vietnam Di Malaysia (1975-1990). Penyelia: En. Mohd. Zain Musa. [1993/94]

Parantaman Krishnan Naidu, Krisis Pelarian Vietnam Dan Peranan Malaysia Dalam Mengatasinya (1975-1988). Penyelia: En. Oong Hak Ching [1990/1991]

Kenneddy Aben, Isu, Masalah dan Penyelesaian Pelarian Vietnam Di Malaysia Dari Tahun 1975-1996. Penyelia: En. Mohd Samsudin [1997/98]

 

MASYARAKAT FILIPINA

SABAH

Hatija bt. Hj. Saleng, Sejarah Penghijrahan Dan Penglibatan Pendatang Filipina Dalam Aktiviti Perniagaan Secara Kecil-kecilan di Sekitar Bandar sandakan, Sabah. Penyelia: Prof. Dr. Mahayuddin Hj. Yahya [1997/98]