MASYARAKAT INDIA-CEYLON

MALAYSIA-UMUM

M. Ooli Gunalan, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Tabung Imigresen India (1907) Di Tanah Melayu Sehingga Tahun 1990. Penyelia: Dr. Oong Hak Ching. [1993/94]

Vikraman Sadayan, Kesan Dan Pengaruh E.V.R. Ke Atas Sosio-Politik Masyarakat Tamil Malaysia Sehingga 1957. Penyelia: Zubaidah v.p. Hamzah [1996/97]

Salvam a/l Kaliaperumal, Kepimpinan Poilitik Dalam Masyarakat Komuniti India Di Malaysia: Satu Analisa Terhadap Peranan Mereka Sepanjang 50 Tahun (1946-1996). Penyelia: Rahmat Saripan [1996/97]

KUALA LUMPUR

Saranjit Kaur a/p Jaswant, Sejarah Perkembangan Komuniti India Dalam Bidang Perniagaan Di Kuala Lumpur: Tumpuan Khas Di Jalan Tunku Abdul Rahman Dn Jalan Masjid India. Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1993/94]

SARAWAK

Kuldip Singh, Sejarah Kedatangan Orang-Orang India Ke Sarawak Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1988/1989]

SELANGOR

Harbans Kaur a/p Jagar Singh, Sejarah Kedatangan Buruh-Buruh India Di Selangor (1900-1941): Satu Perbandingan Antara Buruh Swasta Dan Buruh Kerajaan. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1988/1989]

Kalanithy a/p Namasivayam, Sejarah Masyarakat Tamil Ceylon Selangor.. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1991/92]

Muhuntan a/l Raman, Satu Tinjauan Sejarah Terhadap Masalah-masalah Sosio-Ekonomi Dikalangan Pekerja-pekerja India Di ladang-ladang Negeri Selangor Dari 1970 Hingga 1990. Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1993/94]