MASYARAKAT CINA

MALAYSIA-UMUM

Lee Siang Ping, Isu Kewarganegaraan Masyarakat Cina Di Tanah Melayu (1946-1969). Penyelia: Encik Rahmat Saripan. [1986/87]

Lee Sooh Lee, Pentadbiran British Ke Atas Hal-ehwal Orang-orang Cina Di Tanah Melayu (1877-1946). Penyelia: En. Oong Hak Ching. [1991/92]

Lim Siew Lay, Pandangan Masyarakat Cina Terhadap Pembentukan Negara Bangsa Malaysia: Satu Tinjauan Terhadap Pendangan Parti-parti Politik MCA, DAP Dan Gerakan (1949-1990an). Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad. [1992/93]

Sum Sau Ngor, Penglibatan Masyarakat Cina Dalam Ekonomi Dan Politik Di Tanah Melayu Selepas Perang Dunia Kedua (1945-69): Implikasi Terhadap Perpaduan Nasional Di Malaysia. [1994/95]

Ling Hang Tiing, Sejarah Perkembangan Masyarakat Cina Di Daro. Penyelia: Pn. Thilagavathi Vasudevan [1999/2000] Kertas Projek

JOHOR

Nam Liang Chen, Sejarah Penglibatan Orang-orang Cina Dalam Aktiviti Ekonomi Di Johor Pada 1885-1970. [1994/95]

Yai Ban King, Masyarakat Cina Di Johor: Satu Kajian Sosio-Ekonomi Orang Cina Di Segamat 1910-1941. [1994/95]

Tay Boon Jen, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Muar Eng Choo Huay Kuan.: 1850an-1994. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kamaruzaman Yusof [1995/96]

KEDAH

Giok Mei Hua, Negeri Kedah 1942-1960: Satu Tinjauan Ke Atas Sosial Dan Politik Masyarakat Cina. Penyelia: En. Oong Hak Ching. [1990/91]

Khor Siew Choon, Masyarakat Cina Di Daerah Kerian: Ditinjau Dari Sudut Kepercayaan Sosio-Budaya Pengaruh Ke Atas Aktiviti Politik Dan Ekonomi Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1993/94]

KELANTAN

Muhammad Hj. Idris, Masyarakat Cina Di Kota Bahru Kelantan: Satu Kajian Khas Dari Tahun (1945-1970an). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1976/77]

Sik Kim Chuan, Sejarah Masyarakat Cina Kampung Di Machang Kelantan. Penyelia: Encik Oong Hak Ching. [1982/83]

Ong Gua Pak, Sejarah Sosial Cina Peranakan Kelantan: Satu Kajian Kes Di Tendong Pasir Mas. Penyelia: Encik Oong Hak Ching. [1984/85]

Owee Kim Jin, Perubahan Adat Resam Di Kalangan Masyarakat Cina Kelantan Dalam Abad Ke 20: Kajian Kes Di Pasir Mas, Kelantan. Penyelia: Encik Mohd. Kamaruzaman Abd. Rahman. [1986/87]

Khoo Sew King, Sejarah Orang-Orang Cina Di Kelantan (1900-1940). Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1986/87]

Kang Hook Tiang, Sejarah Perkembangan Sosio-Budaya Komuniti Cina Peranakan Kelantan: Satu Kajian Kes Di Kampung Pasir Parit, Pasir Mas. Penyelia: En. Oong Hak Ching. [1993/94]

Teyun Thian Eim, Sejarah Perkembangan Sosio-Budaya Masyarakat Cina Peranakan: Satu Kajian Kes Di Wakaf Bahru, Kelantan (1970?1990). Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1993/94]

KUALA LUMPUR

Siow Yee Zen, Sejarah Perkembangan Pertempatan Penduduk Setinggan Cina Di Kuala Lumpur: Satu Kajian Sosio-Ekonomi (1960?1970). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1986/87]

PERAK

Teoh Guay Lan, Perkembangan Sosio-Ekonomi Komuniti Cina Di Daerah Kerian, Ipoh (1680an-1939). [1983/84]

Tan Lian Chew, Pertubuhan-pertubuhan Cina Di Taiping Sebelum Perang Dunia Kedua. Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah. [1991/92]

Lim Beng Lee, Sejarah Perkembangan Politik Komuniti Cina Di Ipoh (1948-1990). Penyelia: En. Oong Hak Ching. [1992/93]

Khor Siew Choon, Masyarakat Cina Di Daerah Kerian: Ditinjau Dari Sudut Kepercayaan Sosio-Budaya Pengaruh Ke Atas Aktiviti Politik Dan Ekonomi. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1993/94]

MELAKA

Leow Kian Heng, Orang Cina Dalam Sejarah Alor Gajah (1900-1960). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1990/91]

Goh Tiam Siak, Dari SCBA Ke Persatuan Peranakan Cina Melaka: Satu Tinjauan Sejarah Perkembangan Dan Sumbangan Cina Peranakan Melaka. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1988/1989]

PULAU PINANG

Teoh Bee See, Sejarah Perkembangan Sosio-Ekonomi Dan Politik Masyarakat Pulau Pinang Sehingga 1949. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman. [1988/1989]

SABAH

Soon Oi Kin @ Theresa, Sejarah Orang-orang Hakka Di Sabah.. Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1990/91]

Paulus Samuil, Komuniti Cina di Sabah: Perkembangan Dan Peranan. Penyelia: Prof. Madya Dr. Oong Hak Ching [1995/96]

SARAWAK

Woong Hei Ping, Sejarah Perkembangan Sosio-Ekonomi. Masyarakat Foochow Di Sibu, Sarawak (1900-1980an).. Penyelia: En. Oong Hak Ching. [1991/92]

Chang Tack Shin, Masyarakat Cina Di Kuching Sarawak (1841-1941). [1994/95]

Lee Chang Ching, Kegiatan Sosial Masyarakat Cina Di Sarawak 1841-1980an. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khazin Mohd. Tamrin [1995/96]

SELANGOR

Wong Soo Yeng, Sejarah Penempatan Orang Cina Di Pulau Ketam. [1994/95]

Chin Yoke Moy, Perkembangan Sosio-Ekonomi Dan Politik Kampung Baru Cina: Satu Kajian Kes Di Kampung Baru Salak Selatan Penyelia: Abdul Ghapa Harun [1992/93]

Fong Foong Thye, Komuniti Hakka Di Selangor. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad. [1993/94]

Loo Suat Ho, Kegiatan Ekonomi-sosial Masyarakat Hokkien: Satu Kajian di Klang (1850-1957). [1994/95]

Poon Kuan Lian, Persatuan Kwang Tung Selangor Dan Wilayah Persekutuan (1940-1995). Penyelia: Prof. Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab [1995/96]

Kee Giek Ching, Persatuan Hokkien Klang. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron [1996/97]

TRENGGANU

Cheong Mei Nga, Sejarah Kedatangan Dan Pertempatan Orang-orang Cina Di Kuala Terengganu Pada Tahun 1800-1940. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1990/91]