PENDIDIKAN MALAYSIA

BUKU-BUKU TEKS SEJARAH

Rohayani Daud, Penulisan Buku-buku Teks Matapelajaran Sejarah Peringkat Sekolah Menengah Di Malaysia Sejak Merdeka Sehingga Tahun 1980an.. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hj. Hassan. [1991/92]

DASAR PENDIDIKAN NASIONAL

Yeo Liang Lee, Dasar Pelajaran Kebangsaan: Kajian Perbahasan Parlimen Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1986/87]

KEMENTERIAN DAN DASAR PENDIDIKAN

Zainal Abidin Laja, Kementerian Pelajaran Dan Perlaksanaannya Terhadap Dasar Pelajaran Kebangsaan (1956-1970). Penyelia: En. Oong Hak Ching. [1981/82]

KOLEJ TAGE - TEKNIK

Punniavathi ap Joshua, Sejarah Penubuhan Perkembangan Dan Sumbangan Kolej Tage Terhadap Pendidikan Teknologi Di Malaysia. [1994/95]

KURIKULUM BARU SEKOLAH RENDAH (KBSR)

Fatin Azirah Chong Abdullah, Perkembangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR): Satu Kajian Tentang Pelaksanaan Dan Keberkesanan (1983-1993). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan [1995/96]

KURIKULUM BARU SEKOLAH MENENGAH (KBSM)

Norazimum Mat Nor, Pengajaran Dan Pembelajaran Sejarah KBSM (1986-1996). [1997/98]

MACEE

Nooraihan Omar, Peranan (Malaysian-Amarican Commission On Educational Exchange) MACEE Dalam Hubungannya Dengan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia (1963-1984). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1984/85]

MARA

Nor Rohani Mohamed, MARA Dan Pendidikan Menengah: Kajian Ke Atas MRSM Kuantan Dari Tahun 1974-1990. Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun. [1991/92]

PENDIDIKAN ORANG ASLI

Nor Zalma Nisah Abdul Wahid, Perkembangan Pendidikan Anak-anak Orang Asli: Satu Kajian Kes Di Pahang. Penyelia: Prof. Madya Dr. Muhd Yusof Ibrahim [1997/98]

PERPUSTAKAAN

Zaleha Begum Pakiry, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Perpustakaan Tun Razak, Ipoh Perak D. R. Penyelia: En. Mohd Zain Musa [1999/2000] Kertas Projek

SEJARAH - PENGAJARAN

Jim Annie M.S. Jimmy, Kedudukan Dan Penilaian Pendidikan Sejarah Di Malaysia: Satu Kajian Dan Penilaian Terhadap Sukatan Mata Pelajaran Sejarah Dan Latihan Guru Sejarah Dari Tahun (1946-1978). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman. [1988/1989]

SEKOLAH BERASRAMA PENUH

Rasyida Wati Abdullah, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Sekolah-Sekolah Berasrama Penuh Di Semenanjung Sehingga Tahun 1949-1997. Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik Wan Yusof [1997/98]

SISTEM PENDIDIKAN DAN ASPEK SOSIO-EKONOMI

Ahmad Zainudin Husin, Perkembangan Sistem Pendidikan Di Malaysia: Tinjauan Dari Aspek Pengaruh Timbal Balik, Faktor Sosio-Ekonomi. Terhadap Perkembangan Tersebut. Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah. [1990/1991]

U.S. PEACE CORPS

Tan Siok Cheng, Sejarah Perkembangan Dan Sumbangan Peace Corps. Amerika Syarikat Dalam Pembangunan Malaysia (1962-1983). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1988/1989]

VOKASIONAL

Rosiah Rahim, Sejarah Perkembangan Sekolah-sekolah Vokasional Di Malaysia 1957-1992. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman. [1993/94]