PENDIDIKAN-ALIRAN MELAYU

MALAYSIA

Md. Mukhtar Boerhannoedin, Perkembangan Pelajaran Aliran Melayu Dari Tahun (1957-1969). Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1974/75]

E. Prem Chit a/p Lakeroi. Aminuddin Baki. Pendidikan Melayu Moden. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khazin Mohd. Tamrin [1996/97]

Julia Bt. Zainal Abidin, MRSM: Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan MRSM. Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik Wan Yusof [1997/98]

JOHOR

Nadzrah Hj. Abdullah, Sejarah Perkembangan Persekolahan Aliran Melayu Di Johor. Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1976/77]

Paridah Hj. Ahmad, Perkembangan Pendidikan Orang Melayu Di Batu Pahat (1900-1957): Satu Tinjauan Sejarah Perubahan Sosial. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1977/78]

Cavitha a/p Kupusamy, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Sekolah Menengah Sultan Alauddin Riayat Shah I, Pagoh. Penyelia: Pn. Zubaidah V.P Hamzah [1999/2000] Kertas Projek

KEDAH

Eshah Ishak, Sejarah Perkembangan Pelajaran Aliran Melayu Di Kedah (1900-1941). Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1974/75]

Roshadah Saad, Perkembangan Pendidikan Menengah Daerah Kubang Pasu Selepas Merdeka (1957-1987). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan [1995/96]

KELANTAN

Hassan Mahmod, Sejarah Perkembangan Sekolah-Sekolah Melayu Di Negeri Kelantan (1904-1957). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik A. Rahman. [1977/78]

MELAKA

Rubiah Said, Perkembangan Sekolah Aliran Melayu Di Negeri Melaka Dari Tahun (1900-1958). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1976/77]

NEGERI SEMBILAN

Sivalatta Thangavelu, Perkembangan Pendidikan Aliran Melayu di Negeri Sembilan 1947-1980. [1994/95]

PAHANG

Sopiah Ramli, Perkembangan Pendidikan Melayu Di Pahang (1900-1941). Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1978/79]

PERLIS

Shaari Lateh, Perkembangan Pendidikan Di Negeri Perlis (1900-1957): Tumpuan Kepada Perkembangan Pendidikan Aliran Melayu. Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1989/1990]

PULAU PINANG

Siti Zakiah Ishak, Sejarah Perkembangan Pendidikan Masyarakat Melayu Di Pulau Pinang (1876-1969). [1994/95]

SABAH

Maskupah bt. Abg. Limuddin, Perkembangan Pendidikan Aliran Melayu Di Sabah 1946-1980an. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1990/1991]

SELANGOR

Baniamin Suhaili, Sejarah Perkembangan Pelajaran Aliran Melayu Di Selangor (1875-1940). Penyelia: Encik Nabir Hj. Abdullah. [1981/82]

TRENGGANU

Mohd. Nor Othman, Sekolah Vernakular Melayu Terengganu (1912?1941). Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1975/76]