PENDIDIKAN-SEKOLAH CINA

MALAYSIA

Wong Yew Hong, Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Cina Di Malaysia (1946-1960). Penyelia: Encik Nabir Hj. Abdullah. [1981/82]

Teng Yit Fong, Dasar-dasar Pemerintahan British Terhadap Sekolah-sekolah Cina Di Tanah Melayu Dari Tahun 1920an Sehingga Tahun 1940. [1994/95]

Mooi Poh Kong, MCA Dan Masalah Pendidikan Cina 1949-1983. [1994/95]

Ng Lek Choo, Sumbangan Persatuan Bekas Murid-murid Boon Teik Terhadap Masyarakat Tokai. Penyelia: En. Yahya Abu Bakar [1999/2000] Kertas Projek

JOHOR

Lee Leng Hong, Sejarah Perkembangan Pendidikan Cina Di Johor: Tumpuan di Daerah Batu Pahat, Johor Bharu dan Muar (1895-1995). Penyelia: Prof: Dr. Sarim Hj. Mustajab [1995/96]

MELAKA

Poh Siew Boon, Sejarah Perkembangan Sekolah-Sekolah Cina Di Melaka. Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1985/86]