PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN HOSPITAL

DASAR KESIHATAN INGGERIS-NNMB

Hamidah Abdul Hamid, Dasar Kesihatan Inggeris: Tumpuan Di Negeri Melayu Bersekutu. Penyelia: Encik Yahaya Abu Bakar. [1986/87]

HOSPITAL BAHAGIA KINTA

Normala Hassan, Sejarah Dan Perkembangan Hospital Bahagia Hulu Kinta Sebagai Sebuah Yayasan Psikiatri Di Malaysia. Penyelia: En. Zubaidah V.P. Hamzah. [1992/93]

HOSPITAL BESAR, MELAKA

Sobana a/p K. Sankaran Kutty Nair, Perkembangan Hospital Besar Melaka Dalam Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan Di Melaka (1934-1984). Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Suwannathat-Pian. [1991/92]

HOSPITAL KUALA LUMPUR (HBKL)

Chan Chai Eng, Sejarah Penubahan Dan Perkembangan Hospital Besar Kuala Lumpur (HBKL) Dari Tahun 1883 Hingga 1983. Penyelia: En. Nordin Hussin. [1991/92]

HOSPITAL KUALA KRAI, KELANTAN

Azizon Alias, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Hospital Kuala Krai, Kelantan. [1994/95]

HOSPITAL S.AMINAH, JOHOR

Suhaimi Hashim, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1993/94]

HOSPITAL TUNG SHIN

Lee Huey Chih, 100 Tahun Perkembangan Hospital Tung Shin Dari Tahun 1881 hingga 1981. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1990/1991]

HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Siti Hamidah Sema, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Hospital Universiti Sains Malaysia (1983-1990an). Penyelia: Prof Dr. Mahayuddin Hj. Yahya [1996/97]

HOSPITAL QUEEN ELIZABETH KOTA KINABALU, SABAH

Foo Yee Yun, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, Sabah (1957-1990an). Penyelia: Prof. Dato' Dr. Nik Hassan Shuhaimi [1995/96]

LEMBAGA PERANCANG KELUARGA

Hamison Mat, Sejarah Perkembangan Dan Peranan Lembaga Perancang Keluarga Negara (LPKN) Dari Tahun (1966-1976). Penyelia: Encik Nordin Hussin. Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1986/87]

PENGAJIAN PERUBATAN - IPT

Mahani Jusoh, Sejarah Pengajian Perubatan Di Malaysia: Tumpuan Kepada Fakulti Perubatan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin b. Abdul Wahid. [1988/1989]

PERKHIDMATAN PERUBATAN

Ooi Ean Hoon @ Ooi Ean Cheng, Sejarah Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan Di Negeri Sembilan (1900-1941). Penyelia: Puan Rupawan Ahmad. [1988/1989]

Kuiek Bon Siau, Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan Di Selangor Dari Tahun (1880-1940). Penyelia: Puan Rupawan Ahmad. [1989/1990]

Nani Chan, Sejarah Perkembangan Perkhidmatan Kesihatan Di Sabah (Borneo Utara) semenjak 1881-1980. Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1990/1991]

Zurina Abdul Hamid, Sejarah Kesihatan Dan Perkhidmatan Perubatan Di Johor Sebelum Merdeka. Penyelia: En. Mohd. Kamaruzaman Abdul Rahman. [1991/92]

Chew Lam Teik, Sejarah Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan Di Perak Dari Tahun 1880-1939. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad. [1991/92]

Yong Choi Ling, Sejarah Perkembangan Perubatan Dan Kawasan Cina: Satu Kajian Kes Di Larut, Matang Dan Selama, Perak. Penyelia: Dr. Nabir Hj. Abdullah [1997/98]

PUSAT KAWALAN KUSTA NEGARA

Abd. Khakin Samuri, Pusat Kawalan Kusta Negara Sungai Buluh. Penyelia: Encik Wan Rusik Wan Yusoff. [1986/87]