PENTADBIRAN-MAJLIS NEGERI

JOHOR

Sahari Jantan. Mesyuarat Kerajaan Johor (1895-1914) Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1975/76]

KELANTAN

Mohd. Suki Harun, Dewan Undangan Negeri Kelantan (1960-1978): Tinjauan Perbahasan Isu-isu Agama.. Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1990/91]

MELAKA

Mohd. Adnan Mohd. Noor, Peranan Majlis Negeri Dalam Pentadbiran Negeri Melaka. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1976/77]

Saufi Mat Kahar, Latar Belakang Politik Melaka: Tumpuan Khusus Perkembangan Dewan Undangan Negeri Melaka sehingga 1969. [1994/95]

PAHANG

Asian Abdul Wahab, Majlis Mesyuarat Negeri Pahang 1880-1909. Penyelia: En. Mohd. Kamaruzaman Abd. Rahman. [1992/93]

SELANGOR

Anizah Abdul Karim, Isu-isu Dalam Dewan Undangan Negeri Selangor (1957-1989). Penyelia: Pn. Zubaidah V.P. Hamzah. [1990/91]

Mohd. Ta'at Kasran, Dewan Undangan Negeri Selangor: Isu-Isu Ekonomi Dan Sosial (1974-1982). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1985/86]

TRENGGANU

Mohamad Sabari Salleh, Dewan Negeri Terengganu: Satu Tinjauan Tentang Perkembangan Dari Tahun (1959-1968). Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1977/78]

Wan Mohd. Fauzi Wan Mohd. Noor, Sejarah Dewan Undangan Negeri Terengganu: Tinjauan Perbahasan Isu-isu Politik Dan Ekonomi Penyelia: En. Mohd. Kamaruzaman Abd. Rahman. [1992/93]