PENTADBIRAN SIAM

KEDAH

Salmah Mahmud, Kedah Semasa Pemerintahan Siam 1943. [1982/83]

KELANTAN

Tiau Eh Eong, Peranan Kerajaan Siam Dalam Pergolakan Politik Di Kelantan: Tinjauan Semasa Perang Saudara 1838-1841. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Suwannathat-Pian. [1992/93]

NEGERI-NEGERI DI UTARA

Tan Tin Loon, Pengaruh Siam Ke Atas Perkembangan Politik Dan Sosio-Budaya (1782-1909) Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1993/94]