BAHASA MELAYU

BAHASA

Redzuan Hj. Hasan, Sejarah Perjuangan Mendaulatkan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Resmi Negara (1946-1970). Penyelia:Prof. Madya Dr. Nadzan Haron. [1988/1989]

Mazenah Awang Kechik, Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu 1950-1990an. Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1992/93]

Mohd Karizam Abd. Karim, Sejarah Dalam Mendaulatkan Dan Memartabatkan bahasa Melayu Mulai Tahun 1970 Hingga 1996. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kamaruzaman Yusoff [1997/98]

ISTILAH

Kasiah Jafarali, Sejarah Perkembangan Pengistilahan Di Malaysia 1957-1990.. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad. [1991/92]

DBP

Mohamad Muda, DBP: Sejarah Penubuhan Dan Perjuangannya Mendaulatkan Bahasa Melayu. Penyelia: Prof. Madya Dr. Oong Hak Ching. [1984/85]

SABAH

Ajijah Alidin, Sejarah Perkembangan BM di Sabah 1940-80an. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hj. Hassan. [1992/93]