AKHBAR & MAJALAH BAHASA MELAYU

MALAYSIA

UMUM

Azlina Ismail, Peranan Akhbar Melayu Menjelang Kemerdekaan; Persekutuan Tanah Melayu (Tumpuan Kepada Utusan Melayu, Majlis dan warta Negara). Penyelia: En. Mohd. Samsudin [1995/96]

Mohd Hisham Ramli, Pembentukan Malaysia 1961-63: Liputan Akhbar Mengenai Reaksi Pihak Terlibat. Penyelia: En. Mohd Samsudin [1998/99]

AKHBAR BERITA HARIAN

Suarani Ariffin, Isu-isu Ekonomi Dalam Perspektif Rencana Pengarang: Akhbar Berita Harian. Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1993/94]

Wan Siti Nor Aishah Wan Salim, Topik Mengenai Isu-isu Politik Dan Yang Berkaitan Dalam Ruangan Rencana Pengarang Pada Akhbar Berita Harian tahun 1960-1970. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1992/93]

Che Wan Rohaini Ramly, Berita Harian: Sejarah Dan Perkembangannya (1957-1977). [1989/1990]

AKHBAR HARAKAH

Supiah Supandi, Akhbar Harakah Dari Tahun 1987-1992. Penyelia. Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab [1992/93].

AKHBAR KABAR SLALU

Yau Hock Lai, Bahasa Melayu Peranakan: Tinjauan Keatas Penggunaannya Untuk Membincarakan Isu-Isu Semasa Dalam Akhbar "Kabar Slalu" Penyelia: En. Oong Hak Ching [1992/93]

AKHBAR LEMBAGA MELAYU

Mariam Husin, LEMBAGA MALAYA (1934-1941). Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1979/80]

AKHBAR MAJLIS

Md. Sharif Abu Hassan, AKHBAR MAJLIS (1931-1940). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1976/77]

AKHBAR-AKHBAR MELAYU

Abd. Kadir b. Md. Deh, Persuratkhabaran Melayu di Negeri-negeri Selat Sehingga 1914. Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam [1990/1991]

Bahari Md. Shah, Persoalan Orang-Orang Asing: Satu Kajian Dari Pandangan Akhbar-Akhbar Melayu (1930-1941). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1978/79]

Hashimah Teh, Isu-Isu Kemasyarakatan Di Dalam Akhbar Melayu Terpenting 1930an: Satu Kajian Sejarah Intelek. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1986/87]

AKHBAR MELAYU RAYA

Noor'aini Osman, Akhbar Melayu Raya (1950-1953). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1992/93]

AKHBAR MINGGUAN MALAYSIA

Normah Doi, Mingguan Malaysia: Isu-isu Penting Dalam Rencana Pengarang Dari Tahun 1964-1975. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hj. Hassan. [1991/92]

AKHBAR SAUDARA

Siti Norashikin Makhtar, Akhbar 'SAUDARA': Sejarah dan Perkembangan 1928?1940. [1994/95]

AKHBAR UTUSAN MELAYU

Haji Hatim Mohamad Arshad, Utusan Melayu (1939-1950): Satu Kajian Berkenaan Rencana Pengarang. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1977/78]

Zarini bt. Mat Sawi, Utusan Melayu: Kajian Tentang Rencana Pengarang (1957-1970an). Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Suwannathat-Pian [1990/1991]

Sakilah Yusuff, Isu-isu Politik Dalam Rencana Pengarang Utusan Malaysia 1980-1990. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1993/94]

Che Mat Jais Nawawi, Syarikat UTUSAN MELAYU: Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Dari Tahun 1939-1990an. [1994/95]

Lili Mariam Mohammad @ Mokhtar, Utusan Melayu Dan Permasalahan Tulisan Jawi. [1994/95]

Masloni bt. Halpi. Isu Palestin Dalam Utusan Malaysia Antara Tahun 1970-1990. Penyelia: Prof. Madya Dr. Muhd Yusof IBrahim [1997/98]

AKHBAR WARTA MALAYA

Zulkipli Mahmud, WARTA MALAYA (1930-1941). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1976/77]

AKHBAR WATAN

Zaleha Salleh, WATAN 1977-1990. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sari Hj. Mustajab. [1992/93]

BERTA NASIONAL MALAYSIA (BERNAMA)

Kartini Hassim, Sejarah Perkembangan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA). Penyelia: Rupawan ahmad [1996/97]

DEAN MASYARAKAT

Arimah Muhamad, Dewan Masyarakat Dalam Membincangkan Mengenai Isu Ekonomi Orang Melayu Sepanjang Tahun 1980-1991. Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik wan Yusof [1999/2000] Kertas Projek

MAJALAH AL-ISLAM 1974-1990

Sharifah Abd. Rahim, Majalah Al-Islam (1974-1990) Sebagai Satu Saluran Dakwah: Tumpuan Kajian Kes Ke Atas Rencana-rencana Berbentuk Sejarah Dan Perkembangan Dakwah Islamiah Sekitar Dunia Islam. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1992/93]

MAJALAH DEWAN MASYARKAT

Che Faridah A. Halim, Dewan Masyarakat 1963-1983: Sumbangan Isu-Isu Dalam Memajukan Masyarakat. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1989/1990]

MAJALAH-MAJALAH DBP

Saidi Othman, Sejarah Penerbitan Majalah-majalah DBP: Tinjauan Isu Ekonomi Orang Melayu Dalam Dewan Masyarakat 1963-1983. Penyelia: En. Kamaruzaman b. Yusoff [1990/1991]

Adilah Muhammad Nor, Sejarah Majalah Dewan Bahasa 1957-1987. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1993/94]

MAJALAH DIAN

Noorismadzi Ismail, Majalah Dian (1961-1984): Satu Analisis Rencana-rencana Terpilih. Penyelia: Prof. Madya Muhd Yusof Ibrahim. [1993/94]

MAJALAH GURU

Zawiah Ismail, Majalah Guru Tahun 1924-1941 Dan Sumbangannya Pada Perkembangan Sistem Pendidikan Di Tanah Melayu. Penyelia: Encik Wan Rusik Wan Yusoff. [1980/81]

MAJALAH MAGAZINE K.N

Uma a/p Narayanan, Sejarah Perkembangan Majalah Malaya (1952-1963). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1993/94]

MAJALAH2 MELAYU

1950-1960 Norizan Awang, Sejarah Perkembangan Majalah-majalah Melayu 1950-1960: Isu-isu Terpenting Dalam Sepuluh Buah Majalah Pilihan. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1993/94]

MAJALAH PENGASUH

Ahadiah Kandar, Pengasuh (1918-1937): Satu Analisa Rencana-Rencana Berbentuk Sejarah. Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1980/81]

Habibah Adullah, Majalah Pengasuh Selepas Merdeka (1958-1985).. Penyelia: En. Mohd. Zain Musa. [1991/92]

MAJALAH SEMANGAT ASIA

Noraini Bt. Muhammad, Majalah Semangat Asia. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1997/98]

MAJALAH SUKAN

Kamariah Che Ngah, Majalah Sukan Negara Malaysia (1970-1990). Penyelia: En. Ahmad Ali Seman. [1992/93]

MAJALAH WANITA

Alina Muda, Sejarah Pemikiran Wanita Melalui Isu-isu Dalam Majalah Wanita (1970-1990): Kajian Khusus Kepada Majalah Wanita.. Penyelia: En. Nordin Hussin. [1991/92]

NOVEL-CERPEN

Jumiaah Sungip, Novel-Novel/Cerpen-Cerpen Melayu 1930an: Satu Kajian Sejarah Intelek Melayu Sezaman. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1986/87]

NOVEL-NOVEL MELAYU

Kamariah Md. Zain, Keadaan Masyarakat Melayu Seperti Yang Digambarkan Oleh Novel-Novel Melayu (1920-1941). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1983/84]

PENGASUH, HEDAYAH, ALHIKMAH

Mohd. Radzuan Zakaria, Pengasuh Al-Hedayah Al-Hikmah: Perbandingan Tema. Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1985/86]

SASTERA MELAYU MODEN

Pua Lee Chua, Isu-isu Sosio-Politik Dalam Sastera Melayu Moden (1945-1957). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1992/93]

JOHOR

AKHBAR MELAYU

Ibrahim Jaapar, Persuratkhabaran Melayu Negeri Johor Sebelum Perang. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1975/76]

KEDAH

PESURATAN HINGGA 1970AN

Norzita Abu Mansor, Sejarah Perkembangan Kegiatan Penulisan Dan Persuratan Di Kedah Sehingga 1970an. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1988/1989]

KELANTAN

AKHBAR & MAJALAH 1918-1941

Ashaari Yusoff, Perkembangan Suratkhabar dan Majalah di Kelantan Sebelum Perang Dari 1918?1941. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1975/76]

MAJALAH AL-HIKMAH

Faridah Hanum Hassan, Al-Hikmah: Sejarah Dan Sumbangannya Terhadap Pembanguan Masyarakat Melayu Kelantan 1934?1941. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1992/93]

MAJALAH QALAM

Maziyah Deraman, Majalah Qalam (1950-1955). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1992/93]

PERAK

AKHBAR MELAYU

Noriah Dermawan, Sejarah Akhbar Melayu Di Perak (1893-1940an). Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1974/75]

SELANGOR

Zainab Ismail, Sejarah Penerbitan Jurnal Jabatan Sejarah Jebat 1971-1996. Penyelia: Dr. Nabir hj Abdullah [1998/99]

SINGAPURA

MAJALAH HIBURAN

Mustafa Kamal Mohd. Yunus, Perkembangan Penerbitan Majalah Hiburan Di Singapura (1945-1957): Kajian Khusus Kepada Majalah Hiburan. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1986/87]