POLIS DIRAJA DAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

ANGKATAN TENTERA MALAYSIA - ATM

Mohamad Md. Nayan, Beragama Angkatan Tentera Malaysia. Penyelia Prof. Madya Dr. Nadzan Haron [1996/97]

ASKAR MELAYU

Siti Fatimah Abu Bakar, Sejarah Askar Melayu (1933-1957). Penyelia: Dr. Nadzan Haron. [1983/84]

BAHAGIAN HAL EHWAL BEKAS PERAJURIT (HEBAT)

Shukry Yusof, Angkatan Tentera Malaysia: Perkembangan Dan Peranan Bahagian Hal Ehwal Bekas Perajurit (HEBAT) Dari Tahun 1976 Hingga 1996. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud [1995/96]

FORCE 136 - WATANIAH

Nik Man Nik Ya, Force 136 Dan Wataniah: Perjuangan Orang-Orang Melayu Menentang Pendudukan Jepun (1942-1945). [1982/83]

JOHOR VOLUNTEER RIFLE (JEVR)

Ibrahim b. Mohamad, Johore European Volunteer Rifle 1915-1941. Penyelia: Dr. Nadzan Haron [1990/1991]

JOHORE MILITARY FORCE

Lim Dee Yan, Sejarah Johore Military Force (1885-1995). Penyelia: En. Abdul Ghapa Harun [1995/96]

KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BHD.

Haslinah Mohd. Samat, Sejarah Dan Perkembangan Koperasi Polis Diraja Malaysia Bhd. (1976-1990). Penyelia: En. Mohd Samsudin. [1992/93]

KOR GERAK KHAS ATM

Nor Fatihah Jacqueline Bt. Abdullah, Kor Gerak Khas: Sejarah Perkembangan Dan Peranan Dalam Angakatn Tentera Malaysia. Penyelia: Prof. Sabihah Osman [1997/98]

MAKTAB TENTERA

Zainab bt. Hassim, Maktab Tentera DiRaja Sejarah Penubuhan Dan Perkembangannya (1953?1990). Penyelia: En. Nordin b. Hussin [1990/1991]

MALAY STATE VOLUNTEER RIFLE (MSVR)

Jefry Jalil, Malay States Volunteer Rifles (1902-1920). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron. [1992/93]

MELAKA VOLUNTEER CORPS (MVC)

Azali Hj. Kader, "Malacca Volunteer Corps" (1902-1941). Penyelia: Dr. Nadzan Haron [1990/1991]

PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN (PALAPES)

Saifulddin Mahmood, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Di Institusi Pengajian Tinggi Tempatan (1980-1992). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron. [1992/93]

PASUKAN PENGAMAN PBB

Ab. Razak Mohd. Amin, Sejarah dan Peranan Angkatan Tentera Malaysia Dalam Misi Pengaman Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB) Dari Awal Tahun 1960an-1990an. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud [1995/96]

PASUKAN POLIS HUTAN (PPH)

Mohd. Nizar Mohd. Ali, Sejarah Peranan-Fungsi Dalam Perkembangan PPH Di Malaysia. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua SwannathatPian. [1985/86]

PASUKAN SUKARELAWAN PULAU PINANG- KOMPENI MELAYU

Mohd. Azam Dagang, Kompeni Melayu Dalam Pasukan Sukarelawan Pulau Pinang 1912-1946.. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron. [1991/92]

PASUKAN SUKARELA

Chua Nga Har, Pasukan Sukarela: Sejarah Dan Perananya 1948-1980an. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud [1996/97]

PERSATUAN BEKAS-BEKAS POLIS

Narwati Mohd. Noor, Persatuan Bekas-bekas Polis Malaysia (PBBPM) 1972?1994 . [1994/95]

PERSATUAN PEGAWAI RENDAH POLIS DIRAJA MALAYSIA

Zainal Abidin Shafeai, Persatuan Pegawai Rendah Polis Diraja Malaysia (1953-1972). Penyelia: Encik Mohd. Kamaruzaman Abd. Rahman. [1986/87]

PERSATUAN PENULIS POLIS

Mohmad Nadzir Noh, Sejarah Perkembangan Persatuan Penulis Polis (3P) 1962-1990. Penyelia: Pn. Rupawan Ahmad [1990/1991]

POLIS NNMB-BRITISH

Mohd. Fadil Talib, Sejarah Pasukan Polis Negeri-negeri Melayu Bersekutu (1896-1941). Penyelia: En. Mohd Samsudin. [1993/94]

POLIS KHAS

Kaliamah a/p Ramadasi, Pasukan Polis Khas S.C. (1948-1954). Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron. [1991/92]

POLIS PAHANG- BRITISH

Mohamed Juhari Hj. Shaarani, Sejarah Pasukan Polis Zaman British: Satu Kajian Penglibatan Dan Peranan Mereka Dalam Pemberontakan Pahang (1891-1895). Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1984/85]

POLIS TANAH MELAYU

Raja Mohan a/l M. Vello, Pasukan Polis Di Tanah Melayu (1945-1962): Perkembangan Dan Peranannya. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1984/85]

POLIS TENTERA-ATM

Mohd. Radzi Bainan, Sejarah Perkembangan Kor Polis Tentera Dan Peranannya Dalam Angkatan Tentera Malaysia. Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1989/1990]

PERAK SIKHS 1ST BA'TALION

Sushila Kaur, First Battalion Perak Sikhs. Penyelia: Dr. Nadzan Haron. [1989/1990]

RASCOM

James ak Jonathan, RASCOM: Penubuhan Dan Peranannya Dalam Menentang Komunis Di Sarawak. Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik Wan Yusof [1995/96]

RENJER-BATALION I

Manjit Singh a/l Dalips Singh, Latar Belakang Sejarah Penubuhan Batalion Pertama Rejimen Renjer Dan Peranannya Dalam Pertahanan Negara Malaysia 1862-1979. Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1990/1]

TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA

Che Ruslina Ab. Rahman, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Sejarah Tentera Laut Diraja Malaysia. Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1989/1990]

TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA

Rosliza Abdullah, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM) dari 1958-1996. Penyelia: Ahmad Ali Seman [1996/97]

OPERASI SRI AMAN

Stanley Stewart Peter, Operasi Sri Aman. [1994/95]